UL LISTED MAGLOCKS:

Link: https://us.beasensors.com/en/product/ul-listed-maglocks/

MAGLOCKS LISTED UL của BEA cung cấp giải pháp khóa tuân thủ tiêu chuẩn cho các cơ sở bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, tài chính, giáo dục hoặc lưu trữ.

 

Khóa điện từ của chúng tôi cung cấp giải pháp bền bỉ, đáng tin cậy cho các cá nhân được ủy quyền hoặc các ô cửa dẫn đến lối thoát hiểm. Các ứng dụng phổ biến bao gồm kiểm soát truy cập hoặc cửa thoát hiểm bằng cảm biến hoặc công tắc để nhả thiết bị khóa.

 

MAGLOCKS ĐƯỢC DANH SÁCH UL có thể được sử dụng trên các vật liệu cửa bằng kim loại rỗng, gỗ, nhôm, thủy tinh và composite và có sẵn ở cấu hình cửa đơn hoặc cửa đôi gắn trên bề mặt. Ngoài ra, độ trễ thời gian khóa lại có thể điều chỉnh từ 0 đến 90 giây và cảm biến trạng thái liên kết cho phép cấu hình các cài đặt khi cần.