Jokwang Vietnam,Van an toàn JSV-FF21 Jokwang

Jokwang JSV-FF21 Safety Relief Valve/ Van an toàn JSV-FF21 Jokwang

Safety Relief Valve

JSV-FF21/22/23

(Conventional Type)

  • Tên thiết bị: van an toàn JSV-FF21

  • Mã đặt hàng: Jokwang JSV-FF21

  • Nhà sản xuất: Jokwang

  • Nhà cung cấp:Đại lý chính thức Jokwang tại Việt Nam, Jokwang Việt Nam.

Mô tả sản phẩm van an toàn JSV-FF21

Van an toàn JSV-FF21đã được thiết kế theo tiêu chuẩn cho van an toàn KS B 6216 cho hơi và khí. Cấu trúc đơn giản và dễ bảo trì. Lò xo đã được sản xuất trong phạm vi ứng suất hiệu quả tối đa của vật liệu để đảm bảo hoạt động. Sản phẩm đã nhận được chứng nhận từ Cơ quan An toàn và Sức khỏe Lao động và Tổng công ty An toàn Khí Hàn Quốc. Đối với rò rỉ, áp dụng tiêu chuẩn API STD 527.

Thông số kĩ thuật Jokwang JSV-FF21

  • Lưu chất                                              chất lỏng, chất khí

  • Nhiệt độ vận hành                               -44~4000C

  • Ápsuất vận hành                                 0.035~2.2Mpa

Các dòng sản phẩm liên quan  JSV-FF21:

  • Jokwang JSV-FF21 Safety Relief Valve/ Van an toàn JSV-FF21 Jokwang

  • Jokwang  JSV-FF22 Safety Relief Valve/Van an toàn JSV-FF22 Jokwang

  • Jokwang  JSV-FF23 Safety Relief Valve/Van an toàn JSV-FF23 Jokwang

[JTR-DT31]/[JKD-30S ]Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE) 

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-WT11]/[BRT-4 ]Radiator Trap (WAX TYPE) 

Trap tản nhiệt Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-FT12, FF12]/[JKD-FT1,FT2 ] Ball Float Trap (Mechanical Type) 

Bẫy phao Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-FT11, FF11]Heavy Duty Steam Trap (MECHANICAL TYPE) 

Bẫy hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-FT12, FF12]/[JKD-FT1,FT2 ] Ball Float Trap (Mechanical Type) 

Bẫy phao Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-FT11, FF11]/[JKD-DT1,DT2 ]Heavy Duty Steam Trap (MECHANICAL TYPE) 

Bẫy hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-BT21]/[JKD-BT4 ] Bucket Trap (MECHANICAL TYPE) 

Bẫy xô hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-BF11]/[JKD-BT2] Bucket Trap (MECHANICAL TYPE) 

Bẫy xô hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JST-YT12,YT11]//[JKB, FST-S](Y Type Screwed) 

Van lọc Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-BT41]/[BT-40] Bucket Trap

Bẫy xô hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-CT21]/[JKD-BD]Diaphragm Steam Trap (DIAPHRAGM CAPSULE TYPE) 

Van Jokwang

Jokwang Vietnam

[JST-YF11,YF21]/[FST-F, SST ] (Y Type Flanged) 

Van lọc Jokwang

Jokwang Vietnam

[JST-BF01]/[JKSB Series ] (BUCKET Type) 

Van lọc Jokwang

Jokwang Vietnam

[JST-AF01](T Type) /[JKST Series ]

Van lọc Jokwang

Jokwang Vietnam

[JST-YF01,YT41,YF41](Y Type)/[JKSY SERIES ]

Van lọc Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTC-DF13]Bellows(Temperature Control Valve) 

Van điều khiển

Jokwang Vietnam

[JCV-BF11]3-Way Change-Over Ball Valve

Van bi đổi 3 chiều Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSO-PF11,JCO-PF11]2-Way Shut-off Valve,3-Way Change-Over Valve

Van tắt Jokwang

Jokwang Vietnam

[JHC-WI11] / [JKHC-10]Hammerless Check Valve(WAFER)

Van kiểm tra Jokwang

Jokwang Vietnam

 [JGL-FT11]/[JKV-GS10 ] Globe Valve 

Van Cầu Jokwang

Jokwang Vietnam

[JGL-FF11,FF21] /[JKV-GF10,20 ]Globe Valve 

Van Cầu Jokwang

Jokwang Vietnam

[JAV-CT11, BT11]/[JKV-4C,JKV-4 ] SERIES Air Vent for Steam (Capsule Type

Van khí Jokwang

Jokwang Vietnam

[JAV-FT11]/[JKV-6] Air Vent for Water (Float Type) 

 

Jokwang Vietnam

[JAT-FT11]/[JKD-AT1] Air Trap (Float Type) 

Bẫy hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSC-BT11] SERIES/[JKS-CK ] Sight Check (Float Type) 

 

Jokwang Vietnam

[JDG-NT11]SERIES/[JKD-GI] Sight Glass (Double Window Type) 

 

Jokwang Vietnam

[JDG-NF11]SERIES/[JKD-G] Sight Glass

 

Jokwang Vietnam

[JTC-DT11, DF11]/[JKTR-1S,1F ] Temperature Regulating Valve(Direct Acting Type)

Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTC-DF12]/[JKTR-2F]Temperature Regulating Valve 

Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTC-PF11]/[JKTR-3F]Temperature Regulating Valve (Pilot Acting Type) 

Van điều chỉnh nhiệt độ Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTD-WF11]/[TDF1 ]TRIPLE DUTY VALVE 

Van đa chức năng Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSD-WF11]/[SDF1 ]SUCTION DIFFUSER

Van hút Jokwang

Jokwang Vietnam

 

 

[JSV-LT12]/[BSR-S2(L)]  Safety Valve with Low Lift Type 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-HT41]/ [BSR-HP(L)]  Safety Valve with High Lift Type 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF11] / [FSRF(L)] Safety Valve with Full Bore Type 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF21]/ [SSRF(L)]  Safety Valve with Full Bore Type 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF41] / [SSRF-HP(L)] Safety Valve with Full Bore Type 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-BF31]/[SSRF-B ] Safety Valve with Balanced Bellows Type

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-HF91] /[SR-HP] Relief Valve 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-LT13]/[VBS] Vacuum Safety Valve (for steam and water) 

Van an Toàn Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-SF11,21] /[RV-A,B] Reducing Valve 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-ST11]/ [RV-C] Reducing Valve(DIRECT TYPE) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-SF14]/ [JKRD] Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE)

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-ST13, 21]/ [JKRD-10,20 ]Reducing Valve (DIRECT ACTING TYPE) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-ST41, SF41]/ [JKRD-50 ] SERIES Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-SF31]SERIES /[JKRD-30F]Reducing Valve(DIRECT ACTING TYPE) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-ST12] /[JKRD-2]Reducing Valve for Water (DIRECT ACTING TYPE) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JKWE] Adjustable Valve of the Water Level (SOLENOID)

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JRV-FF11]/[JKRG-LT] REGULATING VALVE (Adjustable Valve of Primary Pressure) 

Van giảm áp Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-HT42,HT43]/ [GHSV-NF,CF ]Safety Valves for Gas (HIGH LIFT TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF11,12 / [SSRF100,101] Safety Valves (FULL BORE TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF22,23]/ [SSRF200,201] Safety Valves for gas (FULL BORE TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JSV-FF31,FF32]/ [SSRF301,302] Safety Valves for gas (FULL BORE TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JGL-GF21]/ [GFG-20 ] Globe Valve for Gas(FOR GAS) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTL-EF31]/[TLE-1 ] Emergency shut-off valve for tank lorry (MANUAL TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTL-ST31]/ [TLS-1] Safety Valves for Tank Lorry (INTERNAL TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTL-TF31]/[TLT-1 ] Switch Valve for Tank Lorry (BALL TYPE) 

Van an Toàn (khí) Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-DT22, DF21]/[JKD-AV3,AV4 ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE) 

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-DT21, DF22]/[JKD-1S,2F] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE) 

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-DT41, DF41]/[JKD-41S,41F ] Disc Trap (THERMODYNAMIC TYPE)

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-DT23]/[JKD-BP SERIES ] Built-in By-Pass Steam Trap (THERMODYNAMIC TYPE) 

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JTR-DS70,DF70]Disc Type Steam Trap

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

[JAV-FF11]/[JKV-7] Angle Type Air Vent

Van hơi Jokwang

Jokwang Vietnam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR