Vaisala Vietnam,Máy đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay HM70 F4E1A0DB Vaisala

Handheld Humidity and Temperature Meter HM70 

 

 

for demanding spot-checking applications

Vaisala HUMICAP® HM70 Handheld được thiết kế để đo độ ẩm yêu cầu trong các ứng dụng kiểm tra điểm. Nó cũng lý tưởng để kiểm tra hiện trường và hiệu chuẩn các thiết bị đo độ ẩm cố định của Vaisala.

HM70 bao gồm một chỉ báo MI70 và một đầu dò tùy chọn tùy thuộc vào ứng dụng.

HMP75 với lưới nhựa tiêu chuẩn
HMP75B (tẩy hóa chất và làm nóng trước cảm biến)
HMP76 với bộ lọc đồng thiêu kết tiêu chuẩn
HMP76B (tẩy hóa chất và làm nóng trước cảm biến)
HMP77 với lưới nhựa tiêu chuẩn và lưới thép không gỉ
HMP77B (tẩy hóa chất và làm nóng sơ bộ cảm biến)
Phần mềm MI70 Link Windows® tùy chọn kết hợp với cáp kết nối USB được sử dụng để truyền dữ liệu đã ghi và dữ liệu đo thời gian thực từ HM70 sang PC.

Tải xuống phần mềm MI70 Link Windows® miễn phí tại đây.

Nhấp vào đây để tải xuống thông số kỹ thuật giá thầu cho Hoa Kỳ.

Đặc trưng
Dải đo RH 0… 100% RH
3 đầu dò, phạm vi đo nhiệt độ từ -70 đến +180 ° C
Hoạt động đa mẫu; Các đầu dò điểm sương và CO2 cũng có thể được kết nối
Hiển thị các thông số độ ẩm khác nhau
Cảm biến làm nóng sơ bộ và tùy chọn tẩy hóa chất cho các điều kiện khắt khe
Hiệu chuẩn có thể theo dõi (bao gồm chứng chỉ)

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HM70 F4E1A0DB
 Hand-held humidity and Temperature meter
 Indicator with All Plugs to AC-Adapter
 Indicator accessories: MI70LINK software with USB cable (219687)
 Probe type: HMP77B (chemical purge and sensor preheating)
 Calibration Certificate At Room Temperature
 No Probe Accessories
 No Cable
 weatherproof carrying case for MI70 and probe (HMP75/77/77B) (MI70CASE3)
 English User´s Guide HM70

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

MMT162 B2DCH0AB70A1X
 Oil Moisture And Temperature transmitter
 Transmitter Type
 Pre product MMT162 MP300 Metal ISO + L2
 Measurement Parameter: Code aw+T+ppm
 RS485+ Analog Output CH1 4...20mA CH2 4...20m
 Analog Output Parameter or Function for CH1: ppmw (0...100 ppm)
 Analog Output Parameter or Function for CH2: T (0...+100°C)
 None Sensor Special Features
 Metric Units
 Sensor Protection: Stainless Steel Filter for high flow
 Cable for Aout and Power Supply (Port1): 5 m (9.8 ft) shielded threaded connector 90°
 No Cable for RS485 and Power Supply (Port2)
 Labeling: Vaisala
 Standard Package
 Quick Reference Guide MMT162

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct Model:PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Correct: Humidity and Temperature Transmitter PTU3031B01A1BCPK1A0A1AAB1B0A
Pressure range: 500...1100 hPa, Probe cable length : 2 m cable, +80 °C, no additional temperature probe, Graphical display with keypad. Power supply: 10...35 VDC, 24 VAC
Output signal: RS232C + Analog outputs (Ch1 & Ch2, optional Ch3), Cable gland M20*1.5
Pressure fitting: Barbed fitting for 1/8" hose
Humidity sensor: General purpose and high chemical concentrations - HUMICAP180R
Sensor protection: PPS plastic grid & stainless steel netting, spare: DRW010281SP
Probe installation accessories : Duct Installation kit, item 215003
(PTU3031B1A1BCPK1A0A1AB1B0A)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Moisture and Temperature Transmitter for Oil MMT162-C1DBB0AA60A1X
Transmitter type: Metal housing, NPT 1/2" thread
Analog output + RS-485 as standard: 4...20mA
Sensor protection: Stainless steel grid filter, standard
Cable for analog output and power supply: 2 m (6.6 ft) cable, M8 threaded connector, 90° angle
Package: Cardboard single package
User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70F1B1A4B
Portable dewpoint meter
Indicator type :rechargable with all AC adapters
indicator Accessories: MI70LINK software with RS232 cable (MI70LINK)
Probe type: DMP74B -60…+20°C Td
Pro accessories: sampling cell DSC74
Connection Cable to a Transmitter: no
Carrying Case : soft carrying case (MI70SOFTCASE)

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: 213107SP
10 m extension cable for the MI70 probes

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: HM41
HM34C Meter has been terminated and the model is replaced with a new generation product family HM40

  

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

DPT146 Dewpoint and Pressure Transmitter for Compressed Air
Code:
 DPT146 - B1DBD110A0X(DPT146 B 1 D B D 1 1 0 A 0 X)
Standard Specification:
•         NPT 1/2" thread.
•         Dewpoint, Pressure, ppm, Td/f atm.
•         Analog output Ch1 & Ch2 + RS-485 as standard: 4...20 mA.
•         Function for Ch1: Dewpoint -80...+20 °C (-112...+68 °F).
•         Function for Ch2: Pressure (absolute) 0....10 bar (0 ...145 psia).
•         Output units: Metric units (Celsius, bara)
•         Cable for analog outputs and power supply (Port I): 0.3 m (1.0 ft) shielded cable, M8 threaded connector
•         Cable for RS485 line and power supply (Port II): None
•         Installation accessories ONLY for ISO1/2" thread: None
•         Special features: None
•         User' s guide: Multilingual quick guide

 

 

100% Finland/ Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: DMT152 - A1DCE11A330A1X

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Vaisala DRYCAP® Dewpoint Transmitter DMT242A
-80...+20C Td 4...20mA

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Code: PTU300 -  71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A  
(71F20B1BCPK1A0A1ACB0B2A)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

HMT310 - 5A5A1BCX14BJDA1A2 
(HTM310 5A5A1BCX14BJDA1A2)
Description:
- model HMT315 for high temperatures
- RH+T measurement
- analog outputs 4..20 mA
- Ch1 RH 0...100%RH, Ch2 T X special range (please specify before ordering)
- sensor cable 5 m
- etc. , please see the Order form

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMT330-810A121BCAL100A01AVBAA1
(HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1)

 

 

100% Germany / Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HTM330 - 3F0A001BCAC100A0AACBAA1
(HTM3303F0A001BCAC100A0AACBAA1)

- RH+T transmitter, model HMT333

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: WXT520-AAA0AA00B0

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Manufacturing of the HMM30C has ended.  Replacement is the HMM100 module
T range electronics-5 ..+55 'C
T range probe-40/-70..+180 'C
Outputs 0-1 V 0-5V 0-10V 0-20 mA
Vin 10..35 DC  9..24 AC depends of output Filter sintered Dimensions 55 x 42 mm probe cable 1500 mm probe length 215 mm probe material SS
HMM100 series replacement (% = any valid choice) HMM100 34A1D% Notes, Issues actions Plastic probe alternative:  32A1C% Preconfiguration of desired output recommended
Correct code: 
HMM100 - 34A1DE

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

HMT330 -  810A121BCAL100A01AVBAA1  (conf.code changed to have an English manual – see red marks)

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Model: DMT152A1DBE11A330A1X 
(DMT152 - A1DBE11A330A1X)

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: HMD82

 

 

100% Denmark Origin

Vaisala Vietnam

Replaced by: DMT143
(DMT142 has been ended)
• G½ mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 5 bar
• 3 m cable
• Weight:
  - ISO G1/2” threaded version : 90g
  - NPT G1/2” threaded version : 100 g

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Model: DM70-B0A6A3B1
- Rechargable MI70 Indicator with AC-Adapters
- DMP74A dewpoint probe  Td = -40....+60°C 
- Two-Pressure Sampling Cell with Coil DSC74C
-  Carrying case MI70CASE3 (light grey weatherproof hard plastic
- English manual

 

 

100% Germany / Finland Origin

VAISALA Vietnam

Correct: DM70-B3B0A3B1 (DM70 - B3B0A3B1)
(DM70B3B0A3B10)

 

 

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19729HM
LiCl Salt Bag 11%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19730HM
MgCl2 Salt Bag 33%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19731HM
NaCl Salt Bag 75%RH

100% FINLAND Origin

VAISALA Vietnam

Model: 19732HM
K2SO4 Salt Bag 97%RH

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

The correct code: HMT330 - 4H0B105BCAE100A0CAEABA1

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

DMT143 - N1C1A1D4A0ASX (we had to adjust the given configuration a bit)
• NPT ½’’ thread mechanical connection
• 4…20 mA
• Analog output scaling -80…+20 °C Td
• Alarm LED set point off
• Pressure setting for optimized accuracy 7 bar
• 5 m cable

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

HMP155 - A2GB11A0A1A1B0A

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: MM70 - C1A1A5A0X0B2B0(MM70C1A1A5A0X0B2B0)

This code consisting of:
Indicator with UK AC-Adapter 
Probe MMP78 including special sensor for  fluids 
MI70LINK software with USB cable 
aw + T + ppm,  specific transformer oil type, oil type must be specified
1.9 meter + extension cable 10m 
MI70CASE4 Weather-proof plastic case for indicator and the probe 
User´s Guide MM70 in English

 

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Correct code: HMT330 - 3G0A001BCAC100A01ACBAA1
(HTM333GOA001 BC100A01ACBAA1)

 

 

100% FINLAND Origin

Vaisala Vietnam

Model: PTB110-4A0AB(PTB1104A0AB)

 

 

100% Italy Origin

Vaisala Vietnam

Code: 221150-DAKBAAAAA
Calibration Services for HMT330
221150 – DAKBAAAAA

 

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala 

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Industrial Measurements

210697

Vaisala 

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala 

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Industrial Measurements

210697

Vaisala 

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala 

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala 

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala 

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala 

Industrial Measurements

219916

Vaisala 

Industrial Measurements

211339

Vaisala 

Industrial Measurements

214829

Vaisala 

Industrial Measurements

215109

Vaisala 

Industrial Measurements

215094

Vaisala 

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala 

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala 

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala 

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala 

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala 

Portable

HM70

Vaisala 

Portable

SHM40

Vaisala 

Portable

HM40

Vaisala 

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala 

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala 

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala 

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala 

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala 

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala 

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala 

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala 

Dew Point

DMT340

Vaisala 

Dew Point

DM70

Vaisala 

Dew Point

DMT242

Vaisala 

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala 

Dew Point

DPT146

Vaisala 

Dew Point

DMT152

Vaisala 

Dew Point

DPT145

Vaisala 

Dew Point

DMT143

Vaisala 

Dew Point

DMT132

Vaisala 

Dew Point

DSS70A

Vaisala 

Pressure

PTB330

Vaisala 

Pressure

PTB110

Vaisala 

Pressure

PTB210

Vaisala 

Pressure

PTB330TS

Vaisala 

Pressure

PTU300

Vaisala 

Pressure

SPH10/20

Vaisala 

Pressure

PDT101

Vaisala 

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala 

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala 

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala 

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala 

Moisture in Oil

MM70

Vaisala 

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala 

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala 

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala 

DGA Monitors

MHT410

Vaisala 

DGA Monitors

OPT100

Vaisala 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Vaisala tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây