Asco Co2 Vietnam,Máy làm đá khô ASCO A30P-D3 Asco Co2

ASCO DRY ICE PELLETIZER A30P 

Máy làm đá khô ASCO A30P có công suất sản xuất 30 kg mỗi giờ (66 lb / h) phù hợp để sản xuất một lượng nhỏ đá khô cho mục đích làm mát.

Máy làm đá viên khô ASCO A30P được điều khiển bởi một bộ phận thủy lực mạnh mẽ có nút nhấn để bắt đầu sản xuất ngay lập tức. Tất cả các chức năng được điều khiển bởi một PLC. Hoàn toàn tự động kiểm soát nhiệt độ dầu và quá trình đóng tuyết bằng đá khô đảm bảo sản xuất đá khô liên tục mà không cần bất kỳ sự giám sát nào ngay từ khi khởi động bằng nút nhấn.

Ưu điểm của sản xuất đá khô tại nhà ASCO
BỀN VỮNG

Đá khô được làm từ CO2 tái chế và không tiêu thụ nước có giá trị

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Không có chi phí đặt hàng, thuê và vận chuyển đối với đá khô và thiết bị
Không đặt hàng kho an toàn không cần thiết

ĐỘ TIN CẬY CỦA QUY TRÌNH

Chất lượng đá khô ổn định cao
Không có sự chậm trễ giao hàng

SỰ ĐỘC LẬP

Không phụ thuộc vào nhà cung cấp

HIỆU QUẢ LÀM MÁT

Đá khô có khả năng làm lạnh gấp 3 lần đá nước thông thường (khoảng 640 kJ / kg)

UNTOXIC

Đá khô không phải là một vật liệu nguy hiểm. Nó là vật liệu cấp thực phẩm và được chấp thuận bởi EPA, FDA và USDA

 

100% Switzeland Origin

Asco Co2 Vietnam

O/Part number: 900600
 ASCO Dry Ice Pelletizer A30P-D3
 The ASCO A30P-D3 is ideal for the production of small quantities of dry ice for blasting and cooling purposes.
 This compact dry ice machine is equipped as standard with a 3 mm (1/8") extruder plate. The production capacity is 30 kg (66 lb) per hour, with a suggested daily running time of 4 hours.
 Voltage: 400 VAC ±5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (other voltages and frequencies on request

100% Switzeland Origin

Asco Co2 Vietnam

O/Part number: 900103 (903500)
 ASCO Dry Ice Pelletizer A55P-D3
 The ASCO A55P-D3 is ideal for establishing an in-house dry ice
 production or for building up small dry ice production centers.
 This compact dry ice pelletizer is equipped as standard with a 3 mm (1/8 ") extruder plate. The production capacity is 55 kg (121 lb) per hour, with a suggested daily running time of 4 hours.
 Voltage: 400 VAC ±5 %/ 50 Hz / 3 Ph + PE
 (other voltages and frequencies on request)

100% Switzeland Origin

Asco Co2 Vietnam

O/Part number: 4044516 (2005019_C)
 Extruder Plate 16 mm for A30P/A55P
 To produce dry ice pellets of 16 mm (5/8 ") diameter.

100% Switzeland Origin

Asco Co2 Vietnam

O/Part number:  4063029 (10000218)
 Frame Extension 600 mm for A30P/A55P
 The frame extension makes it possible to fill dry ice containers
 or dry ice blasting machines directly from the dry ice pelletizer.
 Increases the total height by 600 mm (24 in).

100% Switzeland Origin

Asco Co2 Vietnam

O/Part number: 4044521 (903511)
 Spare parts kit for A30P/A55P
 For normal operation up to 2 years or max. 3000 working hours.
 Consisting of following parts:
 1 Guide bush, front
 1 Sleeve revert for
 1 Guide bush, rear for
 1 Piston
 1 Repair kit for pressure regulator
 1 Coil for solenoid valve for
 1 Led-green
 1 Led-red
 1 Fuse element
 1 Fuse element
 1 Limit switch
 1 Solenoid valve

 

ANS VietNam là nhà phân phối hàng Asco Co2 tại Việt Nam.

ASCO là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về khí CO2 và đá khô với khách hàng trên toàn thế giới.

Các thiết bị và hệ thống Asco Co2 cung cấp bao gồm :

 •         Nhà máy sản xuất Khí CO2

 •         Nhà máy thu hồi khí Co2 từ ống khói

 •         Nhà máy thu hồi khí CO2

 •         Hệ thống phục hồi hoàn nguyên cho máy làm đá khô

 •         Viên đá khô Asco

 •         Máy làm đá khô Asco

 •         Máy tạo hình đá khô Asco

 •         Máy đóng gói đá khô dạng viên Asco

 •         Máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô/ Máy phun đá khô Asco

