Đại lý Balluff Vietnam,Cảm biến cảm ứng BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4) Balluff, BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4) Balluff,Cảm biến cảm ứng BHS003J ,BHS003J Balluff,Balluff  BHS003J Inductive Sensor –  Cảm biến cảm ứng

BALLUFF - Công ty TNHH sản xuất & thương mại PLC.

Đại lý Balluff Vietnam,Cảm biến cảm ứng BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4) Balluff

Balluff  BHS003J Inductive Sensor –  Cảm biến cảm ứng

Tên thiết bị: Inductive Sensor - Cảm biến cảm ứng

Mã đặt hàng: BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4)

Nhà sản xuất: Balluff

https://www.balluff.com/en-lu/products/BHS003J

Cảm biến cảm ứng định mức áp suất BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4) Balluff chịu được áp suất lên tới 500 bar. Do đó, chúng hoàn toàn phù hợp để giám sát vị trí hệ thống thủy lực, chẳng hạn như để xác minh vị trí cuối của xi lanh thủy lực hoặc giám sát vị trí van.

Thông số kỹ thuật BHS003J Balluff:

  • Kiểu kết nối: M12 4 chân

  • Vật liệu: Thép không gỉ

  • Phạm vi đo lường: 2mm

  • Đầu ra: PNP-NO

  • Dòng BHS

  • Điện áp: 10-30VDC

  • Tần số: 10Hz

  • Kích thước: 51 x 48 x 26.04 mm

 

 

BES00A1 (BES M30MI-PSC10B-BV03)

BIS00W2 (BIS M-410-068-001-00-S115)

BFO005K (BFO D22-LA-BD-EAK-52-02)

BTL002L (BTL6-A110-M0300-A1-S115)

BCS0010 (BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002)

BML004F (BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02)

BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4)

BTL06YN (BTL7-E100-M0150-B-KA05)

BES00N0 (BES 516-324-E4-C-05)

BES00EF (BES M12ME-PSC40B-S04G-003)

BES02TW (BES IKV-025.23-G-Z-S4)

BHS001L (BES 516-300-S135-S4-D)

BAM014H (BTL5-F-2814-1S)

BHS0041 (BES 516-300-S295/2.875"-S4)

BHS0044 (BES 516-300-S295/2.062"-S4)

BMF00AR (BMF 235K-PS-C-2A-PU-02)

BES00MP (BES 516-324-E3-C-PU-03)

BMF00C9 (BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3)

BSP0099

 

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02ZU
BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES007W
BES M18MI-POC50B-S04K Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES030L
BES 516-326-G-E5-Y-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS00MR
BCS M30B4I2-PSC15D-S04K Capacitive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00TU
BOS 21M-PA-PT10-S4 Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0021
BES 516-300-S162-S4-D Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors
(BTL5-P1-M0500-B-S32 is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1ENZ
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M9A
BTL7-E501-M0150-P-KA15 Linear position sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL15NU
BTL7-E570-M0150-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0ENK
BTL5-E17-M0075-J-DEXB-K02 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2ZP7
BTL7-E500-M1150-A-S135 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
BTL7-E100-M0300-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1R9R
BTL7-E501-M3500-P-S32 Sensor
BTL0AAT (BTL5-E10-M3500-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL0L9L
BTL7-E170-M0150-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL25EA
BTL7-P511-M0450-B-S32 Magnetostrictive Sensors
BTL0HHP (BTL5-P2-M0450-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL0YEL
BTL7-E170-M0300-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL06YR
BTL7-E100-M0175-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL0HRF
BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2JM5
BTL7-E570-M0150-K-K10 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES01Y9
BES R04KC-POC15B-EV05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES01Y9
BES R04KC-POC15B-EV05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06WT
BTL7-A110-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-AH100-M2000-B-S115
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BGL0007
BGL 120A-001-S49 ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS006Y
BIS C-315/05-S4 ; RFID LF (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040 ; Network Blocks

100% Germany Origin

Balluff Vietnam


BTL04T4
BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
Sẵn kho 1 pc- Giao ngay

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0A0T
BTL5-P1-M0500-B-DEXB-KA05 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM013K
BTL-P-1012-4R-PA ; Mechanical Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06Z3
BTL7-E100-M0550-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
BTL7-E100-M0300-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E100-M0500-A-SA211-S135
Sensors (BTL5-E10-M0500-SA211-S135 is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES03TL
BES M08MI-PSC20B-BP10 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0044
BES 516-300-S295/2.875"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YM
BTL7-E100-M0125-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103
Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2MHA
BTL5-T110-M0420-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1E22
BTL7-E501-M0200-P-S32; Magnetostrictive sensors
BTL01P0 (BTL5-E10-M0200-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1E22
BTL7-E501-M0200-P-S32; Magnetostrictive sensors
BTL01P0 (BTL5-E10-M0200-P-S32) is obsolete

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 ; Inductive Sensor

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES04U9
BES M08EF-PSC20B-BP01,25-526 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00T9
BIS VM-305-001-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00U9
BIS V-6110-063-C002
HF processor units (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00C5
BIS L-400-035-001-00-S115
LF read/write heads (125 kHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAE00FL
BAE PS-XA-1W-24-080-605
Power Supplies

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00EK
BIS M-400-007-002-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00EK
BIS M-400-007-002-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00HF
BES 516-3005-G-E5-C-S49
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M6H
BTL7-C501-M1000-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M6J
BTL7-C501-M1500-P-S32
Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS005R
BHS B135V-PSD15-S04
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC032M
BCC M415-0000-1A-014-PS0434-100
Connectivity

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BSI0002
BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS008F
BOS 26K-PA-1LHC-S4-C
Diffuse sensor with background suppression

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BMF0070
BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2
Diffuse sensor with background suppression

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI005T
BNI IOL-302-S01-K006
Industrial Networking

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAW003M
BAW MKZ-471.19-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI006A
BNI EIP-508-105-Z015
Industrial Networking

100% US Origin

Balluff Vietnam

BCC0860
BCC M415-0000-1A-017-PX0534-100
Connectivity

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BOS01Y2
BOS 12M-PS-ID10-S4
Diffuse sensor
BOS0045 (BOS 12M-PS-1PD-S4-C) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0028
BES 516-300-S205-D-PU-03
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00W2
BIS M-410-068-001-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

190535
BTL7-P511-M0200-B-KA15 Sensor
BTL1K0H (BTL5-P1-M0200-B-KA15) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

190470
BTL7-E570-M0200-HB-KA15 Sensor
BTL20AW (BTL5-E17-M0200-HB-F15-C) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0028
BES 516-300-S205-D-PU-03
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BML004F
BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02
Magnetically Coded Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32
Magnetostrictive sensors
BTL0009 (BTL5-P1-M0500-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL19HH
BTL7-E500-M0381-Z-KA05
Magnetostrictive sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1ZH7
BTL7-E504-M0200-TB2-S32
Magnetostrictive sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1N18
BTL7-E570-M0260-K-SR32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1N18
BTL7-E570-M0260-K-SR32
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0082
BNI IOL-802-102-Z036
SmartLight – LED stack lights

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM02M5
BAM MB-XA-025-D19,0-1
Brackets for Human Machine Interfaces

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02TC
BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAE001U
BES 516-604-HZ-A
Electrical Accessories

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS001L
BES 516-300-S135-S4-D
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02ET
BES 515-326-E5-T-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0447
BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0032
BES 516-300-S262-S4-D
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03C7
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030
Double-Ended Cordsets

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL0324 (BTL5-E10-M0150-P-S32) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCS00MR
BCS M30B4I2-PSC15D-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BOS00TU
BOS 21M-PA-PT10-S4
Retroreflective sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES0087
BES M18MI-PSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES007F
BES M18MI-NSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES0087
BES M18MI-PSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI005H
BNI PNT-508-105-Z015
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI005H
BNI PNT-508-105-Z015
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1FEU
BTL7-E501-M0300-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL032P (BTL5-E10-M0300-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC032M
BCC M415-0000-1A-014-PS0434-100
Connectivity

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0MT6
BTL7-E500-M0500-B-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0063
BHS B400V-PSD15-S04
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0RWJ
BTL6-A500-M0600-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL07L1
BTL7-E501-M0050-B-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM013L
BTL-P-1013-4R
Magnet for rod style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL3H19
BTL7-S512-M1550-B-KA05
Magnetostrictive Sensors
BTL1C6C (BTL5-S112-M1550-B-KA05) is obsoleted

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E570-M1524-Z-S32
Magnetostrictive Sensors (BTL0ZYA)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI001Y
BNI IOL-102-S01-K019
IO-Link sensor/actuator hubs

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00T6
BIS VM-352-001-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0TFN
BTL6-A500-M2000-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC0LPW
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-100
Single-Ended Cordsets
BCC00YH (BKS-S115-PU-10) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAM014K
BTL5-M-2814-1S
Magnet for profile style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0TFN
BTL6-A500-M2000-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC0LPW
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-100
Single-Ended Cordsets
BCC00YH (BKS-S115-PU-10) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAM014K
BTL5-M-2814-1S
Magnet for profile style

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL06YR
BTL7-E100-M0175-B-KA05
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM013L
BTL-P-1013-4R
Magnet for rod style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

EOM Code: BTL7-A110-M0635-Z-S32
Magnetostrictive sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNS01R3 position sensing
BNS 819-B02-R08-40-10
Mechanical multiple position switches

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES01JC
BES 516-362-G-S4-H
Inductive Sensors

100% US/Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC08LT
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
Single-Ended Cordsets
BCC0038 (BKS-S 20-4-03) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCC0A0W
BCC M425-0000-1A-010-PW3434-050
Single-Ended Cordsets

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0001
BES 516-100-S45-S4-D
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00JY
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02TC
BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES01KJ
BES 516-371-S49-C
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL035M (BTL5-E17-M0150-P-S32) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00JY
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES01AH
BES 516-324-EO-C-PU-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES01ZW
BES M08MI-PSC40B-S49G
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAW000P
BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Inductive Sensors
BAW000N (BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM01JM
BOS R-50
Reflectors and reflective foils

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES008L
BES M18MI-PSC80B-S04G
Inductive Sensors
BES008M (BES M18MI-PSC80B-S04K) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES007L
BES M18MI-NSC80B-S04G
Inductive Sensors
BES007M (BES M18MI-NSC80B-S04K) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2207
BTL7-E501-M0150-P-KA05
Magnetostrictive Sensors

100% china Origin

Balluff Vietnam

BES014M
BES M08EF-PSC40F-S49G
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2JAK
BTL7-S573-M1200-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES00P7
BES 516-324-G-E5-C-S49
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2TP7
BTL7-S512B-M0051-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL03N1 (BTL5-S112-M0051-P-SU040-S32) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL19KL
BTL5-S174-M0245-S-SA346-K30
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNS0287 Position Sensor
BNS 819-B03-D12-61-12-10
Mechanical multiple position switches sensing

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNS0287
BTL7-S571-M0160-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL3JMA
BTL7-E570-M0200-HB-F15
Magnetostrictive Sensors
BTL20AW (BTL7-E570-M0200-HB-F15) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BUS003N
BUS M30M1-PWC-20/130-S92K
Ultrasound Sensors

 

 

 

 

Liên hệ và báo giá chi tiết

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BALLUFF tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây