Pfannenberg Vietnam,Dòng DTI/DTS 9000: cho các ứng dụng cơ bản Pfannenberg

9000 DTI/DTS series: for basic applications / Dòng DTI/DTS 9000: cho các ứng dụng cơ bản.

DTI: Bộ làm mát một phần âm tường được gắn ở bên cạnh hoặc trong cửa của vỏ bọc.
DTS: Bộ làm mát được gắn ở bên cạnh hoặc trong cửa của vỏ bọc. Các đơn vị làm mát trong phiên bản công nghiệp đã được chứng minh. Dòng trước đến 6000 chiếc mới nhất. Phiên bản đơn giản về mặt kỹ thuật với bộ điều khiển tiêu chuẩn có giá cả hợp lý.

DTS 9011H COOLING UNIT 300 W/Đơn vị làm mát DTS 9011H 300 W.
Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTS_9011H_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTS 9011H 13242541055

DTFI/DTI 9021 COOLING UNITS 230–340 W/ Đơn vị làm mát DTFI/DTI 9021 230–340 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTFI_DTS_9021_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTFI 9021 13293149055
pfannenberg DTFI 9021 13293141055
pfannenberg DTFI 9021 13293144055
pfannenberg DTI 9021 13293041055
pfannenberg DTI 9021 13293044055

DTI/DTS 9031 COOLING UNIT 410–585 W/ Đơn vị làm mát DTI/DTS 9031 410–585 W.
Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTI_DTS_9031_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTI 9031 13295049055
pfannenberg DTI 9031 13245049055
pfannenberg DTI 9031 13245079055
pfannenberg DTI 9031 13295041055
pfannenberg DTI 9031 13295071055
pfannenberg DTI 9031 13245041055
pfannenberg DTI 9031 13245071055
pfannenberg DTI 9031 13295044055
pfannenberg DTI 9031 13245044055
pfannenberg DTI 9031 13245074055
pfannenberg DTS 9031 13295049055
pfannenberg DTS 9031 13245049055
pfannenberg DTS 9031 13245079055
pfannenberg DTS 9031 13295041055
pfannenberg DTS 9031 13295071055
pfannenberg DTS 9031 13245041055
pfannenberg DTS 9031 13245041055
pfannenberg DTS 9031 13295044055
pfannenberg DTS 9031 13245044055
pfannenberg DTS 9031 13245074055

 

DTI/DTS 9041 COOLING UNIT 790–870 W/ Đơn vị làm mát DTI/DTS 9041 790–870 W.
Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTI_DTS_9041_en.pdf
Mã đặt hàng:
pfannenberg DTI 9041 13299049055
pfannenberg DTI 9041 13299079055
pfannenberg DTI 9041 13249049055
pfannenberg DTI 9041 13249079055
pfannenberg DTI 9041 13299041055
pfannenberg DTI 9041 13299071055
pfannenberg DTI 9041 13249041055
pfannenberg DTI 9041 13249071055
pfannenberg DTI 9041 13299044055
pfannenberg DTI 9041 13299074055
pfannenberg DTI 9041 13249044055
pfannenberg DTI 9041 13249074055
pfannenberg DTS 9041 13299049055
pfannenberg DTS 9041 13299079055
pfannenberg DTS 9041 13249049055
pfannenberg DTS 9041 13249079055
pfannenberg DTS 9041 13299041055
pfannenberg DTS 9041 13299071055
pfannenberg DTS 9041 13299071055
pfannenberg DTS 9041 13249071055
pfannenberg DTS 9041 13299044055
pfannenberg DTS 9041 13299074055
pfannenberg DTS 9041 13249044055
pfannenberg DTS 9041 13249074055

DTI/DTS 9341/9241 COOLING UNIT 1500/1000W/ Đơn vị làm mát DTI/DTS 9341/9241 1500/1000W.
Catalogue:Pfannenberg_product_sheet_DTI_DTS_9341_9241_eng.pdf
Mã đặt hàng:
DTI 9241 13269249055
DTI 9241 13269279055
DTI 9241 13289249055
DTI 9241 13289279055
DTI 9241 13269241055
DTI 9241 13269271055
DTI 9241 13289241055
DTI 9241 13289271055
DTI 9241 13269244055
DTI 9241 13269274055
DTI 9241 13289244055
DTI 9241 13289274055
DTS 9241 13269279055
DTS 9241 13269279055
DTS 9241 13289249055
DTS 9241 13289279055
DTS 9241 13269241055
DTS 9241 13269271055
DTS 9241 13289241055
DTS 9241 13289271055
DTS 9241 13269244055
DTS 9241 13269274055
DTS 9241 13289244055
DTS 9241 13289274055
DTI 9341 13269349055
DTI 9341 13269379055
DTI 9341 13289349055
DTI 9341 13289379055
DTI 9341 13269341055
DTI 9341 13269371055
DTI 9341 13289341055
DTI 9341 13289371055
DTI 9341 13269344055
DTI 9341 13269374055
DTI 9341 13289344055
DTI 9341 13289374055
DTS 9341 13269349055
DTS 9341 13269379055
DTS 9341 13289349055
DTS 9341 13289379055
DTS 9341 13269341055
DTS 9341 13269371055
DTS 9341 13289341055
DTS 9341 13289371055
DTS 9341 13269344055
DTS 9341 13269374055
DTS 9341 13289344055
DTS 9341 13289374055

DTI/DTS 9541 | 9441 COOLING UNITS 2000 – 2500 W/ Đơn vị làm mát DTI/DTS 9541 | 9441 2000 – 2500 W.

Catalogue: Pfannenberg_Product_Sheet_DTI_DTS_9541_9441_en.pdf

Mã đặt hàng:
DTI 9441 13269432055
DTI 9441 13269462055
DTI 9441 13289432055
DTI 9441 13289462055
DTI 9441 13269441055
DTI 9441 13269471055
DTI 9441 13289441055
DTI 9441 13289471055
DTS 9441 13269432055
DTS 9441 13269462055
DTS 9441 13289432055
DTS 9441 13289462055
DTS 9441 13269441055
DTS 9441 13269471055
DTS 9441 13289441055
DTS 9441 13289471055
DTI 9541 13269532055
DTI 9541 13269562055
DTI 9541 13289532055
DTI 9541 13289562055
DTI 9541 13269541055
DTI 9541 13269571055
DTI 9541 13289541055
DTI 9541 13289571055
DTS 9541 13269532055
DTS 9541 13269562055
DTS 9541 13289532055
DTS 9541 13289562055
DTS 9541 13289562055
DTS 9541 13269571055
DTS 9541 13289541055
DTS 9541 13289571055

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645