 •         Bể chứa  CO2 và Crogyene Asco

 •         Máy hóa hơi CO2 Asco

 •         Hệ thống chiết rót CO2 bằng xi lanh LH900 Asco

 •         Phụ kiện máy chiết rót CO2 Asco

 •         Máy bơm khí CO2 Áp suất thấp Asco

 •         Máy đo độ tinh khiết khí CO2 Asco

 •         Máy kiểm tra chất lượng khí CO2 Asco

 •         Máy đo độ điểm sương khí CO2 Asco

 •         Thiết bị đo lưu lượng khí CO2 Asco

 •         Van giảm áp Asco

 •         Bộ phát hiện khí Co2 IV SP/MA Asco

 •         Hệ thống trung hòa PH bằng khí CO2, hệ thống định lượng khí CO2 Asco

 •         Thùng chứa đá khô Asco

ASCO CO2 Production Plant (CPS)

Nhà máy sản xuất Khí CO2

Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

 

ASCO CO2 Stack Gas Recovery Plant (SGR)

Nhà máy thu hồi khí ống khói

Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

 

ASCO CO2 By-Product Recovery Plant (BPR)

Nhà máy thu hồi khí CO2 

Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

 

ASCO CO2 Revert Recovery System for Dry Ice Machines (RRS)

Hệ thống phục hồi hoàn nguyên cho máy làm đá khô

Asco Co2 Vietnam, AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

 

ASCO Dry Ice Pelletizer A30P

Viên đá khô Asco A30P

4044517, Asco Co2 4044519, Asco Co2 4044518, Asco Co2 4044516, Asco Co2 4063029, Asco Co2 4044520, Asco Co2 4044521, Asco Co2 900600

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pelletizer A55P

Viên đá khô Asco A55P

Asco Co2 900103

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pelletizer A120P

Viên đá khô Asco A120P

Asco Co2 A120P-D3, Asco Co2 901010, Asco Co2 4044839, Asco Co2 4044843, Asco Co2 4045031, Asco Co2 4045030, Asco Co2 4044837, Asco Co2 4044838, Asco Co2 4044491

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pelletizer P28i

Viên đá khô Asco P28i

 Asco Co2 P28i-D3, Asco Co2 900760, Asco Co2 4044250, Asco Co2 4044255, Asco Co2 4044253, Asco Co2 4063235

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pelletizer P450

Viên đá khô Asco P450

Asco 900124, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4045187

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pelletizer P75i

Viên đá khô Asco P75i

Asco 901153, Asco Co2 4066384, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4066382, Asco Co2 4066385, Asco Co2 4066458, Asco Co2 4066459, Asco Co2 4066386, Asco Co2 4066460, Asco Co2 4066501

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Machine BP420i

Máy làm đá khô Asco BP420i

Asco 900127, Asco Co2 22858, Asco Co2 22861, Asco Co2 22859, Asco Co2 22860, Asco Co2 4045162, Asco Co2 901230

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Reformer A700R

Máy tạo hình đá khô Asco A700R

Asco 901026, Asco Co2 900721, Asco Co2 4062692, Asco Co2 4063845, Asco Co2 4063846

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Pellets Bagging Machine PBM 500, PBM 1000, PBM 1500

Máy đóng gói đá khô dạng viên PBM 500, PBM 1000, PBM 1500

Asco 901220, Asco Co2 901221, Asco Co2 901222, Asco Co2 4045179, Asco Co2 4066962, Asco Co2 4066963, Asco Co2 4066964, Asco Co2 4063652, Asco Co2 4064262

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Pellets Repacking

Hệ thống tái đóng gói đá khô viên từ bao bì lớn sang bao bì nhỏ

 

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Bucket Filling System for Dry Ice Pellets

Hệ thống làm đầy đá khô tự động

 

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Automatic Wrapping Machine APM120

máy đóng gói tự động 

APM120, Asco Co2 901214, Asco Co2 901213, Asco Co2 4045179, Asco Co2 4045171

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Passive Saw for Dry Ice Slices

Máy cưa đá khô thụ động

Asco 900720, Asco Co2 900720, Asco Co2 900721, Asco Co2 4062692

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Wrapping Machine APM120 for Dry Ice Slices

Máy đóng gói đá khô dạng lát mỏng

Asco APM120, Asco Co2 4064787, Asco Co2 4064786, Asco Co2 4064788, Asco Co2 4064789, Asco Co2 901210, Asco Co2 901211, Asco Co2 901212, Asco Co2 901214

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Dry Ice Blasting Unit ASCO Nanojet

Máy phun đá khô CO2 Nanojet , Máy bắn đá khô CO2 Nanojet , máy làm sạch bằng đá khô CO2 Nanojet, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô Nanojet, máy làm sạch khuôn vật liệu Nanojet , máy làm sạch khuôn phôi Nanojet,, máy làm sạch khuôn lõi Nanojet,, máy làm sạch khuôn phun Nanojet,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao Nanojet

900910, Asco Co2 4064272 , Asco Co2 4064272, Asco Co2 4063748, Asco Co2 4064141, Asco Co2 4047111, Asco Co2 4047095, Asco Co2 4047089, Asco Co2 4064464, Asco Co2 4063744, Asco Co2 4047109, Asco Co2 4047110, Asco Co2 4047119, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064491, Asco Co2 4047277, Asco Co2 4047278, Asco Co2 4047124, Asco Co2 4063501, Asco Co2 4046018, Asco Co2 4064528

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1208

Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1208 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1208 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1208, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1208, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1208 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1208

Asco ASCOJET 1208, Asco Co2 900960, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047222, Asco Co2 407223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047026, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064528, Asco Co2 4064527, Asco Co2 4045955

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1701

Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1701 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1701 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1701, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1701, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1701 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1701

Asco ASCOJET 1701, Asco Co2 901023, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4065213

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1708 Combi Blaster

Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1708 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1708 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1708, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1708, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1708 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1708

Asco 900480, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4064129

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 2008 Combi Pro

Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 2008 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 2008 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 2008, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 2008, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 2008 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 2008

ASCOJET 2008 , Asco Co2  901050, Asco Co2 4063750, Asco Co2 4045393, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4046952, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4064576, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045394, Asco Co2 4046903, Asco Co2 4045395, Asco Co2 40447266, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4064575, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064990, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam0

Vacuum Insulated CO2 and Crogyene Storage Tank

Bể chứa  CO2 và Crogyene cách nhiệt chân không

Asco 900800, Asco Co2 900737, Asco Co2 4046463, Asco Co2 900741, Asco Co2 4046464, Asco Co2 900743, Asco Co2 4046465, Asco Co2 900744, Asco Co2 900745, Asco Co2 4046466, Asco Co2 900746, Asco Co2 4046467, Asco Co2 900747, Asco Co2 4046468, Asco Co2 900748, Asco Co2 4046469, Asco Co2 900750, Asco Co2 4046470, Asco Co2 900830, Asco Co2 4046471, Asco Co2 900751, Asco Co2 900752, Asco Co2 900804, Asco Co2 900805, Asco Co2 900906, Asco Co2 900807, Asco Co2 900808, Asco Co2 900809, Asco Co2 900810, Asco Co2 900811

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

Polyurethane Insulation CO2 Storage Tank

Bể chứa  CO2 và Crogyene cách nhiệt bằng nhựa Polyurethane

Asco 4046602, Asco Co2 4046603, Asco Co2 4046604, Asco Co2 4046605, Asco Co2 4046606, Asco Co2 4046607, Asco Co2 4046608, Asco Co2 4046609, Asco Co2 4046610, Asco Co2 4046592, Asco Co2 4046593, Asco Co2 4046594, Asco Co2 4046595, Asco Co2 4046596, Asco Co2 4046597, Asco Co2 4046598, Asco Co2 4046599, Asco Co2  4046600

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

20' ISO-Tank-Container

Bể chứa  CO2 và Crogyene ISO 20' 4046396

Asco 4046398, Asco Co2 Asco 4046396

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO  CO2 Vaporiser

Máy hóa hơi CO2

Asco 901234, Asco Co2 901232, Asco Co2 901235, Asco Co2 901236

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Cylinder Filling System LH900

Hệ thống chiết rót CO2 bằng xi lanh LH900

Asco 4063980

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

CO2 Cylinder Filling System Accessories

Phụ kiện máy chiết rót CO2

Asco 4063981, Asco Co2 4043971, Asco Co2 4044082, Asco Co2 4044006, Asco Co2 4044083, Asco Co2 4044065, Asco Co2 901280

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Transfer Pump

Máy bơm khí CO2 Áp suất thấp

MC-3-SS, Asco Co2 900092, Asco Co2 4043949, Asco Co2 900096, Asco Co2 4043732, Asco Co2 , Asco Co2 4043736

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Gas Purity Tester

Máy đo độ tinh khiết khí CO2

911003, Asco Co2 4046324

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Carbonation Tester

Máy kiểm tra chất lượng khí CO2

Asco 900900

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Dew Point Tester

Máy đo độ điểm sương khí CO2

Asco 4046255, Asco Co2 911017

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam0

ASCO CO2 Flowmeter

Thiết bị đo lưu lượng khí CO2

MF15, Asco Co2 4062504, Asco Co2 MF25, Asco Co2 4062505

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Pressure Reducing Valve

Van giảm áp

4046817, Asco Co2 4046644, Asco Co2 C31, Asco Co2 C2-K32, Asco Co2 914250, Asco Co2 914006

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO CO2 Gas Detector

Bộ phát hiện khí Co2 IV SP/MA,

4046230, Asco Co2 406231

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

PH-Neutralisation with CO2 , CO2 Gas Dosing System

Hệ thống trung hòa PH bằng khí CO2, hệ thống định lượng khí CO2

900135, Asco Co2 900136, Asco Co2 900137

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Box AT126

Thùng chứa đá khô AT126

Asco 4063246

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam5

ASCO Dry Ice Container AT240W

Thùng chứa đá khô AT240W

Asco Co2 4063652 , Asco Co2 4046629

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

ASCO Dry Ice Container AT440

Thùng chứa đá khô AT440

Asco 4064262

Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2, ANS VietNam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Asco Co2 tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây