Xe chở foam và nước là dòng xe dùng cho hỗ trợ chữa cháy.

Dòng xe này được thiết kế dựa trên các khung xe hạng nặng- có khả năng  chịu được tải trọng nặng – để chứa 1 lượng lớn nước và foam – trong trường hợp cần hỗ trợ chữa cháy tối đa cần 1 lượng nước và foam lớn.