Đại lý ADFweb Vietnam,Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter HD67056-B2-160 ADFweb,ADFweb Vietnam,HD67056-B2-160 ADFweb,Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter HD67056-B2-160 ,HD67056-B2-160 ADFweb Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter,HD67056-B2-160

Đại lý ADFweb Vietnam,Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter HD67056-B2-160 ADFweb

HD67056-B2-160 ADFweb Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter

 

Tên thiết bị: Bộ chuyển đổi tín hiệu Converter

Mã đặt hàng: HD67056-B2-160

Nhà sản xuất: ADFweb

 

https://www.adfweb.com/home/products/details.asp?tid=HD67056-B2-160

BACnet Ethernet / M-Bus - Bộ chuyển đổi tín hiệu

(Giao thức BACnet: BACnet Ethernet, BACnet IP - Master M-bus: lên đến 160 thiết bị)

 • Cổng: 1 cổng M-bus, 1 cổng Bacnet

 • Hỗ trợ: 160 thiết bị đầu cuối

 • Tốc độ M-bus:  38400bps

 • Tốc độ Bacnet: 10/100 base T

 • Đầu nối M-bus: Vít cố định hai chiều

 • Đấu nối Bacnet: RJ45

 • Cấp điện: 15 … 21V AC; 18 … 35V DC

 • Nhiệt độ hoạt động -40 ° C / + 80 ° C (-40 ° F / + 185 ° F)

 • Kích thước 71x60x95 (DxWxH)

 • Trọng lượng khoảng 200g

 • Dạng: Din Rail 35mm

 

HD67120

Adapter – RS232.RS485 / Ethernet 10.100

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Adapter ADFweb,

HD67056-B2-160

BACNet / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-B2-20

BACNet / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-B2-250

BACNet / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-B2-40

BACNet / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-B2-80

BACNet / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-MSTP-160

BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-MSTP-20

BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-MSTP-250

BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-MSTP-40

BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67056-MSTP-80

BACNet MSTP-PTP / M-bus - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67170-IP-A1

BACnet Slave / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67170-MSTP-A1

BACnet Slave / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67170-MSTP-B2

BACnet Slave / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67170-PTP-A1

BACnet Slave / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67170-PTP-B2

BACnet Slave / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, BACNet converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu BACNet , Converter ADF

HD67042-A1

CAN / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67042-A3

CAN / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67042-A4

CAN / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67048

CAN / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67048M

CAN / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67011

CAN / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67012

CAN / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67155-A1

CAN / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67155-B2

CAN / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67171-A1

CAN / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67171-B2

CAN / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, Can converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CAN, Converter ADF

HD67117

CANopen - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117-A3

CANopen - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117-A4

CANopen - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117M

CANopen - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117R

CANopen - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67121

CANopen / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67136

CANopen / DeviceNet - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67153-A1

CANopen / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67153-A3

CANopen / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67153-A4

CANopen / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67134-A1

CANopen / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67001

CANopen / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67002

CANopen / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117F

CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117FS

CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67117FSX

CANopen / Optic Fiber - Repeater - Extender bus line

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67156-A1

CANopen / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67156-B2

CANopen / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67172-A1

CANopen / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

HD67172-B2

CANopen / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam, ADFweb Vietnam, Đại lý ADFweb, CANopen converter, thiết bị chuyển đổi tín hiệu CANopen , Converter ADF

 

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW160
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW040
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67941-B2
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34012
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW040
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW040
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-160
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW160
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW160
Description : power supply - Bộ nguồn ADF Web
SẴN HÀNG - GIAO NGAY

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-160
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW160
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-160
Description : Converter
Hiện sẵn kho giao ngay

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW160
Description : Power Supply
Sẵn kho, giao ngay

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-80
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-80
Description : Converter

 

 

Liên hệ và báo giá chi tiết

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng ADF WEB tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây