Pfannenberg Vietnam,Dòng DTS 8000: tiên tiến và hiệu quả về năng lượng Pfannenberg

8000 DTS series: progressive and energy efficient/ Dòng DTS 8000: tiên tiến và hiệu quả về năng lượng

INDOOR COOLING UNITS 300–2500 W /Dòng đơn vị làm mát 300-2500W.

Catalouge: DTS 8000E data sheet (pfannenberg.com)
Mã đặt hàng:
DTS 8021E 130 88090055
DTS 8031E 130 4809 0335
DTS 8031E 130 4809 0335
DTS 8031E 130 4809 1335
DTS 8031E 130 4809 1336
DTS 8241E 130 8829 0055
DTS 8241E 130 8829 0066
DTS 8241E 130 8829 1055
DTS 8241E 130 8829 1066
DTS 8341E 130 8839 0055
DTS 8341E 130 8839 0066
DTS 8341E 130 8839 1055
DTS 8341E 130 8839 1066
DTS 8441E 130 8849 0055
DTS 8441E 130 8849 0066
DTS 8441E 130 8849 1055
DTS 8441E 130 8849 1055
DTS 8541E 130 8859 0055
DTS 8541E 130 8859 0066
DTS 8541E 130 8859 1055
DTS 8541E 130 8859 1066

INDOOR COOLING UNITS 300–4000 W/ Đơn vị làm mát 300–4000 W.
Catalogue: DTS8841E (pfannenberg.com)
Mã đặt hàng:
DTS 8021E 130 4809 0325
DTS 8031E 130 4809 0335
DTS 8031E 130 4809 0336
DTS 8031E 130 4809 1335
DTS 8031E 130 4809 1336
DTS 8241E 130 8829 0055
DTS 8241E 130 8829 0066
DTS 8241E 130 8829 1055
DTS 8241E 130 8829 1066
DTS 8341E 130 8839 0055
DTS 8341E 130 8839 0066
DTS 8341E 130 8839 1055
DTS 8341E 130 8839 1066
DTS 8441E 130 8849 0055
DTS 8441E 130 8849 0066
DTS 8441E 130 8849 1055
DTS 8441E 130 8849 1066
DTS 8541E 130 8859 0055
DTS 8541E 130 8859 0066
DTS 8541E 130 8859 1055
DTS 8541E 130 8859 1066
DTS 8841E 130 8049 8055
DTS 8841E 130 8049 8066
DTS 8841E 130 8049 2055
DTS 8841E 130 8049 2066

DTI/DTS 8000ES Cooling Units 500-1500Watt/ Đơn vị làm mát DTI/DTS 8000ES 500–1500 W.
Catalogue: DTI 8031ES (pfannenberg.com)
Mã đặt hàng:
DTI 8031ES 130 9799 8335
DTI 8041ES 130 9799 8345
DTI 8041ES 130 9799 8346
DTI 8041ES 130 9799 9346
DTS 8041ES 130 4799 8345
DTS 8041ES130 4799 8346
DTS 8041ES 130 4799 9345
DTS 8041ES 130 4799 9346
DTS 8241ES 130 8879 8055
DTS 8241ES 130 8879 8066
DTS 8241ES 130 8879 9055
DTS 8241ES 130 8879 9066
DTS 8341ES 130 8899 8055
DTS 8341ES 130 8899 8066
DTS 8341ES 130 8899 8066
DTS 8341ES 130 8899 9066

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645