Pora Vietnam,Bộ điều khiển canh biên thủy lực LFC PR-102L Pora

PR-102L Pora Bộ  điều khiển canh biên thủy lực LFC 

Bộ điều khiển canh biên thủy lực LFC bao gồm

- Bộ thủy lực đi kèm bộ điều khiển PR-102 Pora

- Cảm biến canh chỉnh biên LFC mã PR-L16WA

- Xi lanh kích thước 50*200

- Dây khí hose 3x2m

 

Mô tả chung PR-102:

Bộ điều khiển canh biên thủy lực PR-102 của Pora dùng để điều chỉnh và kiểm soát vị trí biên của vật liệu cuộn như giấy, bao bì, nhựa….và rất nhiều vật liệu trong các ứng dụng khác nhau với độ chính xác cao.

Bộ điều khiển bao gồm một bộ điều chỉnh thủy lực, bộ điều khiển, cảm biến, xy lanh và dây dẫn dầu.

Thông số cơ bản PR-102L:

  • Điện áp: 220 – 380Vac – 60Hz

  • Áp suất tối đa: 1.0Mpa (10kg/cm3)

  • Tốc độ lưu lượng của van: 70l/ phút

  • Nhiệt độ làm việc: 0 – 50oC

  • Thông số dầu: ISO – VG 32

  • Cân nặng: 55 kg

Các dòng sản phẩm tương tự bộ điều khiển LFC PR-102L:

http://pora.com/ve/sub/product/product_view.php?idx=50

PR-102E PORA Việt Nam

PR-102B PORA Việt Nam

PR-102UE PORA Việt Nam

 

Product

Code

Brand name Vietnam

Controller

PR-DPA-400

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-DPA-450

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-DPA-550

Pora Vietnam, Pora

Controller

PR-UDA

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-AW-IR

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPS2

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-OPS 

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-LSC-21

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-LD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-SM 

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PRE-SW

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PRE-SWL

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-WPD

Pora Vietnam, Pora

Sensor

PR-VMI

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-LS 

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-ELS

Pora Vietnam, Pora

Cylinder positon sensor

PR-CPM

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-50G

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-80G

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N20-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N40-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-N60-I

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-101F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-M

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-213F-C

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-S301FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-S501FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-501FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV-701FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV1-550FH

Pora Vietnam, Pora

Servo hydraulic unit

PR-SV1-750FH

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-100

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-100L

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-150

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-150L

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-DPA-200

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

DP-DPA-250

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-102

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-102LIFT

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-106A-A

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV101N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV101LN

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-SV102N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-RC-100

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing controllers

PR-106-A

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-070

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-140

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-LPS

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DU30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DU50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-E30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-E50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-IR30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-IR50W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-L16WA

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-DL10W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-B20N

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry sensors

PR-S30W

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MES

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MED

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HES

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HED

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry guide

PR-HCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD-C23

Pora Vietnam, Pora

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BS

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BM

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-LC

Pora Vietnam, Pora

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-HC 

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PR-DTC-4000

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PR-DTC-4100

Pora Vietnam, Pora

Tension controller automatically

PTC-303D

Pora Vietnam, Pora

Controller semi_automatic

PR-DT-3000

Pora Vietnam, Pora

Controller semi_automatic

PR-DT-3100

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2000

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2100

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PR-DTC-2200

Pora Vietnam, Pora

Controllers manual

PMTC-805A

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LM106D

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LM107D

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LA-100

Pora Vietnam, Pora

Tension indicator

PT-LA-100-DIN

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-A

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-AB

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-C

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-E

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PRTL-TP

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PR-LX

Pora Vietnam, Pora

Tension detector on the detection

PR-LX-100TD

Pora Vietnam, Pora

Tension detector left - right detected

PRTL-PA

Pora Vietnam, Pora

Tension detector left - right detected

PRTP-T

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-YN

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-WI2

Pora Vietnam, Pora

Power brake within the axial

PRB-HI 1

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-Y4

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-Y3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-YS 4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-YF3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power brake outer shaft type

PRB-W3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power cluth in axial

PRC-HA1

Pora Vietnam, Pora

Power cluth in axial

PRC-A

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-AN

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-A4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-A.3.4.5

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-W4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRC-C4

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PNRB-150-750

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRHL-2HP-10HP

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRCC-08K-50K

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRDH-050-400

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03-I

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PR-HT-803

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-700L-1500L

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-02

Pora Vietnam, Pora

Power cluth outer shaft type

PRPS-02-I

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-SAP-2200-25

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-APA-01-7-16

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora

Preplacement and supplies

PR-AW 

Pora Vietnam, Pora

 

Product

Code

Brand name Vietnam

Controller

PR-DPA-400

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controller

PR-DPA-450

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controller

PR-DPA-550

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controller

PR-UDA

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-AW-IR

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-OPD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-OPS2

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-OPS 

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-LSC-21

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-LD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-SM 

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PRE-SW

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PRE-SWL

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-WPD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Sensor

PR-VMI

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Cylinder positon sensor

PR-LS 

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Cylinder positon sensor

PR-ELS

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Cylinder positon sensor

PR-CPM

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-50G

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-80G

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-N20-I

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-N40-I

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-N60-I

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-101F-C

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-C

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-201F-M

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-213F-C

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-S301FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-S501FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-501FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV-701FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV1-550FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Servo hydraulic unit

PR-SV1-750FH

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-DPA-100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-DPA-100L

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-DPA-150

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-DPA-150L

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-DPA-200

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

DP-DPA-250

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-102

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-102LIFT

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-106A-A

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-SV101N

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-SV101LN

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-SV102N

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-RC-100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing controllers

PR-106-A

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-070

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-WIR-140

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-LPS

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-DU30W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-DU50W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-E30W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-E50W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-IR30W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-IR50W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-L16WA

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-DL10W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-B20N

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry sensors

PR-S30W

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-MES

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-MED

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-HES

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-HED

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry guide

PR-HCD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD-C23

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packaging industry guide rollers

PR-MCD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BS

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-BM

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-LC

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Printing and packing industry motor hydraulic cylinders and actuators

PR-HC 

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension controller automatically

PR-DTC-4000

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension controller automatically

PR-DTC-4100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension controller automatically

PTC-303D

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controller semi_automatic

PR-DT-3000

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controller semi_automatic

PR-DT-3100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controllers manual

PR-DTC-2000

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controllers manual

PR-DTC-2100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controllers manual

PR-DTC-2200

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Controllers manual

PMTC-805A

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension indicator

PT-LM106D

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension indicator

PT-LM107D

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension indicator

PT-LA-100

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension indicator

PT-LA-100-DIN

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PRTL-A

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PRTL-AB

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PRTL-C

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PRTL-E

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PRTL-TP

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PR-LX

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector on the detection

PR-LX-100TD

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector left - right detected

PRTL-PA

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Tension detector left - right detected

PRTP-T

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake within the axial

PRB-YN

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake within the axial

PRB-WI2

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake within the axial

PRB-HI 1

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake outer shaft type

PRB-Y4

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake outer shaft type

PRB-Y3.4.5

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake outer shaft type

PRB-YS 4.5

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake outer shaft type

PRB-YF3.4.5

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power brake outer shaft type

PRB-W3.4.5

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth in axial

PRC-HA1

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth in axial

PRC-A

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRC-AN

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRC-A4

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRC-A.3.4.5

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRC-W4

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRC-C4

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PNRB-150-750

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRHL-2HP-10HP

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRCC-08K-50K

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRDH-050-400

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PR-PSA-03-I

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PR-HT-803

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRPS-700L-1500L

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRPS-02

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Power cluth outer shaft type

PRPS-02-I

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Preplacement and supplies

PR-SAP-2200-25

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Preplacement and supplies

PR-APA-01-7-16

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Preplacement and supplies

PR-PMI

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Preplacement and supplies

PR-SMI

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

Preplacement and supplies

PR-AW 

Pora Vietnam, Pora ANS Vietnam, ANS Vietnam

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng PORA tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây