SR-ENGINEERING Vietnam, "SR" Directional Control Valve SAPCC-5-A2 SR-ENGINEERING

APCO-5-A2 Original *** Van điều khiển thủy lực APC SR ENGINEERING của Nhật Bản

APCO-5-A2 Original *** Van điều khiển thủy lực APC SR ENGINEERING của Nhật Bản

Bản gốc tiếng Nhật

Mô hình sản phẩm van APCO-5-A2 như sau:

APCO-5-A2,

APCC-5-A2,

APC0-5-A2,

APCO-5-R-A2,

APCC-5-R-A2,

APC0-5-R-A2,

OCV-403H-B,

OCV-403H-Y,

OCV-403H-KB,

OCV-403H-KY,

OCV-403H-GB,

OCV-403H-GY,

AHPC-02,

AC5-02-A,

AC5-03-A,

AC5-02N-A,

APC-5-02,

APC-5-5,

APC-13-03,

APC-22-06,

DS2-24-AS,

DS3-24-AS,

DS2-100-AS,

DS3-100-AS,

DS2-200-AS,

DS3-200-AS,

 

BJ-4-1 / 4,

2BJ-4-1 / 4,

3BJ-3-1 / 4,

BJ-4-3 / 8,

2BJ-4-3 / 8,

210-2SP,

N3130-03,

N3130-04,

LY2F-25-CH18

LÔ SỐ A1-187-001

LÔ SỐ A1-187-002

LÔ SỐ A1-187-003

LÔ SỐ A1-187-004

LÔ SỐ A1-187-005

LÔ SỐ A1-187-006

LÔ SỐ A1-187-007

LÔ SỐ A1-187-008

SR KHÔNG CHẠM VÀO KẸP

LY2F-25R / SL20-CH19

LY2F-25L / SL20-CH19

LÔ SỐ A1-312-003

LÔ SỐ A1-312-002

LÔ SỐ A1-312-001

LÔ SỐ A1-312-004

LÔ SỐ A1-313-003

LÔ SỐ A1-313-002

LÔ SỐ A1-313-001

LÔ SỐ A1-313-004

 

100% Japan Origin

SR-ENGINEERING Vietnam

Order code : SAPCC-5-A2
 "SR" Directional Control Valve

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645