Pfannenberg Vietnam,Đơn vị làm mát được lắp ráp Pfannenberg,Pfannenberg

The top-mounted cooling units provide unique, fourfold condensate protection/ Đơn vị làm mát được lắp ráp phía trên mang khả năng bảo vệ khác biệt, ngưng tụ gấp bốn lần.

1. Không có cầu nhiệt vào vỏ tủ điện.
2. Không có nước ngưng tràn vào vỏ máy điện.
3. Không có nước ngưng tụ trong luồng không khí.
4. Không có ống dẫn khí, nếu không sẽ có nguy cơ ngưng tụ hơi nước.

DTT 6201 | DTT 6101 εCOOL TOP MOUNTED COOLING UNITS 500 –1080 W/ Đơn vị làm mát phía trên εCOOL DTT 6201 | DTT 6101 500 –1080 W.
Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTT_6201_6101_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTT 6101 13256141055
pfannenberg DTT 6101 13256171055
pfannenberg DTT 6101 13256141015
pfannenberg DTT 6101 13256144055
pfannenberg DTT 6101 13256174055
pfannenberg DTT 6201 13256249055
pfannenberg DTT 6201 13256279055
pfannenberg DTT 6201 13256249015
pfannenberg DTT 6201 13256279015
pfannenberg DTT 6201 13256241055
pfannenberg DTT 6201 13256271055
pfannenberg DTT 6201 13256241015
pfannenberg DTT 6201 13256244055
pfannenberg DTT 6201 13256274055

DTT 6401 | DTT 6301 εCOOL TOP MOUNTED COOLING UNITS 1500 –2100 W/ Đơn vị làm mát phía trên εCOOL DTT 6401 | DTT 6301 1500 –2100 W.
Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTT_6401_6301_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTT 6401 13256432055
pfannenberg DTT 6401 13256462055
pfannenberg DTT 6401 13256432015
pfannenberg DTT 6401 13256441055
pfannenberg DTT 6401 13256471055
pfannenberg DTT 6401 13256441015
pfannenberg DTT 6401 13256444055
pfannenberg DTT 6401 13256474055
pfannenberg DTT 6301 13256349055
pfannenberg DTT 6301 13256379055
pfannenberg DTT 6301 13256349015
pfannenberg DTT 6301 13256341055
pfannenberg DTT 6301 13256371055
pfannenberg DTT 6301 13256341015
pfannenberg DTT 6301 13256344055

DTT 6801 | DTT 6601 εCOOL TOP MOUNTED COOLING UNITS 3000–4250 W/ Đơn vị làm mát bên trên DTT 6801 | DTT 6601 εCOOL 3000–4250 W.

CataloguePfannenberg_Product_Sheet_DTT_6801_6601_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTT 6801 13256832055
pfannenberg DTT 6801 13256862055
pfannenberg DTT 6801 13256832015
pfannenberg DTT 6801 13256862015
pfannenberg DTT 6601 13256632055
pfannenberg DTT 6601 13256662055
pfannenberg DTT 6601 13256632015

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645