Moxa Vietnam,Bộ chuyển đổi giao thức Ethernet Moxa MGate 5119 Series Moxa

Moxa MGate 5119 Series 01 Cổng DNP3 / IEC 101 / IEC 104 / Modbus-to-IEC 61850

Moxa MGate 5119-T là bộ chuyển đổi giao thức Ethernet công nghiệp với 2 cổng Ethernet và 1 cổng nối tiếp RS-232/422/485. Để tích hợp thiết bị Modbus, IEC 60870-5-101 và IEC 60870-5-104 với mạng IEC 61850 MMS, hãy sử dụng MGate 5119-T làm thiết bị chính / khách Modbus, chính IEC 60870-5-101 / 104 và nối tiếp DNP3 / TCP master để thu thập và trao đổi dữ liệu với hệ thống IEC 61850 MMS.

Đặc tính nổi bật :

  • Hỗ trợ máy chủ MMS IEC 61850

  • Hỗ trợ Modbus RTU / ASCII / TCP master / client

  • Hỗ trợ DNP3 serial / TCP master

  • Hỗ trợ IEC 60870-5-101 / 104 chính

  • Hỗ trợ mã hóa giao thức TCP IEC 61850 MMS và DNP3

  • Các tính năng bảo mật dựa trên IEC 62443 và NERC CIP

  • Trình tạo tệp SCL tích hợp để cấu hình dễ dàng

  • Thông tin chẩn đoán / giám sát lưu lượng được nhúng để khắc phục sự cố dễ dàng

  • Cổng nối tiếp với bảo vệ cách ly 2 kV

  • Tuân theo IEC 61850-3 và IEEE 1613

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645