Schenck Process Vietnam,Phần mềm VMC 20172 và đầu ra V088602.B01 / VMC 20172 Schenck Process

IMPORTANT MESSAGE - DISOCONT® Tersus / INTECONT® Tersus and Satus: Outputs Frozen​

Please be informed that, due to a software fault, the controller’s software may not continue to update the physical outputs of the controller if the controller has had a continuous voltage supplied to it for a period longer than 200 days.

If this problem occurs while the feeder is running, the machine will continue to run until the power supply to the controller is shut down. In this fault condition it seems all other functions of the controller will continue to perform as expected. As example in case of a normal stop command or alarm is issued, the controller will indicate that the machine has stopped even though the equipment continues to operate.

Depending on the respective application, the above-mentioned condition may cause incorrect feeding and present a risk to personnel and/or property.

Các phiên bản phần mềm sau có lỗi nêu trên:

DISOCONT® Tersus:
VLW 20172-002 (phát hành 2016-11-24) đến VLW 20172-005
VWF 20172-001 (phát hành 2017-08-11)
VMC 20172-001 (phát hành 2018-03-05) và VMC 20172-002
VIO 20170-006 (phát hành 2018-01-23)
INTECONT® Tersus:
VMC 20650-002 (phát hành 2018-11-15)
INTECONT® Satus
VBW 20790 -013 (phát hành 2018-05-04)
Xin lưu ý rằng bộ điều khiển của bạn có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi nó đã được đưa vào hoạt động trước ngày phát hành có liên quan được liệt kê ở trên. Điều này sẽ xảy ra nếu đã có bản cập nhật cho bộ điều khiển của bạn với một trong các phiên bản phần mềm được liệt kê sau khi cài đặt ban đầu.

Bạn có thể / sẽ tìm thấy hướng dẫn để xác định phiên bản phần mềm của bộ điều khiển của mình trên trang này ở phần tải xuống bên phải.

Nếu bạn đã bán lại bộ điều khiển được tham chiếu hoặc thiết bị chứa bộ điều khiển được tham chiếu, bạn vui lòng thông báo cho khách hàng của mình theo cách phù hợp.

Như một biện pháp tức thì để tránh mọi rủi ro liên quan đến tình trạng lỗi này, chúng tôi khuyên bạn nên tắt nguồn điện của / các bộ điều khiển bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt và đảm bảo rằng bộ điều khiển không có nguồn trong ít nhất 30 giây.

Sau khi ngắt nguồn điện và khởi động lại, bộ điều khiển sẽ hoạt động như mong đợi trong khoảng thời gian khoảng 200 ngày mà không có bất kỳ hạn chế nào. Với mỗi chu kỳ tiếp theo của nguồn điện (theo hướng dẫn được cung cấp ở trên), bộ điều khiển sẽ tiếp tục hoạt động trong 200 ngày nữa mà không bị lỗi.

Để giải quyết triệt để lỗi phần mềm, cần phải cập nhật phần mềm bộ điều khiển.

Hướng dẫn từng bước để cập nhật phần mềm điều khiển của bạn đang / sẽ có sẵn trên trang này ở phần tải xuống bên phải.

 

100% EU
 Origin

Schenck Process Vietnam

V088602.B01
 DISOCONT Tersus HL VCU 20100
 with software VMC 20172

100% EU
 Origin

Schenck Process Vietnam

V096001.B01
 DISOMAT Tersus, table device VTG 20450,
 according to data sheet BVD 2273
 incl.:
 1 measuring circle VME 0450
 loaded software: VWW 20450

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645