Hans Hennig Vietnam,Đầu đốt ống dẫn Hans Hennig DTG – Duct burner Hans Hennig

Đầu đốt ống dẫn Hans Hennig DTG – Duct burner

DTG duct burner

The DTG burner system is used to heat up fresh and exhaust air for a downstream process

Hệ thống đầu đốt DTG được sử dụng để đốt nóng và thải không khí trong quá trình hạ nhiệt. Đầu đốt – duct burner DTG được phát triển đặc biệt để đốt khí tự nhiên với bề mặt gia nhiệt được dòng chảy hóa. Thiết bị bao gồm đầu đốt DTG như được chèn vào phần ống dẫn với đầu đốt đánh lửa / thử nghiệm, hệ thống dẫn nhiên liệu và hệ thống quản lý đầu đốt.

Đặt tính

  • Bộ đầu đốt ống dẫn có bộ phận đánh lửa và cảm biến ngọn lửa

  • Có các rãnh phân bổ khí đến các vị trí khác nhau của đầu đốt

  • Có hệ thống quản lý đầu đốt bằng bảng điều khiển

Ứng dụng

  • Quy trình sấy khô cho công nghiệp gỗ, vật liệu xây dựng, sứ, sơn phủ

  • Đốt nhiệt

  • Khí được gia nhiệt trước

Product

Model

Brand

Recuperative Burner Rbnox

RBnox 2019-10

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt thu hồi Hans Hennig

High Speed burner 

HG-series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt tốc độ cao Hans Hennig

Flat flame burner 

HG-F

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ngọn lửa phẳng Hans Hennig

Side burner

HG-S

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt bên Hans Hennig

Burner system

DTG 

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Hệ thống đầu đốt Hans Hennig

Cone burner

 HG-K

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nón Hans Hennig

Gasjet-lance burner

JG series

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt hình nhọn Hans Hennig

Parallel-flow lance burner

JG-R

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt ng  Hans Hennig

Oil atomiser lances 

ZL series

Hans Hennig Oil atomiser lances , Hans Hennig Vietnam, Ống phun dầu Hans Hennig

Air register burner

 LG

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí Hans Hennig

Annealing and decorating lehrs burner

TG-wpK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt đơn Hans Hennig

Combi burner

CK

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt kết hợp Hans Hennig

multi-fuel duo-bloc burner

CKE

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí đa nhiên liệu Hans Hennig

 Gas-oil burner

CKM

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt khí và dầu Hans Hennig

Lehr burner 

TG-M

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt dài Hans Hennig

Dust injection

CHI

Hans Hennig Dust injection, Hans Hennig Vietnam, Bộ phận chống bụi Hans Hennig

Ignition burner / ignition lance

ZB (ZB-HT)

Hans Hennig Burner, Hans Hennig Vietnam, Đầu đốt/ lưỡi đánh lửa Hans Hennig

hot gas generator

CKF

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig

hot gas generator

CKS

Hans Hennig hot gas generator , Hans Hennig Vietnam, Máy tạo khí nóng Hans Hennig