LZR-FLATSCAN 3D SW

Link: https://us.beasensors.com/en/product/lzr-flatscan-3d-sw/

LZR-FLATSCAN 3D SW của BEA là hệ thống an toàn bốn rèm, gắn trên cửa dành cho cửa xoay tự động. Sử dụng công nghệ Thời gian bay LASER, trường phát hiện ba chiều của nó đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện an toàn cho khu vực mở. Lý tưởng cho môi trường trong môi trường chăm sóc sức khỏe, giáo dục và thương mại.

 

Mẫu phát hiện sâu giúp giảm chuyển động cửa đột ngột, ngăn chặn sự tiếp xúc khi một người đi qua cửa, mang lại lợi ích cho những người bị hạn chế khả năng di chuyển và giảm sự hao mòn của cửa. Các tính năng an toàn bổ sung bao gồm An toàn hàng đầu để phát hiện bên ngoài lá cửa và bao phủ khu vực bản lề bằng Công nghệ phát hiện ngón tay™.

 

Kỹ thuật viên có thể giảm thời gian cài đặt và thiết lập bằng tính năng Hand Gesture Setup và thiết bị nhận biết hành động tích hợp. Thay vì điều phối và nối dây các thiết bị kích hoạt, hãy sử dụng Nút ấn ảo cho hình thức kích hoạt cửa không tiếp xúc. Thuận tiện trong các môi trường dựa vào các giải pháp vệ sinh, như môi trường phẫu thuật.

 

LZR-FLATSCAN 3D SW có khả năng vượt tiêu chuẩn 156.10 mục 8.2.2.3 cho khu vực phát hiện và đáp ứng mục 8.1.4 về giám sát.