Euchner Vietnam,Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ - SAFETY SWITCH CET-AP Euchner

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP

Công tắc an toàn CET-AP-… là một giải pháp an toàn hoàn chỉnh (PL e theo tiêu chuẩn EN ISO 13849-1). Tùy thuộc vào phiên bản, nút khởi động và vòng phản hồi có thể được kết nối. Do đó, CET-AP-… là 1 thiết bị cần thiết để bảo vệ an toàn

  • Công tắc an toàn với khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ an toàn

  • Tích hợp thiết bị điện tử CES-AP

  • Nằm trong danh sách phụ lục an toàn 4 và PL e theo tiêu chuẩn EN ISO 13849-1 ở bất kỳ hướng lắp đặt nào, hướng xuống / hướng lên / nằm ngang

  • Hai đầu ra bán dẫn an toàn và đầu ra giám sát OUT

  • Đầu ra an toàn với xung nhịp

  • Đầu vào (tùy chọn) để kết nối vòng phản hồi và nút khởi động

Hình ảnh công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP: 

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

111346

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-111346

CET3-2XM12 5POLIG SIEMENS ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113141

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2354-113141

CET3 ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114073

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-114073

CET3 ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114223

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2333-114223

CET3-2XM12 5POLIG SIEMENS ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114504

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2354-114504

CET3 ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114516

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2333-114516

CET3 ET200 PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114626

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2357-114626

CET3 ET200 PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

119106

CET3-AP-CRA-AH-50F-SH-C2312-119106

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121367

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2290-121367

CET3-2XM12 5POLIG SIEMENS ET200PRO

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

121579

CET3-AP-CRA-CH-50X-SA-121579

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122398

CET3-AP-CRA-AH-50X-SA-122398

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122406

CET3-AP-CRA-AH-50X-SA-122406

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122409

CET3-AP-CRA-CH-50X-SA-122409

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124589

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2438-124589

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124594

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2438-124594

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124601

CET3-AP-CRA-AH-50F-SA-124601

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129540

CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2469-129540

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129541

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2469-129541

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

156980

CET3-AP-CRB-AH-50X-SA-156980

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157287

CET3-AP-CRA-CH-50F-SA-C2312-157287

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157408

CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2312-157408

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

161524

CET3-AP-CRA-AH-50X-SF-161524

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AP Euchner - SAFETY SWITCH CET-AP; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây