Euchner Vietnam,Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ - SAFETY SWITCH CTP-AR Euchner 

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR

Nhờ công nghệ bộ phát đáp, ngay cả một công tắc CTM cũng được nằm trong danh mục sản phẩm 4 / PL e tiêu chuẩn EN ISO 13849-1 mà không cần loại trừ lỗi bổ sung và đáp ứng tất cả các yêu cầu của EN ISO 14119. Thiết bị hoàn toàn phù hợp cho các ứng dụng có hiệu suất cao, mức độ và lực khóa lên đến 3.900 N (bắt buộc)

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner CTP bao gồm hai thành phần, một công tắc an toàn và một cơ cấu chấp hành riêng biệt. Công tắc an toàn được lắp trên bộ phận cố định của bộ phận bảo vệ, bộ truyền động trên bộ phận có thể di chuyển được.

Công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner CTP có thể được tiếp cận từ bốn hướng. Để cải thiện việc chèn bộ truyền động, đầu được trang bị một phễu tích hợp. Tính năng này đặc biệt có lợi trên các thiết kế cửa không ổn định cũng như nếu cửa được điều chỉnh không chính xác

  • Công tắc an toàn với khóa bảo vệ và giám sát khóa bảo vệ an toàn

  • Có khả năng tích hợp với các thiết bị điện tử CES-AR

  • Có thể kết nối tối đa 20 thiết bị AR trong một chuỗi

  • Danh mục thiết bị an toàn 4 và PL e tiêu chuẩn EN ISO 13849-1

  • Đầu gắn tương thích với các công tắc an toàn hiện có

Hình ảnh công tắc an toàn kèm khóa bảo vệ Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR:

Material

Item

Tên Tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

122812

CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SAB-122812

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122813

CTP-L1-AR-U-HA-AE-SAB-122813

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

122814

CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-122814

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123307

CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SAB-123307

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123308

CTP-L1-AR-M-HA-AE-SAB-123308

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123361

CTP-L2-AR-M-HA-AZ-SAB-123361

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123362

CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SH-123362

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123363

CTP-L1-AR-M-HA-AZ-SH-123363

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123366

CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SH-123366

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123369

CTP-L2-AR-M-HA-AZ-SH-123369

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123373

CTP-L1-AR-U-HA-AE-SH-123373

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

123374

CTP-L1-AR-M-HA-AE-SH-123374

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

124067

CTP-I2-AR-M-HA-AZC-SAB-124067

 

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

126874

CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-126874

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137164

CTP-L1-AR-U-HA-AEE-SH-137164

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137165

CTP-L2-AR-U-HA-AZE-SH-137165

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

137341

CTP-L1-AR-U-HA-AZE-SH-137341

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

157816

CTP-L1-AR-M-HA-AZS-SAB-157816

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

159112

CTP-L2-AR-U-HA-AEE-SH-159112

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

160862

CTP-L1-AR-U-HA-AZS-SAB-160862

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

163538

CTP-L1-AR-U-HA-AEE-SH-163538

SAFETY SWITCH

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

166125

CTP-L2-AR-U-HA-AZ-SAB-166125

SAFETY SWITCH UNICODE

Công tắc an toàn với khóa bảo vệ CTM- AR Euchner - SAFETY SWITCH CTP-AR; Euchner Vietnam, đại lý chính thức Euchner Việt Nam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

   Instagram:

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

QUÉT NHANH MÃ QR ZALO:

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Euchner tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây