Đại lý Baumer Vietnam,Incremental encoders BHF 03.25W200-L2-9 Baumer,BHF 03.25W200-L2-9 Baumer,Baumer Vietnam,Incremental encoders BHF 03.25W200-L2-9,BHF 03.25W200-L2-9,Description: No. 10123763 Incremental encoders

Đại lý Baumer Vietnam,Incremental encoders BHF 03.25W200-L2-9 Baumer

Bộ mã hóa gia tăng BHF- BHF 03.25W200-L2-9 Description: No. 10123763 Incremental encoders

 

Bộ mã hóa gia tăng

BHF

Trục mù hoặc qua trục rỗng ø12 mm