Đại lý Balluff Vietnam,Cảm biến cảm ứng BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4) Balluff,BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4) Balluff,Balluff Vietnam,Cảm biến cảm ứng BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4) ,Balluff  BES05Z1 Inductive Sensor –  Cảm biến cảm ứng

BALLUFF - Công ty TNHH sản xuất & thương mại PLC.

Đại lý Balluff Vietnam,Cảm biến cảm ứng BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4) Balluff

Balluff  BES05Z1 Inductive Sensor –  Cảm biến cảm ứng

Tên thiết bị: Inductive Sensor - Cảm biến cảm ứng

Mã đặt hàng: BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4)

Nhà sản xuất: Balluff

 

https://www.balluff.com/en-ee/products/BES05Z1

Thông số kỹ thuậ cảm biến BES05Z1 (BES 516-300-S358/1.025"-S4) Balluff:

 • Kích thước: Ø 12,7mm x 1,025″

 • Phạm vi: 2mm

 • Đầu ra: PNP/NPN mở (NO)

 • Tần số: 30 Hz

 • Vật liệu: kẽm, nhôm

 • Vật liệu bề mặt cảm biến: màng cứng

 • Kết nối: Đầu nối, M12x1-Male, 4 chân

 • Điện áp hoạt động: 10...30VDC

 • nhiệt độ môi trường: -25...70 °C

 • Áp suất tối đa: 206 bar

 • Lớp bảo vệ: IP67

 

BES00A1 (BES M30MI-PSC10B-BV03)

BIS00W2 (BIS M-410-068-001-00-S115)

BFO005K (BFO D22-LA-BD-EAK-52-02)

BTL002L (BTL6-A110-M0300-A1-S115)

BCS0010 (BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002)

BML004F (BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02)

BHS003J (BES 516-300-S295/1.025"-S4)

BTL06YN (BTL7-E100-M0150-B-KA05)

BES00N0 (BES 516-324-E4-C-05)

BES00EF (BES M12ME-PSC40B-S04G-003)

BES02TW (BES IKV-025.23-G-Z-S4)

BHS001L (BES 516-300-S135-S4-D)

BAM014H (BTL5-F-2814-1S)

BHS0041 (BES 516-300-S295/2.875"-S4)

BHS0044 (BES 516-300-S295/2.062"-S4)

BMF00AR (BMF 235K-PS-C-2A-PU-02)

BES00MP (BES 516-324-E3-C-PU-03)

BMF00C9 (BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3)

BSP0099

 

 

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02ZU
BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES007W
BES M18MI-POC50B-S04K Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES030L
BES 516-326-G-E5-Y-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS00MR
BCS M30B4I2-PSC15D-S04K Capacitive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00TU
BOS 21M-PA-PT10-S4 Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0021
BES 516-300-S162-S4-D Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors
(BTL5-P1-M0500-B-S32 is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BMP0006
BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 Magnetic Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1ENZ
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M9A
BTL7-E501-M0150-P-KA15 Linear position sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL15NU
BTL7-E570-M0150-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0ENK
BTL5-E17-M0075-J-DEXB-K02 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2ZP7
BTL7-E500-M1150-A-S135 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
BTL7-E100-M0300-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1R9R
BTL7-E501-M3500-P-S32 Sensor
BTL0AAT (BTL5-E10-M3500-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL0L9L
BTL7-E170-M0150-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL25EA
BTL7-P511-M0450-B-S32 Magnetostrictive Sensors
BTL0HHP (BTL5-P2-M0450-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff

BTL0YEL
BTL7-E170-M0300-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL06YR
BTL7-E100-M0175-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BTL0HRF
BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2JM5
BTL7-E570-M0150-K-K10 Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES01Y9
BES R04KC-POC15B-EV05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES01Y9
BES R04KC-POC15B-EV05 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06WT
BTL7-A110-M0500-B-S32 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-AH100-M2000-B-S115
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02 Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BGL0007
BGL 120A-001-S49 ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS006Y
BIS C-315/05-S4 ; RFID LF (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040 ; Network Blocks

100% Germany Origin

Balluff Vietnam


BTL04T4
BTL5-E17-M0295-S-SA230-K15
Sẵn kho 1 pc- Giao ngay

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0A0T
BTL5-P1-M0500-B-DEXB-KA05 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM013K
BTL-P-1012-4R-PA ; Mechanical Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06Z3
BTL7-E100-M0550-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
BTL7-E100-M0300-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E100-M0500-A-SA211-S135
Sensors (BTL5-E10-M0500-SA211-S135 is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES03TL
BES M08MI-PSC20B-BP10 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0044
BES 516-300-S295/2.875"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YM
BTL7-E100-M0125-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS00JT
BOS 18KF-PA-1LQP-S4-C ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103
Sensor

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2MHA
BTL5-T110-M0420-A-S103
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1E22
BTL7-E501-M0200-P-S32; Magnetostrictive sensors
BTL01P0 (BTL5-E10-M0200-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1E22
BTL7-E501-M0200-P-S32; Magnetostrictive sensors
BTL01P0 (BTL5-E10-M0200-P-S32) is obsolete

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 ; Inductive Sensor

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES04U9
BES M08EF-PSC20B-BP01,25-526 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL22WC
BTL5-T110-M2500-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL108P
BTL5-T110-M0350-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAJ
BTL5-T110-M2650-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL00Y5
BTL5-T110-M0600-A-S103 ; Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1PAH
BTL5-T110-M0400-A-S103 ; Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00T9
BIS VM-305-001-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00U9
BIS V-6110-063-C002
HF processor units (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00C5
BIS L-400-035-001-00-S115
LF read/write heads (125 kHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAE00FL
BAE PS-XA-1W-24-080-605
Power Supplies

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00EK
BIS M-400-007-002-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00EK
BIS M-400-007-002-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00HF
BES 516-3005-G-E5-C-S49
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M6H
BTL7-C501-M1000-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2M6J
BTL7-C501-M1500-P-S32
Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS005R
BHS B135V-PSD15-S04
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC032M
BCC M415-0000-1A-014-PS0434-100
Connectivity

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BSI0002
BSI R11A0-XB-CXS045-S75G
Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BOS008F
BOS 26K-PA-1LHC-S4-C
Diffuse sensor with background suppression

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BMF0070
BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2
Diffuse sensor with background suppression

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI005T
BNI IOL-302-S01-K006
Industrial Networking

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAW003M
BAW MKZ-471.19-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI006A
BNI EIP-508-105-Z015
Industrial Networking

100% US Origin

Balluff Vietnam

BCC0860
BCC M415-0000-1A-017-PX0534-100
Connectivity

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BOS01Y2
BOS 12M-PS-ID10-S4
Diffuse sensor
BOS0045 (BOS 12M-PS-1PD-S4-C) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0028
BES 516-300-S205-D-PU-03
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00W2
BIS M-410-068-001-00-S115
HF read/write heads (13.56 MHz) with integrated processor unit

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

190535
BTL7-P511-M0200-B-KA15 Sensor
BTL1K0H (BTL5-P1-M0200-B-KA15) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

190470
BTL7-E570-M0200-HB-KA15 Sensor
BTL20AW (BTL5-E17-M0200-HB-F15-C) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0028
BES 516-300-S205-D-PU-03
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BML004F
BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02
Magnetically Coded Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32
Magnetostrictive sensors
BTL0009 (BTL5-P1-M0500-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL19HH
BTL7-E500-M0381-Z-KA05
Magnetostrictive sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL1ZH7
BTL7-E504-M0200-TB2-S32
Magnetostrictive sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1N18
BTL7-E570-M0260-K-SR32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1N18
BTL7-E570-M0260-K-SR32
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0082
BNI IOL-802-102-Z036
SmartLight – LED stack lights

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM02M5
BAM MB-XA-025-D19,0-1
Brackets for Human Machine Interfaces

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02YM
BES M30MI1-PSC22B-S04G
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02TC
BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAE001U
BES 516-604-HZ-A
Electrical Accessories

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS001L
BES 516-300-S135-S4-D
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02ET
BES 515-326-E5-T-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0447
BES R04KC-POC25F-EP00,3-GS49
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0032
BES 516-300-S262-S4-D
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC03C7
BCC M425-M414-3A-650-PX0434-030
Double-Ended Cordsets

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL0324 (BTL5-E10-M0150-P-S32) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCS00MR
BCS M30B4I2-PSC15D-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BOS00TU
BOS 21M-PA-PT10-S4
Retroreflective sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES0087
BES M18MI-PSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES007F
BES M18MI-NSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES0087
BES M18MI-PSC50B-S04K
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI005H
BNI PNT-508-105-Z015
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI007Z
BNI IOL-302-002-K006
IO-Link sensor

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNI005H
BNI PNT-508-105-Z015
Network blocks for Profinet

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040
Network blocks for Profinet

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL1FEU
BTL7-E501-M0300-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL032P (BTL5-E10-M0300-P-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC032M
BCC M415-0000-1A-014-PS0434-100
Connectivity

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0MT6
BTL7-E500-M0500-B-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0063
BHS B400V-PSD15-S04
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0RWJ
BTL6-A500-M0600-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL07L1
BTL7-E501-M0050-B-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM013L
BTL-P-1013-4R
Magnet for rod style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL3H19
BTL7-S512-M1550-B-KA05
Magnetostrictive Sensors
BTL1C6C (BTL5-S112-M1550-B-KA05) is obsoleted

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E570-M1524-Z-S32
Magnetostrictive Sensors (BTL0ZYA)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNI001Y
BNI IOL-102-S01-K019
IO-Link sensor/actuator hubs

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BIS00T6
BIS VM-352-001-S4
HF read/write heads and antennas (13.56 MHz)

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0TFN
BTL6-A500-M2000-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC0LPW
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-100
Single-Ended Cordsets
BCC00YH (BKS-S115-PU-10) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAM014K
BTL5-M-2814-1S
Magnet for profile style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL0TFN
BTL6-A500-M2000-PF-S115
Magnetostrictive Sensors

100% Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC0LPW
BCC M418-0000-1A-133-PS0825-100
Single-Ended Cordsets
BCC00YH (BKS-S115-PU-10) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BAM014K
BTL5-M-2814-1S
Magnet for profile style

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL06YR
BTL7-E100-M0175-B-KA05
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM013L
BTL-P-1013-4R
Magnet for rod style

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

EOM Code: BTL7-A110-M0635-Z-S32
Magnetostrictive sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNS01R3 position sensing
BNS 819-B02-R08-40-10
Mechanical multiple position switches

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES01JC
BES 516-362-G-S4-H
Inductive Sensors

100% US/Czech Origin

Balluff Vietnam

BCC08LT
BCC M425-0000-1A-004-VX8334-030
Single-Ended Cordsets
BCC0038 (BKS-S 20-4-03) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BCC0A0W
BCC M425-0000-1A-010-PW3434-050
Single-Ended Cordsets

100% China Origin

Balluff Vietnam

BHS0001
BES 516-100-S45-S4-D
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00JY
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02TC
BES IKU-011-P-1-S-S4-SA1
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES01KJ
BES 516-371-S49-C
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BTL15NH
BTL7-E501-M0150-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL035M (BTL5-E17-M0150-P-S32) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES00JY
BES 516-3008-G-E4-C-PU-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES01AH
BES 516-324-EO-C-PU-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES01ZW
BES M08MI-PSC40B-S49G
Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAW000P
BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04
Inductive Sensors
BAW000N (BAW M08EI-UAD15B-BP00,2-GS04) is obsolete

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES0068
BES M12MI-PSC40B-S04G
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BAM01JM
BOS R-50
Reflectors and reflective foils

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES008L
BES M18MI-PSC80B-S04G
Inductive Sensors
BES008M (BES M18MI-PSC80B-S04K) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BES007L
BES M18MI-NSC80B-S04G
Inductive Sensors
BES007M (BES M18MI-NSC80B-S04K) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2207
BTL7-E501-M0150-P-KA05
Magnetostrictive Sensors

100% china Origin

Balluff Vietnam

BES014M
BES M08EF-PSC40F-S49G
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2JAK
BTL7-S573-M1200-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES000Z
BES M08ED-PSC40F-BV02
Inductive Sensors

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BES00P7
BES 516-324-G-E5-C-S49
Inductive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL2TP7
BTL7-S512B-M0051-P-S32
Magnetostrictive Sensors
BTL03N1 (BTL5-S112-M0051-P-SU040-S32) is obsolete

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL19KL
BTL5-S174-M0245-S-SA346-K30
Magnetostrictive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BNS0287 Position Sensor
BNS 819-B03-D12-61-12-10
Mechanical multiple position switches sensing

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BNS0287
BTL7-S571-M0160-P-S32
Magnetostrictive Sensors

100% Hungary Origin

Balluff Vietnam

BTL3JMA
BTL7-E570-M0200-HB-F15
Magnetostrictive Sensors
BTL20AW (BTL7-E570-M0200-HB-F15) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BUS003N
BUS M30M1-PWC-20/130-S92K
Ultrasound Sensors

 

 

 

 

Liên hệ và báo giá chi tiết

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng BALLUFF tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây