Hans Hennig Vietnam,Đầu đốt tốc độ cao dòng HG - High Speed Burner Hans Hennig

Đầu đốt tốc độ cao dòng HG - Hans Hennig – High Speed Burner

High Speed burner HG-series

Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig được thiết kế để đốt nhiên liệu khí trong dải công suất từ 50 đến 250 kW cho các lò công nghiệp và máy phát khí nóng. Đầu đốt trộn vòi với nguồn cung cấp khí đốt và khí đốt riêng biệt. Có thể giám sát ngọn lửa tiêu chuẩn với một điện cực ion hóa tích hợp UV-Sensor.

Đầu đốt Hans Hennig HG có thể điều chỉnh độ dài tùy chỉnh theo hình dạng lò.

Đặt tính

  • Thiết kế có/ hoặc không có sự chaý bởi đốt nóng không khí trước

  • Ngọn lửa mảnh dài

  • Đánh lửa trực tiếp thông qua điện cực đánh lửa tích hợp

  • Có thể sử dụng ống lửa từ gốm xốp SiC

Ứng dụng

  • Lò kiểu đường hầmunnel furnaces

  • Lò nung kỹ thuật Bogie hearth

  • Lò nung gốm

  • Các lò công nghiệp khác

  • Máy tạo khí nóng

Các loại đầu đốt

type
max. capacity

Hans Hennig HG 50
50 KW

Hans Hennig HG 100
100 KW

Hans Hennig HG 150
150 KW

Hans Hennig HG 200
200 KW

Hans Hennig HG 250
250 KW

burner flange Ø

210

body L

215

body M

130

body N

110

flame tube length

250

300

flame tube Ø

60,3

76,1

88,9

air flange

DN 50

DN 65

gas connection

Rp ½“

Rp ¾“

 

Product

Model

Brand

Recuperative Burner Rbnox

RBnox 2019-10

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt thu hồi Hans Hennig

High Speed burner 

HG-series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig

Flat flame burner 

HG-F

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig

Side burner

HG-S

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt bên Hans Hennig

Burner system

DTG 

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Hệ thống đầu đốt Hans Hennig

Cone burner

 HG-K

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nón Hans Hennig

Gasjet-lance burner

JG series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nhọn Hans Hennig

Parallel-flow lance burner

JG-R

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ng  Hans Hennig

Oil atomiser lances 

ZL series

Hans Hennig Oil atomiser lances , Hans Hennig Vietnam, Ống phun dầu Hans Hennig

Air register burner

 LG

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí Hans Hennig

Annealing and decorating lehrs burner

TG-wpK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt đơn Hans Hennig

Combi burner

CK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt kết hợp Hans Hennig

multi-fuel duo-bloc burner

CKE

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí đa nhiên liệu Hans Hennig

 Gas-oil burner

CKM

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí và dầu Hans Hennig

Lehr burner 

TG-M

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt dài Hans Hennig

Dust injection

CHI

Hans Hennig Dust injection, Hans Hennig Vietnam, Bộ phận chống bụi Hans Hennig

Ignition burner / ignition lance

ZB (ZB-HT)

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt/ lưỡi đánh lửa Hans Hennig

hot gas generator

CKF

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig

hot gas generator

CKS

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig