Allen Bradley Vietnam,Bộ điều khiển 1756-L73S Allen Bradley

Logix 5573S Automation Controller 8M/4M​ 

Bộ điều khiển, GuardLogix, Bộ nhớ người dùng 8 MB, Cổng EtherNet / IP
Các mô-đun dựa trên khung gầm Bulletin 1756 ControlLogix® của chúng tôi cung cấp đầy đủ các mô-đun kỹ thuật số, kỹ thuật số chẩn đoán, tương tự, điều khiển chuyển động, & nbsp; I / O chuyên biệt và các mô-đun tính toán để đáp ứng nhu cầu ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ mô-đun nào dựa trên khung trong khung cục bộ của bộ điều khiển ControlLogix hoặc trong khung được liên kết với bộ điều khiển ControlLogix qua mạng ControlNet ™ hoặc EtherNet / IP ™.

Gắn kết: Khung gầm
Gia đình / Phong cách: ControlLogix
Loại: Bộ điều khiển logic, An toàn
Kích thước: 8 MB

 

 

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1756-L73S
 Controller

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1756-ENBT
 Controllogix EtherNet Bridge
 Note: recheck Stock khi order

100% USA
 Origin

Allen Bradley
 Vietnam

Model: 1756-EN2T
 Module

 

2711P-RP

Logic module without flash/RAM memory, DC input PanelView Plus or PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP1

Logic module with 64 MB flash/64 MB RAM, DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP1A

Logic module with 64 MB flash/64 MB RAM, AC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP1AM

MARINE , 64MB, AC PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP1D

Logic module with 64 MB flash/64 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2

Logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2A

Logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, AC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2AM

MARINE , 128MB, AC PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2D

Logic module with 128 MB flash/ 128 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2DK

Conformal-coated logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2DTP

PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP2K

Conformal-coated logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP3

Logic module with 256 MB flash/256 MB RAM, DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP3A

Logic module with 256 MB flash/256 MB RAM, AC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP3AM

MARINE , 256MB, AC PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP3D

Logic module, 256 MB flash/256 RAM, isolated DC input PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP5

PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP5A

PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6

PanelView Plus CE logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6A

PanelView Plus CE logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, AC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6AM

PVPCE MARINE , 128MB, AC PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6D

PanelView Plus CE logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6DK

PanelView Plus CE conformal-coated logic module with 128 MB flash/128 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP6K

PanelView Plus CE conformal-coated logic module with 128 MB Flash/128 MB RAM, DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP7

PanelView Plus CE logic module with 256 MB flash/256 MB RAM, DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP7A

PanelView Plus CE logic module with 256 MB flash/256 MB RAM, AC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP7AM

MARINE , 256MB, AC PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP7D

PanelView Plus CE logic module with 256 MB flash/256 MB RAM, isolated DC input PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP8A

512MBYTE EHTERNET FOR PANELVIEW PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP8D

24VDC 70W PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP8DK

6 512MB DC C COATED PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP8DTP

6 700-1500 PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP9A

I/O CLASS 1 PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP9D

6 512MB FLASH/RAM 24DC PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RP9DK

PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RPA

Logic module without flash/RAM memory, AC input PanelView Plus or PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-RPD

Logic module without flash/RAM memory, isolated DC input PanelView Plus or PanelView Plus CE 700 to 1500 Logic Modules

2711P-B10C15A1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C15A2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C15A6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C15A7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-B10C15B1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C15B2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C15D1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C15D2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C15D6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C15D7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-B10C4A1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C4A2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C4A6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C4A7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-B10C4B1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C4B2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C4D1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C4D2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C4D6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C4D7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-B10C6A1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C6A2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C6A6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C6A7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-B10C6B1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C6B2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C6D1

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power Logic Module with 64MB

2711P-B10C6D2

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power Logic Module with 128MB

2711P-B10C6D6

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-B10C6D7

Panelview Plus 1000 Touchscreen/Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C15A1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C15A2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C15A6

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-K10C15A7

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C15B1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C15B2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C15D1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C15D2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C15D6

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-K10C15D7

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with ControlNet Communication DC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C4A1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C4A2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C4A6

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-K10C4A7

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C4B1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C4B2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C4D1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C4D2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C4D6

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-K10C4D7

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display Ethernet, RS-232, and two USB DC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C6A1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C6A2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C6A6

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power CE Logic Module with 128 MB

2711P-K10C6A7

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power CE Logic Module with 256 MB

2711P-K10C6B1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power/DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C6B2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication AC Power/DC Power Logic Module with 128MB

2711P-K10C6D1

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power Logic Module with 64MB

2711P-K10C6D2

Panelview Plus 1000 Keypad 10.4 in Color Display with DH+ /DH-485 communication DC Power Logic Module with 128MB

 

Allen Bradley PLC

 

1791-0A16

BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module

1791-0A32

BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-0B16

BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-0B32

BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-16A0

BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-16AC

BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-16B0

BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-16BC

BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-16BO

1791-16BO B Allen Bradley Module AB

1791-24A8

BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-24AR

BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-24B8

BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-24BR

BLOCK I/O, 24V DC, 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-32A0

BLOCK I/O 120V AC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-32B0

BLOCK I/O 24V DC 32 POINT Allen Bradley Module AB

1791-8AC

BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-8AR

BLOCK I/O 120V AC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-8BC

BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791-8BR

BLOCK I/O 24V DC 16 POINT Allen Bradley Module AB

1791D-0B8P

COMPACTBLOCK 8 POINT OUTPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791D-4B4P

COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791DS-IB12

GUARD I/O 12 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB

1791DS-IB16

GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB

1791DS-IB4XOW4

GUARD I/O 8 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB

1791DS-IB8XOB8

GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB

1791DS-IB8XOB8E

24VDC BLOCK FS 8I/8O, ENH Allen Bradley Module AB

1791DS-IB8XOBV4

GUARD I/O 16 POINT DIGITAL COMB Allen Bradley Module AB

1791ES-IB16

GUARD I/O 16 POINT DIGITAL INPUT Allen Bradley Module AB

1791ES-IB8XOBV4

GUARD I/O 16 POINT DIGITAL I/O Allen Bradley Module AB

1791P-0B16P

COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791P-16B0

COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791P-4B4P

COMPACTBLOCK 8 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791P-8B8P

COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791P-8V8P

COMPACTBLOCK 16 POINT COMB BASE BLOCK Allen Bradley Module AB

1791R-0B16P

COMPACTBLOCK 16 POINT OUTPUT BLOCK Allen Bradley Module AB

1791R-16B0

COMPACTBLOCK 16 POINT INPUT BLOCK Allen Bradley Module AB

1791R-4B4P

COMPACTBLOCK 8 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB

1791R-8B8P

COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB

1791R-8V8P

COMPACTBLOCK 16 POINT COMBINATION BLOCK Allen Bradley Module AB

1734-232ASC

RS-232 ASCII INTERFACE Point I/O AB

1734-485ASC

RS-485/422 ASCII INTERFACE Point I/O AB

1734-8CFG

8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O AB

1734-8CFGDLX

8 POINT COMBINATION MODULE Point I/O AB

1734-ACNR

CONTROLNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB

1734-ADN

DEVICENET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB

1734-ADNX

DEVICENET ADAPTOR WITH SUBNET Point I/O AB

1734-AENT

ETHERNET NETWORK ADAPTOR Point I/O AB

1734-AENTR

DUAL PORT NETWORK ADAPTOR Point I/O AB

1734-APB

PROFIBUS-DP NETWORK ADAPTER Point I/O AB

1734-ARM

ADDRESS RESERVE MODULE Point I/O AB

1734-CTM

COMMON TERMINAL MODULE Point I/O AB

1734-EP24DC

EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB

1734-EPAC

EXTENSION POWER MODULE Point I/O AB

1734-EXT1

BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB

1734-EXT3

BUS EXTENSION CABLE Point I/O AB

1734-FPD

FIELD DISTRIBUTOR MODULE Point I/O AB

1734-IA2

2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IA4

4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IB2

2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IB4

4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IB4D

4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IB8

8 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IB8S

8 POINT SAFETY INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE2C

2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE2H

24V DC 2 CHANNEL HART INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE2V

2 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE4C

4 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE4S

POINT IO SAFETY ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE4V

POINT 4 POINT INPUT Point I/O AB

1734-IE8C

8 POINT ANALOG INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IE8V

POINT 8 POINT INPUT Point I/O AB

1734-IJ

INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB

1734-IK

INCREMENTAL ENCODER INTERFACE Point I/O AB

1734-IM2

2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IM4

4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IR2

2 POINT RTD INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IR2E

2 POINT RTD INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IT2I

2 POINT THERMOCOUPLE INPUT Point I/O AB

1734-IV2

2 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IV4

4 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-IV8

8 POINT DIGITAL INPUT MODULE Point I/O AB

1734-MB

POINT MOUNTING BASE Point I/O AB

1734-OA2

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OA4

4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB2

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB2E

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB2EP

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB4

4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB4E

4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB8

8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB8E

8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OB8S

8 POINT SAFETY OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OE2C

2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OE2V

2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OE4C

4 POINT ANALOG OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OE4V

POINT 4 POINT OUTPUT Point I/O AB

1734-OV2E

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OV4E

4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OV8E

8 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OW2

2 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OW4

4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-OX2

2 POINT OUTPUT MODULE Point I/O AB

1734-PDN

DEVICENET INTERFACE MODULE Point I/O AB

1775-54AA

PLC-3-INTERFACE MOD

1775-54AB

PLC-3-INTERFACE MOD

1775-54BA

PLC-3-I/O SYSTEM

1775-54BB

PLC-3-I/O SYSTEM

1775-A1

PLC-3-CHASSIS

1775-A2

PLC-3-EXPANSION CHASSIS W/1775-CAP -AC -AD2

1775-A3

PLC-3-PROCESSOR CHASSIS /1 0 115/230V 3/1.5AMP

1775-AC

PLC-3-CHASSIS W/O DR & FRT PLN

1775-AD1

PLC-3-DOOR MAIN CHASSIS

1775-AD2

PLC-3-RACK DOOR EXPANSION FOR

1775-CM

PLC-3-MEMORY COMMUNICATION CABLE ASSEMBLY

1775-CX-EA

PLC-3-EXPANSION CABLE 10FT

1775-GA

PLC-3-COMMUNICATION MODULE PERIPHERAL PLC3

1775-KA

PLC-3-COMMUNICATION ADAPTOR MODULE DATA HWY

1775-L1

PLC-3-MAIN PROCESS MODULE,LEVEL

1775-L2

PLC-3-MAIN PROCESS MODULE, LEVE

1775-L3

PLC-3-CPU MODULE SINGLE SLOT PROCESSOR

1775-L4

PLC-3-PROCESSOR MODULE /10 SPARE

1775-LP8

PLC-3-CPU MODULE /10 32K SYSTEM

1775-LPA

PLC-3-PLC Module

1775-LS

PLC-3-PROCESSOR MODULE MINI PLC-2 SERIES

1775-LX

PLC-3- EXPANSION Chassis MODULE

1775-LXA

PLC-3-EXPANSION Module

1775-M54

PLC-3-MEMORY MODULE

1775-M58

PLC-3-MEMORY MODULE

1775-MC4

PLC-3-CORE MEMORY 16K

1775-MC8

PLC-3-PLC3 CORE MEMORY 32K WORDS

1775-ME4

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECT RAM 16K PLC3

1775-ME8

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM PLC3

1775-ME8A

PLC-3-MEMORY MODULE

1775-ME8B

PLC-3-RAM MEM 32K WORD

1775-MEA

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM

1775-MEAA

PLC-3-RAM MEM 64K WORD

1775-MED

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM 128K

1775-MEDA

PLC-3-MEMORY

1775-MEDB

PLC-3-MEMORY

1775-MEF

PLC-3-MEMORY MODULE 256K ERROR CORRECTING

1775-MEFA

PLC-3-MEMORY 256K

1775-MR4

PLC-3-16K CMOS RAM MEMORY MODULE

1775-MR8

PLC-3-32K CMOS RAM MEMORY MODULE

1775-MS4

PLC-3-MEMORY MODULE 16K /10

1775-MS8

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM /10

1775-MSA

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING RAM /10

1775-MSD

PLC-3-MEMORY MODULE ERROR CORRECTING 128K

1775-MX

PLC-3-MEMORY COMMUNICATION MODULE

1775-MZ

PLC-3-MEMORY COMMUNICATION MODULE

1775-P1

PLC-3-POWER SUPPLY MODULE 6/3AMP 120/220VAC 47-63HZ

1775-P2

PLC-3-POWER SUPPLY MODULE PLC3

1775-P3

PLC-3-POWER SUPPLY MODULE /10

1775-RM

PLC-3-PERIPHERAL INTERFACE ADAPTER USE W/1775-GA PLC3

1775-S4A

PLC-3-I/O SCANNER PROGRAMMER INTERFACE

1775-S4AA

PLC-3-I/O PROG INTERFACE W/SWIN

1775-S4AB

PLC-3-I/O PROG INTERFACE W/SWIN

1775-S4B

PLC-3-INPUT/OUTPUT SCANNER MESSAGE HANDLING

1775-S4BA

PLC-3-I/O MESSAGE HANDL W/SWING

1775-S4BB

PLC-3-I/O MESSAGE HANDL W/SWING

1775-S4BC

PLC-3-I/O SCANNER

1775-S5

PLC-3-COMMUNICATION MODULE 6AMP 5VDC

1775-S5A

PLC-3-I/O SCANNER MODULE

1775-SR

PLC-3-/10 SCANNER MODULE

1775-SR5

PLC-3-SCANNER COMMUNICATION MODULE /10

1775-SR5A

PLC-3-SCANNER COMMUNICATION MODULE /10

1775-WA

PLC-3-TERMINAL CONNECTOR FUSED

1775-WB

PLC-3-PERIPHERAL COMMUNICATION MOD. TERMINAL WIRING ARM

1775-XB

PLC-3-ENCLOSURE FACE 30X19IN

1775-ZB

PLC-3- CONTROLLER HELP CARTRIDGE

1775CXD

PLC-3-EXPANSION UNIT

1775L1A

PLC-3-MAIN PROCES MOD, LEVEL 1

1775L1B

PLC-3-MAIN PROCES MOD,LEVEL 1 I

1775L2A

PLC-3-MAIN PROCES MOD, LEVEL 2

1775L2B

PLC-3-MAIN PROCESS MOD, LEVEL 2

1775L2C

PLC-3-MAIN PROCESS MOD, LEVEL 2

1775L3A

PLC-3-MICROPROCESSOR

1775LP4

PLC-3-/10 W/16K

1775P1A

PLC-3- POWER SUPPLY

1775P1B

PLC-3- POWER SUPPLY

1775SRS

PLC-3-SCANNER MODULE

1775SS

PLC-3-SCANNER MODULE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1764 -LRP

MicroLogix 1500- processor AB

1764--LSP

MicroLogix 1500- processor AB

1764-24AWA

MicroLogix 1500-Twelve 120V AC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB

1764-24BWA

MicroLogix 1500-Twelve 24V DC inputs and twelve relay outputs, 120V AC power. AB

1764-28BXB

MicroLogix 1500-Sixteen 24V DC inputs and six DC FET plus six relay outputs, 24V DC power. AB

1764-DAT

MicroLogix 1500-Data Access Tool allows monitoring and adjustment of user-defined integer and bit data AB

1764-MM1

MicroLogix 1500-8K-word memory only. AB

1764-MM1RTC

MicroLogix 1500-8K-word combination memory and real-time-clock AB

1764-MM2

MicroLogix 1500-16K-word memory only. AB

1764-MM2RTC

MicroLogix 1500-16K-word combination memory and real-time-clock. AB

1764-RTC

MicroLogix 1500-Real-time-clock only. AB

1763-L16AWA

MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC

1763-L16BBB

MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 24V DC

1763-L16BWA

MicroLogix 1100 16-Point AC Controller 120/240V AC

1763-L16DWD

MicroLogix 1100 16-Point DC Controller 1224V DC

1763-MM1

MicroLogix 1100 Memory Module

1762-IA8

8 POINT 120 VAC INPUT MODULE

1762-IF2OF2

MODULE ANALOG INPUT/OUTPUT 4CHANNEL

1762-IF4

4 CHANNEL CURRENT/VOLTAGE ANALOG INPUT MODULE

1762-IQ16

16 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE

1762-IQ32T

INPUT MODULE

1762-IQ8

8 POINT 24 VDC SINK/SOURCE INPUT MODULE

1762-IQ8-OW6

8-CH SINK/SOURCE DC IN/6CH RELAY OUT COMBO MODULE

1762-IR4

4 CHANNEL, RTD/RESISTANCE MODULE

1762-IT4

INPUT MODULE 4POINT THERMOCOUPLE/MILLIVOLT

1762-L24AWA

14 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller

1762-L24AWAR

10 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller

1762-L24BWA

14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L24BWAR

10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L24BXB

14 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L24BXBR

10 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L40AWA

24 inputs 120V AC Micrologix 1200 Controller

1762-L40AWAR

16 outputs 120V AC Micrologix 1200 Controller

1762-L40BWA

24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L40BWAR

16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L40BXB

24 inputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-L40BXBR

16 outputs 24V DC sink/source Micrologix 1200 Controller

1762-MM1

MEMORY MODULE MICROLOGIX

1762-MM1RTC

MEMORY MODULE W/ RTC MICROLOGIX 1200

1762-OA8

8 POINT 120/240 VAC OUTPUT MODULE

1762-OB16

16 POINT 24 VDC SOURCE OUTPUT MODULE

1762-OB32T

OUTPUT MODULE

1762-OB8

OUTPUT MODULE 8POINT 24VDC SOURCE

1762-OF4

4 CH ANALOG OUTPUT MODULE

1762-OV32T

OUTPUT MODULE

1762-OW16

16 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE

1762-OW8

8 POINT VAC/VDC RELAY OUTPUT MODULE

1762-OX6I

OUTPUT MODULE 6POINT ISOLATED HIGH CURRENT

1762-RTC

CLOCK MODULE REAL TIME

 

Allen Bradley Drives

 

1305-AA02A

Allen Bradley-DRIVE .5HP 3-PH 230VAC OUT 2.3AMP AB

1305-AA03A

Allen Bradley-DRIVE 3A .75HP 230VAC AB

1305-AA03A-HA2

Allen Bradley-DRIVE .75HP .55KW 200-230V OUTPUT 3.0AMP W/KEYPAD AB

1305-AA03A-HAP

Allen Bradley-DRIVE 2.9A 200-240V 50/60HZ 2100VA 0.55KW/0.75HP AB

1305-AA04A

Allen Bradley-DRIVE 1HP 230V AB

1305-AA04A-FR

Allen Bradley-DRIVE 1HP 4.4AMP 240V AB

1305-AA08A

Allen Bradley-DRIVE 8AMP 2HP 3PH 230VAC OUTPUT NEMA TYPE 1 AB

1305-AA08A-FR

Allen Bradley-DRIVE 2HP 200-230VAC OUTPUT 8AMP FRENCH AB

1305-AA08A-HA1

Allen Bradley-DRIVE 2HP 3PHASE 8AMP 200-230V W/ HA1 KEYPAD AB

1305-AA08A-HA2

Allen Bradley-DRIVE 8AMP 200/300V 0/400HZ 3PH 2HP AB

1305-AA08A-HAP

Allen Bradley-DRIVE 2HP 3PHASE 8AMP 200-230V W/ HAP KEYPAD AB

1305-AA12A

Allen Bradley-DRIVE 3HP 12AMP 230V AB

1305-AA12A-HA2

Allen Bradley-DRIVE 11.6A IN 12A OUT 230VAC 3HP 50/60HZ AB

1305-AA12A-HAP

Allen Bradley-DRIVE W/PROGRAMMER 1PH 200/240V 11.6AMP 50/60HZ AB

1305-BA01A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1/2 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA01A-DE

Allen Bradley-DRIVE,0.5HP,460V,1.3A,NEMA TYPE 1 GERMAN AB

1305-BA01A-HA1

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1/2 HP, ANALOG SPEED POTENTIOMETER, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA01A-HA2

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1/2 HP, DIGITAL UP-DOWN SPEED CONTROL, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA01A-HAP

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1/2 HP, PROGRAMMER ONLY HIM, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA01A-IT

Allen Bradley-DRIVE,0.5HP,460V,1.3A,NEMA TYPE 1 ITALIAN AB

1305-BA02A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3/4 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA02A-DE

Allen Bradley-DRIVE,0.75HP,460V,1.6A,NEMA TYPE 1 GERMAN AB

1305-BA02A-HAP

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3/4 HP, PROGRAMMER ONLY HIM, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA03A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA03A-DE

Allen Bradley-DRIVE,1HP,460V,2.3A,NEMA TYPE 1, GERMAN AB

1305-BA03A-FR

Allen Bradley-DRIVE 1HP .75KW 380-460V 2.3AMP 3PHASE FRENCH AB

1305-BA03A-HA1

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1 HP, ANALOG SPEED POTENTIOMETER, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA03A-HA2

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 1 HP, DIGITAL UP-DOWN SPEED CONTROL, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA04A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 2 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA04A-DE

Allen Bradley-DRIVE,2HP,460V,4.0A,NEMA TYPE 1, GERMAN AB

1305-BA04A-DE-HA2

Allen Bradley-DRIVE 2HP 460V 4AMP NEMA1 W/PROGRAMMER AB

1305-BA04A-ES

Allen Bradley-DRIVE 4AMP 380-460VAC 3PH 1.5KW/2HP ENG/SPAN LANG AB

1305-BA04A-FR

Allen Bradley-DRIVE 2HP 1.5KW 4AMP 460V NEMA1 FRENCH 3PHASE AB

1305-BA04A-HA1

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 2 HP, ANALOG SPEED POTENTIOMETER, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA04A-HA2

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 2 HP, DIGITAL UP-DOWN SPEED CONTROL, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA04A-HAP

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 2 HP, PROGRAMMER ONLY HIM, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA06A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA06A-DE

Allen Bradley-DRIVE 2.2KW 3HP 460V OUTPUT 6.0A WITHOUT KEYPAD AB

1305-BA06A-ES

Allen Bradley-DRIVE,3HP,460V,6.0A,NEMA TYPE 1, SPANISH AB

1305-BA06A-HA1

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3 HP, ANALOG SPEED POTENTIOMETER, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA06A-HA2

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3 HP, DIGITAL UP-DOWN SPEED CONTROL, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA06A-HAP

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 3 HP, PROGRAMMER ONLY HIM, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA09A

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 5 HP, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA09A-DE

Allen Bradley-DRIVE 380-460VAC 3PHASE 8.7/9AMP W/O HMI AB

1305-BA09A-HA1

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 5 HP, ANALOG SPEED POTENTIOMETER, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA09A-HA2

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 5 HP, DIGITAL UP-DOWN SPEED CONTROL, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA09A-HAP

Allen Bradley-MICRO DRIVE, 380-480V AC, 3 PHASE, 5 HP, PROGRAMMER ONLY HIM, NEMA TYPE 1 ENCLOSURE AB

1305-BA09FC-HJ2

Allen Bradley-DRIVE 9A NEMA TYPE 4/12 AB

1305-HA02FC-HJ2C

Allen Bradley-DRIVE AC 1305-HA02FC-HJ2C W/ENCLOSURE AB

1398-DDM-005

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 7.5 PEAK AMAT PARAMETER FILE BRUSHLESS AB

1398-DDM-005-DN

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 7.5AMP PEAK ULTRA 100 W/DNET AB

1398-DDM-005X

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 7.5AMP PEAK ULTRA 100 W/INDEX 240VAC AB

1398-DDM-005X-DN

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE MODULE 2.5/7.5AMP .5KW W/DEVICENET AB

1398-DDM-009

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE ANALOG 15AMP PEAK ULTRA 100 BRUSHLESS AB

1398-DDM-009-DN

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 15AMP PEAK ULTRA 100 W/DNET AB

1398-DDM-009X

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE ANALOG 15AMP W/INDEX ULTRA 100 AB

1398-DDM-009X-DN

ALLEN BRADLEY-DRIVE 15AMP PEAK ULTRA 100 W/DNET INDEX AB

1398-DDM-01

ALLEN BRADLEY-DRIVE AB

1398-DDM-010

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 10AMP PEAK ULTRA 200 AB

1398-DDM-010X

ALLEN BRADLEY-DRIVE,10A PEAK, ULTRA 200 W/INDE AB

1398-DDM-019

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 120-240V 1PH 50/60HZ AB

1398-DDM-019-DN

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 30AMP PEAK ULTRA 100W/DNET BRUSHLESS AB

1398-DDM-019X

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 9AMP 120/240VAC 1PH 50/60HZ 0-400HZ AB

1398-DDM-019X-DN

ALLEN BRADLEY- SERVO DRIVE 18AMP 120/240VAC 1PH 50/60HZ INPUT AB

1398-DDM-020

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 20AMP PEAK ULTRA 200 BRUSHLESS AB

1398-DDM-020X

ALLEN BRADLEY-DRIVE 20AMP PEAK ULTRA 200 W/INDE AB

1398-DDM-030

ALLEN BRADLEY- SERVO DRIVE 30AMP PEAK ULTRA 200 BRUSHLESS AB

1398-DDM-030X

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 30A PEAK ULTRA 200 W/INDEX W/INDEXER AB

1398-DDM-075

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 75AMP PEAK ULTRA 200 BRUSHLESS AB

1398-DDM-075X

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 75AMP PEAK ULTRA 200 BRSHLS W/INDEXING AB

1398-DDM-150

ALLEN BRADLEY-DRIVE,150A,PEAK,ULTRA 200 AB

1398-DDM-150X

ALLEN BRADLEY-DRIVE,150A,PEAK,ULTRA 200 W/INDEXING AB

1398-DM-10

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE BRU-200 BRUSHLESS 10AMP AB

1398-DM-20

ALLEN BRADLEY-DRIVE AC 20AMP BRU-200 DM-20 AB

1398-DM-25

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE BRU-500 25AMP AB

1398-DM-30

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE BRU-200 30AMP BRUSHLESS AB

1398-DM-50

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE BRU-500 BRUSHLESS 50 AMP AB

1398-DM-75

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE BRU-200 75AMP AB

1398-HMI-001

ALLEN BRADLEY-TOUCHPAD INTERFACE MODULE, ULTRA AB

1398-HMI-002

ALLEN BRADLEY-OPERATOR TERMINAL ULTRA PLUS AB

1398-HMI-003

ALLEN BRADLEY-OPERATOR TERMINAL 24V ULTRA PLUS AB

1398-PAT-10-HR

ALLEN BRADLEY-POWER SUPPLY 10KVA REQ 125980 ALSO AB

1398-PCM-550

ALLEN BRADLEY-POSITION CONTROL MODULE SINGLE AXIS VELOCITY/ACCEL AB

1398-PDM-010

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 1PH 10AMP 120/240VAC 50/60HZ AB

1398-PDM-020

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 20AMP 120/240VAC 50/60HZ 1PH AB

1398-PDM-025

ALLEN BRADLEY-25ASERVODRIVE AB

1398-PDM-030

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE 30AMP AB

1398-PDM-050

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE AB

1398-PDM-075

ALLEN BRADLEY-DRIVE 75AMP PEAK ULTRA SERVO AB

1398-PDM-100

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE AB

1398-PDM-150

ALLEN BRADLEY-SERVO CONTROLLER ULTRAPLUS AB

1398-PDM-150B

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE AB

1398-PDM-20

ALLEN BRADLEY-SERVO DRIVE PEAK ULTRA 20AMP 1PH 120/240VAC 60HZ AB

1398-PDM-30

ALLEN BRADLEY-POSITIONING DRIVE 30A PEAK ULTRA 30A AB

1398-PSM-125

ALLEN BRADLEY-POWER SUPPLY BRU-500 125AMP AB

1398-PSM-50

ALLEN BRADLEY-POWER SUPPLY BRU-500 50AMP AB

1398-SR3AF

ALLEN BRADLEY-SHUNT MODULE ACTIVE RESISTOR 120/450VDC 1PH 12FLA AB

1398-SR9P

ALLEN BRADLEY-PASSIVE SHUNT RESISTOR KIT FOR DDM-075 AND - 150 900W AB

1391-AA15

AB-SERVO CONTROL 220VAC 3PHASE INPUT 15AMP Servo Controller

1391-AA22

AB- 22AMP Servo Controller

1391-AA45

AB- 45AMP Servo Controller

1391-DES15-DI-AQB

AB-CTRLR,AC SERVO,15A,DIGITA Servo Controller

1391-DES22-DI

AB- 3PH 26AMP 230V 50/60HZ Servo Controller

1391-DES22-DI-AQB

AB-SERVO CONTROL AC 22AMP DIGITAL W/DISPLAY/AQB Servo Controller

1391-DES45-DI

AB-SERVO CONTROL DIGITAL 45AMP 210V 3PHASE 200HZ Servo Controller

1391-DES45-DI-AQB

AB-SERVO CONTROL AC 45AMP DIGITAL 115VAC Servo Controller

1391-T100DT

AB-TRANSFORMER 10KVA 240/480V PRI 230V SEC 3PH 60HZ Servo Controller

1391-T100ET

AB-TRANSFORMER 15KVA Servo Controller

1391-T125DT

AB-TRANSFORMER 12.5KVA 60HZ 12.5KVA 240/480V 3PHASE Servo Controller

1391B-AA15

AB-SERVO CONTROL AC 15AMP 3PH 220VAC 1PH 230V 50/60HZ Servo Controller

1391B-AA15-A12

AB-SERVO CONTROL AC 15AMP 3PH 220VAC 1PH 230V 50/60HZ Servo Controller

1391B-AA22

AB- 22AMP 210VAC 3PHASE 0-200HZ 8KW Servo Controller

1391B-AA45

AB- 38/45AMP 3PH 210/230V 50/60HZ Servo Controller

1391B-AA45-A06

AB- 3PH 45AMP 230V 50/60HZ Servo Controller

1391B-AA45N

AB-3PHASE 45AMP 210VAC 0-200HZ Servo Controller

1391B-ESAA15-AQB

AB-SERVO CONTROL AC OP:15AMP 210VAC 3PH 0-200HZ 5.5KW Servo Controller

1391B-ESAA22-AQB

AB- AC 26AMP 230V 50/60HZ 3PHASE Servo Controller

1391B-ESAA45

AB-SERVO CONTROL AC 3PH 45AMP 14KW 210VAC 0-200HZ Servo Controller

1391B-ESAA45-AQB

AB-SERVO AMPLIFIER O/P: 45AMP 14KW 210VAC 3PH 0-200HZ Servo Controller

1391B-ESAZ45-AQB

AB-SERVO CONTROL 45 AMP AC Servo Controller

1391ES133685

AB-A QUAD B BOARD Servo Controller

B015A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 15.3 Amps, 5 HP Normal Duty, 3 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB015A0AYNBNC1

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 15.3 Amps, 5 HP Normal Duty, 3 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, and a Standard Encoder.

20BB022A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 22 Amps, 7.5 HP Normal Duty, 5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB022A0AYNBNC0NNBA

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 22 Amps, 7.5 HP Normal Duty, 5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB022A0AYNBNC1

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 22 Amps, 7.5 HP Normal Duty, 5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Standard Encoder

20BB028A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 28 Amps, 10 HP Normal Duty, 7.5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB042A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 42 Amps, 15 HP Normal Duty, 10 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB052A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 52 Amps, 20 HP Normal Duty, 15 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB070A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 70 Amps, 25 HP Normal Duty, 20 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB080A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 80 Amps, 30 HP Normal Duty, 25 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB104A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 104 Amps, 40 HP Normal Duty, 30 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB130A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 130 Amps, 50 HP Normal Duty, 40 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB154A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 154 Amps, 60 HP Normal Duty, 50 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB192A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 192 Amps, 75 HP Normal Duty, 60 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB260A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 260 Amps, 100 HP Normal Duty, 75 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB2P2A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 2.2 Amps, 0.5 HP Normal Duty, 0.33 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB4P2A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 4.2 Amps, 1 HP Normal Duty, 0.75 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB6P8A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 6.8 Amps, 2 HP Normal Duty, 1.5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BB9P6A0AYNBNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 240 (208) VAC, 3 PH, 9.6 Amps, 3 HP Normal Duty, 2 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, The Common Choke has been removed, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD011A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 11 Amps, 7.5 HP Normal Duty, 5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD014A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 14 Amps, 10 HP Normal Duty, 7.5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD022A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 22 Amps, 15 HP Normal Duty, 10 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD027A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 27 Amps, 20 HP Normal Duty, 15 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD034A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 34 Amps, 25 HP Normal Duty, 20 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD040A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 40 Amps, 30 HP Normal Duty, 25 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD052A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 52 Amps, 40 HP Normal Duty, 30 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD065A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 65 Amps, 50 HP Normal Duty, 40 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD077A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 77 Amps, 60 HP Normal Duty, 50 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD096A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 96 Amps, 75 HP Normal Duty, 60 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD096F0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 96 Amps, 75 HP Normal Duty, 60 HP Heavy Duty, Flange Mount,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD096G0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 96 Amps, 75 HP Normal Duty, 60 HP Heavy Duty, Wall / Machine Mount - IP54, Type 12,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD125A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 125 Amps, 100 HP Normal Duty, 75 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD125F0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 125 Amps, 100 HP Normal Duty, 75 HP Heavy Duty, Flange Mount,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD125G0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 125 Amps, 100 HP Normal Duty, 75 HP Heavy Duty, Wall / Machine Mount - IP54, Type 12,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD156A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 156 Amps, 125 HP Normal Duty, 100 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD156F0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 156 Amps, 125 HP Normal Duty, 100 HP Heavy Duty, Flange Mount,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD156G0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 156 Amps, 125 HP Normal Duty, 100 HP Heavy Duty, Wall / Machine Mount - IP54, Type 12,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD180A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 180 Amps, 150 HP Normal Duty, 125 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD180F0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 180 Amps, 150 HP Normal Duty, 125 HP Heavy Duty, Flange Mount,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD180G0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 180 Amps, 150 HP Normal Duty, 125 HP Heavy Duty, Wall / Machine Mount - IP54, Type 12,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD1P1A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 1.1 Amps, 0.5 HP Normal Duty, 0.33 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD248A0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 248 Amps, 200 HP Normal Duty, 150 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD248F0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 248 Amps, 200 HP Normal Duty, 150 HP Heavy Duty, Flange Mount,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD248G0ANNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 248 Amps, 200 HP Normal Duty, 150 HP Heavy Duty, Wall / Machine Mount - IP54, Type 12,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD292A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 292 Amps, 250 HP Normal Duty, 200 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD292N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 292 Amps, 250 HP Normal Duty, 200 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD2P1A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 2.1 Amps, 1 HP Normal Duty, 0.75 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD325A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 325 Amps, 250 HP Normal Duty, 250 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD325N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 325 Amps, 250 HP Normal Duty, 250 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD365A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 365 Amps, 300 HP Normal Duty, 250 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any 

BD365N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 365 Amps, 300 HP Normal Duty, 250 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD365U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 365 Amps, 300 HP Normal Duty, 250 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD3P4A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 3.4 Amps, 2 HP Normal Duty, 1.5 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD415A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 415 Amps, 350 HP Normal Duty, 300 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD415N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 415 Amps, 350 HP Normal Duty, 300 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD415U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 415 Amps, 350 HP Normal Duty, 300 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD481A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 481 Amps, 400 HP Normal Duty, 350 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD481N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 481 Amps, 400 HP Normal Duty, 350 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD481U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 481 Amps, 400 HP Normal Duty, 350 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD535A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 535 Amps, 450 HP Normal Duty, 400 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD535N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 535 Amps, 450 HP Normal Duty, 400 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD535U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 535 Amps, 450 HP Normal Duty, 400 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD5P0A0AYNANC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 5 Amps, 3 HP Normal Duty, 2 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), Brake IGBT Installed, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Second Environment Filter per CE EMC directive (89/336/EEC), There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD600A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 600 Amps, 500 HP Normal Duty, 450 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD600N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 600 Amps, 500 HP Normal Duty, 450 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD600U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 600 Amps, 500 HP Normal Duty, 450 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD730A0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 730 Amps, 600 HP Normal Duty, 500 HP Heavy Duty, IP20 / Type 1, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD730N0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 730 Amps, 600 HP Normal Duty, 500 HP Heavy Duty, ,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

20BD730U0ANNNNC0

The PowerFlex700 AC Drive’s specifications include 480 VAC, 3 PH, 730 Amps, 600 HP Normal Duty, 500 HP Heavy Duty, IP00 Roll-In, with conformal coating,This unit comes with No HIM (Blank Plate), No Brake IGBT, This Unit Comes Without A Drive Mounted Brake Resistor, Without CE compliant filter, There is No Communication Module on this unit, Vector Control with 24V I/O, Without Any Feedback.

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Allen Bradley tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây