Đại lý MTS SENSOR Vietnam,Cảm biến GHM1000MH021A0 MTS SENSOR,MTS SENSOR Vietnam,GHM1000MH021A0 MTS SENSOR,Cảm biến GHM1000MH021A0,GHM1000MH021A0 Temposonics G-Serie,G-Series Position Sensors

MTS SENSOR Vietnam,Cảm biến GHM1000MH021A0 MTS SENSOR

G-Series Position Sensors​ 

Cảm biến vị trí tuyến tính Temposonics® G-Series cung cấp độ bền cao và các giải pháp đo vị trí chính xác trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
Các mô hình cảm biến vị trí khác nhau cho các mục đích đo vị trí khác nhau:
Phiên bản que (GH) để đo vị trí tích hợp xi lanh và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản cấu hình (GP) để đo vị trí của trục chuyển động và để trang bị thêm cho các mô hình cảm biến kế thừa
Phiên bản que dự phòng (GT2 / 3) để đo vị trí tích hợp xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo lường độc lập chứa trong một vỏ bọc nhỏ gọn để sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu về tính khả dụng và an toàn đặc biệt
Phiên bản que dự phòng để nhúng vào xi lanh (GTE) để đo vị trí trong xi lanh. Hai hoặc ba hệ thống đo độc lập được chứa trong một vỏ nhỏ gọn để sử dụng trong các ứng dụng có yêu cầu an toàn và sẵn sàng đặc biệt
Đầu ra: Analog, Start / Stop, PWM

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA1200M02R101A100
 Temposonics®R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 1200 -> Stroke Length -> 1200 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS1200MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0400M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0400 -> Stroke Length -> 400 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0400MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RH5MA0100M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RH5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Rod
 M -> Housing Style -> Threaded flange M18×1.5-6g (standard) (RH)
 A -> Mechanical -> Standard
 0100 -> Stroke Length -> 100 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RHM0100MR10AA02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0500M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0500 -> Stroke Length -> 500 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0500MR101A02 is obsoleted

 

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67686-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34011
Description : Power Supply

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C37NBD
Soft Starter

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C85NBD
Soft Starter

100% European
Origin

Badotherm Holland
Vietnam

Model : BDT13-S
Badotherm differential Pressure Gauge

100% Germany Origin

Baumuller Reparaturwerk Vietnam

inverter as serial number 97305680
Item no: 503724
Inverter BUS 21-15/30-31-520
Producer no.: 00101572

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 4EES-6Y-40S
Compressor, Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2CES-4Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2DES-3Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% Netherlands Origin

BRONKHORST Vietnam

Model: F-203AI/F-213AI
Mass Flow Controlle

100% Japan Origin

CHINO Vietnam

Model: IR-AHS2
Handheld Type Digital Radiation Thermometers

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 510051 (SLV3640150)
Type: MK 25 DR NC
COAX 3/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 515259 (SLV3640136)
Type: FK 25 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting
coax valves

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
Inductive Dust/Gas-Ex intrinsically safe zone 0/20 M18x1 sn=5 mm
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 520330
Type: MK 10 NO
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 500473 (SLV3640221)
Type: 5-VMK-H 25 NC
COAX High Pressure Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc, Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc,
Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 531422
Type: ECD-H 10
COAX High Pressure Valve

100% UK Origin

E2S Vietnam

Model: BExCS110L2DPRDC024DS2A1R/R
Omni-directional ; Alarm Horn & LED Beacon

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

3508/CC/VH/X/XX/1/1/XXX/S/R4/R4/D6/XX/XX/XX/ENG/ENG/XXX
3508
MODEL (3508) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1250 0000X000X00
Position sensor - Cảm biến vị trí

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-9900-1P
P/N : 159001695 Transmitter

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : P51530-P0
PN : 198801620 Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Correct Model : 3-9900.398-1
Module (3-9900.388-1) ; Magmeter Flow Sensor
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2551-P0-42
Magmeter Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2839-1V
Conductivity Electrode

100% Germany Origin

Hartmann Vietnam

Model: ROLOFF TA 130 HA 220 VDC
Electric actuator

100% Sweden Origin

HMS Vietnam

Model: AB7568-F
Anybus X-gateway IIoT-Modbus Plus Slave

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.01 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.01 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.06 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.06 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.1 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~15 bar
Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 15 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.02 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.02 bar, signal output 4-20mA, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.1 bar, signal output 4-20mA, HART connection size 1/2" NPT, Element type Diaphragm)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1.5 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1.5 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 10 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-6 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0-6 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0Q1F0-H6,SM,1C, measuring range 0 ~ 10bar,
Conduit Connection 1/2" NPT (F), Output Signal 4 - 20 mA DC (HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-1.5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 1.5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-10 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 10 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-6 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-6 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: TP3231
Evaluation unit for PT100/PT1000 temperature sensors

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: OA0108
Description: Diffuse reflection sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IGS279
Description: Inductive sensor

100% Germany Origin

KNF Vietnam

Item: 308023/303313
Pumpe IP54-T 230V50HZ N87TT.9E
NOTE: This pump N87-TT-E-230/50 is already obsolete. New one is N87TT.9E

100% Germany Origin

KRAUSS MAFFEI Vietnam

Part Number: 4640558
Volumne Counter VC3.0

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Electronic Vibration Switch 440SR-2044-0000

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-316
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 16 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-208
Entry-level Unmanaged Ethernet Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: GHM1000MH021A0
Temposonics G-Serie

100% USA
Origin

Nordson
Vietnam

Item: 460246
Valve 3/2ways 24V/2,5W NC flg

100% Singapore/ Germany Origin

P+F

UC2000-30GM-IUR2-V15
Ultrasonic sensor

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002P10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 5-44 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C30
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 30-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 010G10
4-conductor, shielded, FEP cable, 10-ft, 4-socket plug to (3) BNC plugs (labeled X,Y,Z)

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 003G10
Low-noise coaxial cable, blue TFE jacket, 10-ft, 5-44 plug to 10-32 plug

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

Replacement by ET-208-TX-W00-DC-GL
(ET-75-B-RS422 is discontinued)
Gas explosion protection : II 2 G Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb Application range (zones) : 1 , 2 , 21 , 22

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

SPSPlusWin 6.xx
Configuration software SPSPlusWin For Device type Eagle and Raptor
Configuration software for the parameterization of Exicom terminals
Software requires Windows 7 or Windows 10

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822392304
CYLINDER

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822122004
CYLINDER

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% Germany
Origin

Scancon
Vietnam

Code: 2REX-H-1024-SR -M-14-30-6 7-10SS-A-01
Description: Encoder

100% Italy Origin

Soldo/ Rotork Vietnam

Limit switch SQ series
Model: SQN120E-20X21A7

100% US Origin

SSO2 Vietnam

Model: OMD-507-8-6-4
Oxygen Transmitter

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100EB L-1000mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 5K80A
In Equivalent with SN: A23933-001

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100 L-150mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V
In Equivalent with SN: A23932-003

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-101 L-500mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 10K80A
In Equivalent with SN: A23934-001

100% Germany Origin

VEGA Vietnam

Code: B83.AXLDTG5SZXKIMAX
Description: Pressure transmitter with metallic measuring cell
BR55.XXGQROZKMASX is replaced by B83.AXLDTG5SZXKIMAX

100% USA Origin

Vibco Vietnam

Model: SCR-200-230V
Adjustable Force & Frequency Electric Vibrator

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series
Model: 233.50

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

Digital temperature transmitter
Model: T32.1S with HART-protocol

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Diaphragm Pressure Gauges, Process Industry
Model: 433.30

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: Dụng cụ đo nhiệt T123-75W 150 L050 Clamp 1-1/2
T1233W0ET110910.

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Code: Dụng cụ đo áp suất P752S+P252-063A 10Bar Clamp 1-1/2
P752S7ADJH047E0.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MTS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây