Bently Nevada Vietnam,Bộ chuyển đổi hai dây 9200-01-05-10-00 Bently Nevada

9200 and 74712 Seismoprobe Velocity Transducers

Sự mô tả
Hệ thống đầu dò vận tốc Seismoprobe Bently Nevada là
được thiết kế để đo khả năng chịu lực tuyệt đối (so với không gian trống)
nhà ở, vỏ bọc, hoặc rung động kết cấu. Hệ thống hai dây
bao gồm một bộ chuyển đổi và cáp thích hợp.
Họ Seismoprobe của đầu dò vận tốc là loại hai dây
thiết kế sử dụng công nghệ cuộn dây chuyển động. Nó cung cấp một điện áp
đầu ra tỷ lệ thuận với độ rung của đầu dò
vận tốc.
Bộ chuyển đổi cuộn dây chuyển động ít nhạy cảm hơn với tác động hoặc
kích thích xung động hơn so với đầu dò vận tốc ở trạng thái rắn,
vốn dĩ là những máy đo gia tốc có nhúng
điện tử tích hợp.
Bộ chuyển đổi cuộn dây chuyển động ít nhạy cảm hơn với tác động hoặc
kích thích bốc đồng và có thể đại diện cho một lựa chọn tốt cho
các ứng dụng nhất định. Bởi vì họ không yêu cầu bên ngoài
năng lượng, chúng thuận tiện cho việc đo lường xách tay
các ứng dụng

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật ở khoảng + 22 ° C
(+ 72 ° F) với 25 mm / s (1 in / s) của vỏ máy
rung ở 100 Hz (6000 cpm) với 10 kΩ
tải trừ khi có quy định khác.

Điện
Độ nhạy 20 mV / mm / s (500 mV / in / s), ± 5% khi
chấm dứt đúng cách và được định hướng tại
góc hiệu chỉnh.
Sự định cỡ
Trọng tải
Đầu ra 10 kΩ Đầu ra "A" đến "B"
được thực hiện qua các chân "A" và "B"
Nhạy cảm
Nhiệt độ
Hệ số
0,2% / ° C
Tính thường xuyên
Phản ứng -
Lý thuyết
Vận tốc
Seismoprobe
Tính thường xuyên
Phản ứng
4,5 đến 1000 Hz (270 đến 60.000 CPM);
+0, -3dB điển hình.
10 đến 1000 Hz (600 đến 60.000 CAM); +0,
-3dB điển hình.
15 đến 1000 Hz (900 đến 60.000 CPM); +0,
-3dB điển hình.
Tính thường xuyên
phản ứng
Từ tần số hoạt động tối thiểu
(xem thông tin đặt hàng) đến 1 kHz
(60.000 cpm); +0, -3dB điển hình.
Vui lòng liên hệ với Bently Nevada LLC. vì
dữ liệu hiệu chuẩn chi tiết.
Năng động
điều hành
phạm vi
Đỉnh đến đỉnh là 2,54 mm (0,100 in)
độ dịch chuyển cực đại.
Vận tốc
Phạm vi
25 mm / s (1 in / s) (ở +22 ° C của vỏ
rung ở tần số 100 Hz với tải 10 kΩ.
Xôn xao
Chống lại
1,25 kΩ ± 5%
Cuộn dây bị khóa
Điện cảm
125 mH, điển hình
Biên độ
Tuyến tính
± 5% từ 0,01 đến 5,0 in / s (0,254 đến 127
mm / s) ở 100Hz (6000CPM)
Sốc
Sức cản
Chịu được tối đa 50 g đỉnh
gia tốc dọc theo trục không nhạy.
Ngang
nhạy cảm
± 10% tối đa của trục nhạy cảm
độ nhạy ở 100 Hz và 1,0 in / s (2,54
cm / s)
Phân cực của
đầu ra
dấu hiệu
Ghim A tích cực đối với Ghim
B khi vận tốc trường hợp đầu dò là
về phía đầu nối.
Dây dẫn
chiều dài
Tối đa 305 mét (1.000 feet)
giữa Vận tốc Seismoprobe
Đầu dò và 3300 hoặc 3500
Màn hình. Tham khảo hướng dẫn sử dụng cho
tần suất cuộn ra ở độ dài dài hơn.

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 9200-01-05-10-00
 Two-Wire Transducer

 

Bently Nevada Partlist

 

 

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 176449-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor XA Piezo-velocity Sensor: 330525-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Modbus RS232/RS422 I/O Module (Spares): 125736-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Seismic I/O Module with Internal Termination (Spares): 128229-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with Internal Terminations (Spares): 125680-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 140734-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay I/O Module (Spares): 125720-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module (Spares): 125712-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RIM I/O Module (Spares): 125768-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Supply Module (Spares): 133292-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Sliding Bracket: 330853-02-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomittor Interconnect Cable: 84661-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Transient Data Interface: 3500/22-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-99

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Acceleration Tranducer: 330400-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Oil Whirl/Whip Kit: 137482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-15-071-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Studs: 89139-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-05-00-105-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Precision Target Button: 136534-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable: 136634-0010-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Unbalance Perturbator Option: 141121-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada RK 4 Rotor Kit: 126376-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rotor Kit with Oil Whirl/Whip Kit: 123456-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-15-030-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-015-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with External Terminations (Spares): 133434-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Prox/Velom I/O Module with External Terminations (Spares): 140482-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Foot (3 metres) Cable (PVC): 136634-0010-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated Keyphasor I/O Module (External Terminations): 126648-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Precision Micrometer Instruction Sheet: 138751-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Trendmaster 2000 Thermocouple: 200125-01-15-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Transient Data Interface Module with USB Cable: 288055-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Ethernet/RS232 Modbus I/O Module: 136188-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateaway Module: 136180-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Configuration Software and Configuration Manual: 3500/01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01250-0400-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada VIbration Probe: 86691-01780-1300-15

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 XL Standard Extension Cable: 330930-060-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-080-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-00-00-00-130-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 Monitor (Spares): 163179-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 21000-16-10-00-067-04-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor CT Velocity Transducer: 190501-12-99-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module Signal & Record Terminals: 81544-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: CB2W100-112

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/42, /70, /72 I/O Module with Internal Barriers (4 prox/accel channels) and Internal Terminations: 135489-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 135489-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/61 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/60 I/O Module with Internal Barriers and Internal Terminations: 136711-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-040-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/40M Proximitor Monitor (Spares): 176449-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor I/O Module with External Terminations (Spares): 126615-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Precision Micrometer: 330185-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Power Module Kit: 123135-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Interconnect Cable: 130539-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-080-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-085-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330730-040-13-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Tachometer Module: 288062-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330854-040-25-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations: 133442-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330850-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Temperature Monitor: 3500/65-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330105-02-12-10-02-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Upgrade Kit: 178850-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-02-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Galvanic Isolator Interface Cable: 141707- 0015-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada MTL Galvanic Isolator Interface: 141660-01-01-01-01-01-01-01-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Accelerometer Mounting Kit: 43217-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-040-13-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Kit: 143310-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Keyphasor I/O Module (Internal Terminations): 125800-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module (Internal Terminations): 140471-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/64 Dynamic Pressure Module (Spares): 176449-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada I/O Module with Internal Terminations (Spares): 140471-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Isolated 4-20 mA I/O Module with External Terminations (Spares): 136294-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3500/62 Monitor (Spares): 163179-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Full-height Monitor Blank Front Panel (Spares): 130944-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Extension Cable: 330130-045-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Power Supply: 3500/15-04-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42M-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rod Position Monitor: 3500/72M-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Straight Cable: 147856-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 16-Channel Relay Module: 3500/33-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-04-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Blank Front Panel Cover (Spares): 131151-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Reverse Mount Probes: 330106-05-30-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 4-Channel Relay Module: 3500/32-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Interface Module: 135799-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Display Unit: 135785-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Standard Interconnect Cables: 9571-32

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Recip Rod Position Monitor: 3500/72-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Electronic Overspeed Detection System: 3500/53-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-09-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Seismic Monitor: 3500/42-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module (Spares): 149369-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Monitor: 3500/40-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-02-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack Interface Module: 3500/20-01-02-00 

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Shaft Micrometer: 330186-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Output Module: 149992-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Low Voltage dc Power Input Module (Spares): 133300-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Spare 16-Channel Relay Control Module: 149986-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Communication Gateway: 3500/92-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Enhanced Keyphasor Module: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 10 Base-T/100 Base-TX I/O Module: 146031-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-241-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Temperature Cable: 84508-30

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-267-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-055-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Card Guide (Spares): 125565-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-169-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 25630-12-10-03-020-151-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Process Variable Monitor: 3500/62-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Earthing I/O Module: 136719-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-01-020-089-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-159-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Half-height Module Internal Chassis (Spares): 125388-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-161-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-191-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Screws for Half-height Module Internal Chassis (Spares): 04300111

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing: 31000-16-10-15-201-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-02-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Seismoprobe: 74712-03-11-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Velomitor Piezo-velocity Sensor: 330500-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-03-020-156-21-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 19000-00-90-18-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Proximity Probes: 330901-00-90-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Dual Probe Transducer System: 26530-12-10-02-018-038-22-04-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Thrust Transmitter: 991-06-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-05-50-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada ac Power Supply Module (Spares): 127610-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 3300 NSv Reverse Mount Probe: 330906-02-12-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21501-24-40-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-080-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada High Voltage ac Power Input Module (Spares): 125840-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada 2-Wire Vibration Transmitter: 990-04-70-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe: 22810-00-04-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-02-05-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-00-00-01-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-24-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-03

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-00-08-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probe Housing Assemblies: 24701-16-10-00-077-03-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor: 1900/65A-01-01-03-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Rack: 3500/05-01-02-00-00-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-080-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-15-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-02-25-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-05-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-05-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-09-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 18745-04

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-10-20-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-50-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-070-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330902-00-38-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-08-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximity Probes: 330905-00-10-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-04-000-020-90-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330851-02-000-080-10-00-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-91-CN

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21504-28-68-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-13-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-25-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-02-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-14-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-16-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-36-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330102-00-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-15-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-085-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity System Test Kit TK-3E: 177313-01-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-07-10-01-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-04-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-70-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximitor Probe Extension Cable: 21747-045-01

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21500-00-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-05-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Probe Proximity Vibration: 21508-02-12-10-02

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-00-50-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330101-05-20-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada NSv Proximitor Sensor: 330980-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-08-90-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-11-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330701-00-20-10-11-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-91-05

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-23-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330780-90-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330704-000-050-10-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-51-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330103-00-06-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 330180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Probes: 330104-00-05-05-02-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

Bently Nevada Proximity Sensor: 30180-50-00

Bently Nevada Vietnam, Bently Nevada

 

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330104-00-08-10-01-00
 3300 XL 8 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330500-02-00
 Velomitor Piezo-velocity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 3500/42-09-00
 Proximitor Seismic Monitor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 140471-01
 I/O Module with Internal Terminations (Spares)

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330104-00-05-10-02-00
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330130-080-10-00
 3300 XL Standard Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-91-00
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330703-000-050-10-02-00
 3300 XL 11 mm Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330780-91-00
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330106-05-30-10-02-00
 3300 XL 8 mm Reverse Mount Probes

100% USA Origin

Bently Nevada 

Code: 330180-51-00
 3300XL Proximitor Sensor

 

Code

Model: 330904-08-15-10-02-CN 

Model: 190501-01-00-CN

Model: 190501-01-00-CN
 

Model: 330500-00-00
Model: 84661-17

Model: 330106-05-30-10-02-CN

Model: 330130-080-00-00 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 330901-00-40-10-02-CN

Model: 330130-080-00-00 

Model: CB2W100-032

Model: 330103-00-09-10-11-00

Model: TK-3E (177313-02-02)

Model: 3500/33-01-CN

Model: 330500-02-00

Model: 330500-02-00

Model: 330103-00-05-10-02-00
 

Model: 330500-02-CN 

Model: 330105-02-12-10-02-CN    
 

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 84661-16  
 

Model: 3500/22-01-01-01 (288055-01 + 146031-01)  
 

Model: 330103-00-10-10-12-CN
 

Model: 125800-01

Model: 84661-15  

Model: 330500-02-CN  

Model: 330130-080-00-00 

Model: 190501-01-00-CN

Model: 9200-01-05-10-00

Model: 1900/65A-00-01-01-00-01

Model: 3500/61-01-CN

Model: 9200-01-01-10-00

Model: 330103-00-05-50-02-CN

Model: 190501-01-00-CN
 

Model: 200152-15-10

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Bently Nevada tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây