Delta Sensors Vietnam,Cảm biến kim loại nóng / Hot Metal Detectors (HMD) DC4500 Delta Sensors

Cảm biến kim loại nóng/Hot Metal Detectors (HMD)

Scanning Hot Metal Detector with bargraph & laser line
Rota-Sonde DC4500

 

Bất kể kích thước và nhiệt độ của sản phẩm là bao nhiêu, phương pháp mà Delta sensor đưa ra là sử dụng hệ thống quét bằng cảm biến quang kết hợp với công nghệ hồng ngoại hiện đại của Delta Sensors, bằng cách này thể phát hiện sản phẩm cần dò một cách chính xác, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Cảm biến kim loại nóng Rota-Sonde DC có thể hoạt động trong các điều kiện bất lợi như nước, hơi nước, bụi hoặc cáu cặn, đặc biệt thích nghi với các ứng dụng mà nhiệt độ & hệ số phát xạ của sản phẩm bị thay đổi liên tục do đặc thù của quá trình sản xuất.

Bài thuyết trình

Rota-Sonde DC4500 là một cảm biến quét, nhạy cảm với bức xạ hồng ngoại do các sản phẩm nóng phát ra.

Nó là một máy dò độc lập bao gồm:

Vỏ quang điện tử với đầu nối hạng nặng.
Một mui xe bảo vệ với khả năng lọc không khí.
Tấm làm mát có giá đỡ có thể điều chỉnh được.
Nhờ thiết kế và đặc biệt là vỏ nhôm đúc của nó, Rota-Sonde DC4500 đặc biệt thích nghi với môi trường khắc nghiệt của ngành công nghiệp thép (sốc, rung, nhiệt, hơi và bụi).

Lợi ích

Độ chính xác phát hiện cao nhờ trường bên hẹp: không phụ thuộc vào nhiệt độ, kích thước hoặc vị trí của sản phẩm.
Phát hiện đáng tin cậy ngay cả khi có hơi nước hoặc bụi nhờ chùm phân tích nhỏ.
Dễ dàng căn chỉnh cảm biến với vạch laser tích hợp (kiểu –LL) hoặc con trỏ laser (kiểu –LP).
Dễ dàng thiết lập với đồ thị thanh LED tích hợp: biên độ tín hiệu và ngưỡng phát hiện.
Các tính năng chẩn đoán mở rộng bao gồm hiển thị các tín hiệu báo động và tín hiệu lề phát hiện thấp.
Độ nhạy cao: 180 ° C / 360 ° F.
2 phạm vi độ nhạy với lựa chọn trực tuyến.
Cửa chớp với 2 khẩu độ cố định: 2 mm cho các ứng dụng thông thường và 0,7 mm cho các ứng dụng nhiệt độ cao.
Bảo trì dễ dàng: truy cập rất nhanh vào kính cửa sổ, trao đổi cảm biến nhanh chóng.
Thay thế trực tiếp các model DELTA Rota-Sonde DC3000 và DC4000.
Cài đặt và chẩn đoán từ xa với hộp nối tùy chọn CR4500DC, khi việc truy cập vào cảm biến không dễ dàng.
Lựa chọn giữa đầu ra rơle (DC45x0-xx) và đầu ra rơle tĩnh (DC45x6-xx).

============================================

Presentation

The Rota-Sonde DC4500 is a scanning sensor, which is sensitive to the infrared radiation emitted by hot products.

It is a self-contained detector including:

An optoelectronic case with heavy duty connector.
A protecting hood with air purging.
A cooling plate with an adjustable mounting stand.
Thanks to its design and particularly its cast aluminium housing, the Rota-Sonde DC4500 is specially adapted for the harsh environment of the Steel Industry (shocks, vibrations, heat, vapour and dust).

Benefits

High detection accuracy thanks to the narrow lateral field: independent of product temperature, size or position.
Reliable detection even in the presence of steam or dust thanks to the small analysing beam.
Easy alignment of the sensor with integrated laser line (model –LL) or laser pointer (model –LP).
Easy setup with integrated LED bar-graphs: signal amplitude and detection thresholds.
Extensive diagnostic features including display of alarm and low detection margin signals.
High sensitivity: 180 °C / 360 °F.
2 sensitivity ranges with on line selection.
Shutter with 2 fixed apertures: 2 mm for usual applications and 0.7 mm for high temperature applications.
Easy maintenance: very quick access to window glass, rapid exchange of the sensor.
Direct replacement of DELTA models Rota-Sonde DC3000 and DC4000.
Remote setting and diagnostic with optional junction box CR4500DC, when access to sensor is not easy.
Choice between relay output (DC45x0-xx) and static relay output (DC45x6-xx).

Danh sách sản phẩm HMD

Mã hàng

Name

Rota-Sonde DC4500

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp hồng ngoại và tia laze 

Rota-Sonde DC451

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp hồng ngoại và tia laze 

Rota-Sonde DC453

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp hồng ngoại và tia laze 

Rota-Sonde DC455

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp hồng ngoại và tia laze 

CR4500DC

Hộp kết nối cho DC4500 (accessories)

Rota-Sonde DC4500F

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp bộ lọc ngọn lửa dành cho ứng dụng sản xuất thép ống

Rota-Sonde DC4510F

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp bộ lọc ngọn lửa dành cho ứng dụng sản xuất thép ống

Rota-Sonde DC4516F

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp bộ lọc ngọn lửa dành cho ứng dụng sản xuất thép ống

Rota-Sonde DC4530F

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp bộ lọc ngọn lửa dành cho ứng dụng sản xuất thép ống

Rota-Sonde DC4536F

Cảm biến dò kim loại nóng kết hợp bộ lọc ngọn lửa dành cho ứng dụng sản xuất thép ống

Rota-Sonde DC2000

Cảm biến dò kim loại nóng

Rota-Sonde DC2010

Cảm biến dò kim loại nóng

Rota-Sonde DC2030

Cảm biến dò kim loại nóng

Rota-Sonde DC2050

Cảm biến dò kim loại nóng

Rota-Sonde DC2038

Cảm biến dò kim loại nóng bằng quan học

IRIS Z6500

Cảm biến dò kim loại nóng bằng tia hồng ngoại

Iris Z6530

Cảm biến dò kim loại nóng bằng tia hồng ngoại

Iris Z6540

Cảm biến dò kim loại nóng bằng tia hồng ngoại

Iris Z6550

Cảm biến dò kim loại nóng bằng tia hồng ngoại

Stato-Sonde Z50

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z51

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z52

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z51-JC-SP

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z51HT-JC-SP

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z3-JB

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z3-JC

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z3-JC-SP 230 VAC

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh -nhiệt độ tới 120°C không cần làm nguội

Stato-Sonde Z6H-LB

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh bằng quang học

Stato-Sonde Z6H-JC

Cảm biến dò kim loại nóng tĩnh bằng quang học

 

Tham khảo list code sản phẩm tiêu biểu của hãng.!!!!!!!

Name 

Brand 

Scanning Hot Metal Detector_Rota-Sonde DC2000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Laser Pointer_Rota-Sonde DC4000-L_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Scanning Hot Metal Detector with Fibre Optics_Rota-Sonde DC2038_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Static Hot Metal Detector with Fibre Optics_Stato-Sonde Z6H_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Hot Metal Detector for Installation below Roll Table_IRIS 111-09_Delta_ANS Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Static Hot Metal Detector_Stato-Sonde Z3_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

 

- Infrared Scanning Sensor - Loop Position_Rota-Sonde TS2006_Delta_ANS Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

- Portable Radiant Bar_Radiant Bar BR3000_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Optical Barriers (CMD)

Optical Reflecting Barrier_Optical Barrier V3_Delta Sensor Vietnam
 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Reflecting Barrier_Laser Barrier V5_Delta Sensor Vietnam

 

 

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Reflectors_Reflectors R_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Optical Barrier_Optical Barrier VE/VR

_Delta Sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier_Laser Barrier VL/VRG

_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Through Beam Laser Barrier for Extreme Conditions_Laser Barrier VLP21/VRH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTR340_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Weld Hole Detection_Weld Hole Detector DTS240_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Linear Cameras

 

Stereoscopic Width Gauge for cold rolling mills_DigiScan XD1000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Photodiode Array Detector_CCD Array Detector DR3000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Proximity Switches

 

High Temperature Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IH_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Inductive Proximity Switches_Inductive Proximity Switches IG120 - IW100_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Magnetic Proximity Switches_Magnetic Proximity Switches MHM_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Encoders

 

Incremental Solid Shaft Encoder_Pulse Generator GDP - GDC_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Measuring Sensors

 

Laser Triangulation Measurement_Trilas TL_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT2000_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Laser Distance Meter_Dilas FT4200_Delta sensor Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Measurement Systems

 

Stereoscopic Width Gauge

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Width Gauge for strip/plate products_DigiScan XD4000_Delta vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Stereoscopic Diameter Gauge_DigiScan XD4500_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

Crop Shear Vision System for hot strip mills_Crop Vision CV3000_Delta Vietnam

deltasensor vietnam, delta sensor vietnam, deltasensors vietnam, delta sensors vietnam, deltavietnam, delta vietnam Delta Sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR