Đại lý PORA Vietnam,Tension indicator PT-LM106D PORA,PT-LM106D PORA,PORA Vietnam,Tension indicator PT-LM106D,PT-LM106D,Tension indicator (replace for obsoleted PT-104L),PT-LM106D Tension Indicator

Đại lý PORA Vietnam,Tension indicator PT-LM106D PORA

PT-LM106DTension Indicator - PT-LM106D Tension indicator (replace for obsoleted PT-104L)

PT-LM106D

Tension Indicator

It is a load cell type digital tension gauge.  
Being small, it allows easy utilization of space, and can be simply set.

It outputs precise voltage and current at the same time for inverter control.

 

 

 

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-20Y4
POWDER BRAKE ; NATURAL AIR COOLED TYPE Y4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PTC-303D
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-100A
TENSION DETECTOR

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DPA-100L.A
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15B-150
actuator only 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000
Tension controller manual

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4 (Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-1.2YN
POWDER BRAKE ; HOLLOW TYPE YN

100% Korea Origin

PORA Vietnam

EPC CONTROLLER
Model: PR-102B

100% Korea Origin

PORA Vietnam

BEPC sensor
Model: PR-B20N

100% Korea Origin

PORA Vietnam

HYDRAULIC EPC_EPC/ Edge Position Sensing
Model: PR-102 (3/4HP / 380V)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Manual tension controller (Replace for PMTA-001A)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-5Y4
POWDER BRAKE
NATURAL AIR COOLED TYPE Y4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4 (Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH
NATURAL AIR COOLD TYPE AN

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRTL-200A
TENSION DETECTOR (LOADCELL) ; 1 set = 2 pcs

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-4100.A
AUTOMATIC TENSION CONTROLLER
Bộ điều khiển lực căng tự động

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15-60
Motor actuator Only
Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15-100
Motor actuator Only
Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

HYDRAULIC EPC
 Model: PR-102  (380V)
Including:
HYDRAULIC UNIT WITH CONTROLLER (PR-102L)
- BEPC SENSOR WITH BRACKET (PR-L16WA)
 - LOW HYDRAULIC CYLINDER
 (50 OR 63*100/150/250)
- HOSE (3M*2EA)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-100PA
TENSION DETECTOR
1 Set = 2pcs

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-BS-15A-60 Actuator Only
Motor actuator Only ; Type 15W

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DPA-200
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
Powder Clutch cool type A4
(Replace for PRC-20A3)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Replacement by PRB-20W4
Description: Powder Brake (Indirect Water Cooled Type W4)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Code: PRC-40A5
Description: Powder Clutch (Natural Air Cooled Type)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Code: PRC-40A5
Description: Powder Clutch (Natural Air Cooled Type)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-10YF4
Powder Brake Forced Air Cooled type YF4

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.3A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRB-20Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-20A4
POWDER CLUTCH

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRTL-200A
Loadcell (1 set = 2pc)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PT-LM106D
Tension indicator (replace for obsoleted PT-104L)

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PTC-303D
Tension Controller

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000
tension controller manual

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-3000P
Taper tension controller

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PR-DTC-2000R
tension controller manual

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-20Y4
Powder brake air cooled type Y4
(Replace for obsolete PRB-20)

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DPA-100L.A
EPC Controller

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-20Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-10Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
 TENSION CONTROLLER
 MANUAL TYPE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-2.5Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-3000P
TAPER TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-5Y4
POWDER BRAKE

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-3100P
TAPER TENSION CONTROLLER

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100R
Tension controller manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-1.2Y4
Powder brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2000R
Tension controller manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-40YF5
 POWDER BRAKE
FORCED AIR COOLED TYPE YF5

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-BM-90-150 Actuator
Motor Actuator

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DPA-250
EPC CONTROLLER

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.3A4
Powder Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2200
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2100
Tension controller
 manual type

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-5Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2000
Tension controller

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRC-0.2AN
Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRC-5A4
Powder Clutch

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PRB-2.5Y4
Powder Brake

100% Korea Origin

Pora Vietnam

Model: PR-DTC-2200
Tension controller manual type

100% Korea Origin

PORA Vietnam

Model: PRC-0.6A4
POWDER CLUTCH

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng PORA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây