Đại lý Pora Vietnam,Kiểm soát Lực căng PR-DTC-4100.A Pora Vietnam

Bộ sản phẩm kiểm soát Lực căng dành cho ngành In và Đóng gói.

 

Bộ điều khiển lực căng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp cho máy cuộn (cuộn theo chiều thả ra và cuộn theo chiều thu lại) đạt được tốc độ cao và hiệu suất tốt. Ứng dụng trong ngành: giấy, chỉ, sợi, dây cáp, băng,…Điều khiển lực căng có thể lắp đặt trong với những thiết bị khác mà không cần thay đổi cấu trúc máy, tiết kiệm cho phí sản xuất.

Sản phẩm bao gồm: Điều khiển lực căng (điều khiển cơ và điều khiển số); Bộ thắng và ly hợp sử dụng bột; hộp điều khiển.

Bộ điều khiển lưc căng – Tension controller

 • Điều khiển lực căng tự động - Automatic Tension Controller: PR-DTC-4100.A, PR-DTC-4100.AD, PR-DTC-4000, PR-DTC-4000C, PR-DTC-4000CP, PTC-303D, PTC-303D-I

 • Điều khiển lực căng bán tự động – Semi-Automatic Tension Controller: PR-DTC-3000, PR-DTC-3000P, PR-DTC-3100, PR-DTC-3100P

 • Điều khiển lực căng bằng tay – Manual Tension Controller: PR-DTC-2000, PR-DTC-2000R, PR-DTC-2100AB, PR-DTC-2100R, PR-DTC-2200, PMTC-805A

Bộ hiển thị lưc căng – Tension Indicator

 • PT-LM106D

 • PT-LM107D

Bộ phát hiện lưc căng – Tension Detector

 • Tension detection direction: Up ↔ Down detection:

  • A Type Tension Detector -: PRTL-50A, PRTL-100A, PRTL-200A

  • AB Type Tension Detector (50~100kg): PRTL-50AB, PRTL-100AB

  • PRTL-AB Type (200~500kg): PRTL-200AB, PRTL-500AB

  • C/D Type Tension Detector: PRTL-1000C, PRTL-2000C

  • E Type Tension Detector: PRTL-3000E, PRTL-5000E

  • High-load Tension Detector: PRTL-3TP, PRTL-5TP, PRTL-10TP

  • LX Type Tension Detector: PR-LX-030TD, PR-LX-050TD, PR-LX-100TD

 • Tension detection direction: Left ↔ Right detection

  • PA Type Tension Detector: PRTL-50PA, PRTL-100PA, PRTL-200PA

  • T Type Tension Detector: PRTP-2T, PRTP-3T, PRTP-5T

 • Flange Type Tension Detector PRTL-FC Type

PRTL-FC can detect tension with high precision since the location of materials on rollers doesn't affect tension detection and there is no hysteresis.  Besides, it is very easy to install irrespective of unwinding or rewinding and able to compatible with all types of load cell.

Mã Hàng : ​ PRTL-5-FC-H, PRTL-5-FC-C, PRTL-12.5-FC-H, PRTL-12.5-FC-C, PRTL-25-FC-H, PRTL-25-FC-C, PRTL-50-FC-H, PRTL-50-FC-C, PRTL-100-FC-H, PRTL-100-FC-C

Thắng từ- Phanh bột từ - Powder Brake

 • Internal shaft type:

  • PRB-YN Type - Powder Brake (Hollow Type, Natural Air Cooled Type): PRB-0.3YN, PRB-0.6YN, PRB-1.2YN, PRB-2.5YN, PRB-5YN

  • PRB-WI2 Type- Powder Brake (Hollow Type, Water Cooled Type): PRB-1WI2, PRB-2WI2, PRB-6WI2, PRB-10WI2, PRB-20WI2, PRB-45WI2, PRB-65WI2

  • PRB-HI1 Type- Powder Brake (Outside Radiating Type): PRB-2.5HI1, PRB-5HI1, PRB-10HI1

 • External shaft type:

  • PRB-Y4 Type- Powder Brake (Natural Air Cooled Type): PRB-0.06Y4, PRB-0.3Y4, PRB-0.6Y4, PRB-1.2Y4, PRB-2.5Y4, PRB-5Y4, PRB-10Y4, PRB-20Y4, PRB-40Y4, PRB-65Y4

  • PRB-YS4 / YS5 Type Powder Brake (Natural Air Cooled Type, Short Type): PRB-5YS4, PRB-10YS4, PRB-20YS4, PRB-40YS5

  • PRB-YF4 / YF5 Type Powder Brake (Forced Air Cooled Type): PRB-5YF4, PRB-10YF4, PRB-20YF4, PRB-40YF5, PRB-65YF4

  • PRB-W3 / W4 / W5 Type Powder Brake (Indirect Water Cooled Type): PRB-2.5W4, PRB-5W4, PRB-10W4, PRB-20W4, PRB-40W5, PRB-65W3

Bộ ly hợp bột từ - Powder Clutch

 • Internal shaft type:

  • PRC-HA1 Type- Powder Clutch (Outside Radiating Type): PRC-2.5HA1, PRC-5HA1, PRC-10HA1

  • PRC-A Type- Powder Clutch (High capacity): PRC200A, PRC400A

  • PRC-CI5 Type- Powder Clutch (One shaft type-Quill shaft): PRC-2.5CI5, PRC-5CI5, PRC-10CI5, PRC-20CI5, PRC-40CI5

 • External shaft type:

  • PRC-AN Type- Powder Clutch (Natural Air Cooled Type): PRC-0.2AN, PRC-0.5AN,

  • PRC-A4 /A5 Type- Powder Clutch (Natural Air Cooled Type): PRC-0.06A4, PRC-0.3A4, PRC-0.6A4, PRC-1.2A4, PRC-2.5A4, PRC-5A4, PRC-10A4, PRC-20A4, PRC-40A5, PRC-65A4

  • PRC-W4 Type- Powder Clutch (Special Cooling Type): PRC-5W4, PRC-10W4, PRC-20W4, PRC-40W5

  • PRC-C5 Type- Powder Clutch (One shaft type-Solid shaft): PRC-2.5C5, PRC-5C5, PRC-10C5, PRC-20C5, PRC-40C5

Ring Blower PNRB-150~750

Function:

This is used for the process of discharging or absorbing air by rotating a powerful impeller.

Product code:

 • PNRB-150

 • PNRB-220

 • PNRB-370

 • PNRB-550

 • PNRB-750

 

ANS là đại lý phân phối chính hãng Pora Vietnam cung cấp sản phẩm Pora

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Pora tại Vietnam