Thiết kế đặc biệt mạnh mẽ, nhẹ và thiết thực với khoang chứa và lối đi bên hông, chiếc xe được trang bị đầy đủ tất cả dụng cụ cần thiết để ra thực địa, giống với hệ thống mẫu. Chúng tôi biết cách kết hợp các dòng xe vào trong một phân xưởng di động và làm nó phù hợp với công việc hoặc môi trường vận chuyển mà bạn cần