Euchner Vietnam,Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ - SAFETY SWITCH CET-AR Euchner 

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR

Công tắc an toàn CET- AR -… là một giải pháp an toàn hoàn chỉnh (PL e theo tiêu chuẩn EN ISO 13849-1). Tùy thuộc vào phiên bản, nút khởi động và vòng phản hồi có thể được kết nối. Do đó, CET-AP-… là 1 thiết bị cần thiết để bảo vệ an toàn

  • Công tắc an toàn với khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ an toàn

  • Tích hợp thiết bị điện tử điện tử CES-AR

  • Có thể kết nối tới 20 thiết bị (CES-AR, CET-AR, MGB-AR,…) trong chuỗi AR

  • Nằm trong danh sách phụ lục an toàn 4 và PL e theo tiêu chuẩn EN ISO 13849-1, khả năng lắp bất kỳ hướng nào, hướng xuống / hướng lên / nằm ngang

  • Hai đầu ra bán dẫn an toàn và đầu ra giám sát OUT

  • Đầu ra an toàn với xung nhịp

  • Đầu vào (tùy chọn) để kết nối vòng phản hồi và nút khởi động

Hình ảnh công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

109401

CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-109401

CET-AR-TS

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110103

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-110103

CET-AR-TS

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110104

CET3-AR-CRA-CH-50X-SH-110104

CET-AR-TS

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110114

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-C2290-110114

CET-AR WITH WIRE FRONT

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110905

CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2290-110905

CET3-AR WITH WIRE FRONT AND ESCAPE

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110906

CET3-AR-CRA-CH-50X-SG-110906

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

110907

CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-110907

NON-CONTACT SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

111725

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2312-111725

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112921

CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2333-112921

CET3-AR C2333

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

112992

CET3-AR-CRA-CH-50S-SG-112992

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113023

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2353-113023

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113024

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-113024

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113139

CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2290-113139

CET3 BOWDENZUG

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113142

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2354-113142

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113143

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2354-113143

SAFETY SWITCH CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113148

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-113148

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113151

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2333-113151

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113958

CET3-AR-CRA-CH-50F-SG-C2357-113958

CET3-AR C2357

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

113965

CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-113965

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114088

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2290-114088

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114090

CET3-AR-CDA-CH-50X-SG-114090

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114505

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2333-114505

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114508

CET3-AR-CRA-AH-50F-SG-C2333-114508

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114512

CET3-AR-CRA-AH-50X-SG-C2333-114512

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

114647

CET3-AR-CDA-AH-50F-SH-114647

CET3

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

115202

CET3-AR-CRA-AH-50X-SH-C2375-115202

CET3-AR

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

129491

CET3-AR-CRA-AH-50F-SH-C2467-129491

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CET-AR Euchner - SAFETY SWITCH CET-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây