Xe chở bột khô dòng DCP NAFFCO được sử dụng như là 1 phương tiện hỗ trợ trong trường hợp chữa cháy- cần cung cấp 1 lượng lớn bột hóa chất .

Dây câu, cuộn vòi chữa cháy, màn hình điều khiển sẽ được thiết kế- lắp đặt theo yêu cầu.