Đại lý Tempress Vietnam,Tempress Pressure measurement products P8360 Tempress Vietnam

Tempress Pressure measurement products

TEMPRESS produces and markets all kinds of mechanical and electronic pressure gauges and transmitters. Tempress supply:

 • Tempress Pressure gauges for direct measurement, with diaphragm seal, built-in contacts or built-in 4-20 mA : P8360 Digital pressure gauges, MK5 differential gauge

 • Tempress 5-21 GB Integrated contact system: Type A14, A37, A82, A83

 • Tempress Low pressure gauge w. contact system: Type A1603

 • Tempress Contact pressure gauge : type A14

 • Tempress Autoclavable Pressure gauge with diaphragm seal - Type A47 - Sheet No.: 1-640 GB

 • Tempress Pressure gauge IS02852 A45 - Type A330301- Sheet No.: Tri-clamp DN38

 • Tempress Pressure gauge – diaphragm seal 1½” TC ISO2852 – Plus line : Type A4501& A4503 - Sheet No.: 1-620GB

 • Tempress Pressure gauge with diaphragm seal and exchangeable connection : type A33 TR0004- Sheet No.: 1-630 GB

 • Tempress Pressure gauge with diaphragm seal for homogenizers- Type A35 - Sheet No.: A38

 • Tempress Pressure gauge with fractional seal - Type A4601 - Sheet No.: A46

 • Tempress Pressure gauges with diaphragm seals - Sheet No.: A33

 • Tempress Pressure transmitters for marine, refrigeration, foodstuffs, chemical and pharmaceutical industries : P1232, P1237, FAP600, FAP-P610, P1211 , P1217, HD10 , HD00, HP00, HP01, HP02, HP10, HP11, HP12

 • Tempress Pressure switches:  P1360 – SwipGuard – Safety Pressure Switch

 • Tempress Capsule gauges – low pressure- Sheet No.: P1120

 • Tempress Duplex Refrigeration Pressure gauge - type A1102 & type A1103

 • Tempress Industrial, Maritime Pressure Gauge- Type A0903

 • Tempress Low Pressure gauge- Type  A15

 • Tempress Pressure gauge – Deep case- Type A131801 DN88x88 , Type A130201 DN80,  Type A130301 DN100

 • Refrigeration Pressure gauge : DN 63 type A1001, DN 80 type A1002, DN 100 type A1003, DN 160 type A1004

 • Stainless steel Pressure gauge – Direct mounted - DN 100 Type A1203

 • Stainless Steel Pressure Gauge, DN63- Type P1116

 • Standard Pressure gauge- DN 63 type A1001, DN 80 type A1002, DN 100 type A1003, DN 160 type A1004

 • Subsea-Pressure gauge DN63

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng Tempress Vietnam cung cấp sản phẩm Tempress

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Tempress tại Vietnam