ADF WEB Vietnam,Bộ chuyển đổi tín hiệu HD67056-B2-20 ADF WEB

Code: HD67056-B2-20

Description : Converter 

Bộ chuyển đổi giao thức M-bus HD67056-B2-20 là dòng hỗ trợ cả giao thức Bacnet/Ethernet và Bacnet/IP. Kết nối với BACnet được thực hiện qua EthernetHD67056-MSTP hỗ trợ BACnet MSTPKết nối với BACnet được thực hiện qua RS485. Bộ chuyển đổi hỗ trợ từ 20 thiết bị đến 250 thiết bị.

 

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-20 là sản phẩm của hãng ADFWEB, một công ty của Italy chuyên cung cấp các thiết bị điện tử để đo lường và thu thập dữ liệu. ADFWEB cung cấp bộ chuyển đổi các loại giao thức hỗ trợ trong lĩnh vực tự động hóa tòa nhà. Có thể kế đến như giao thức M-bus, Modbus, Bacnet…

Bộ chuyển đổi giao thức M-bus HD67056-B2-20 là dòng hỗ trợ cả giao thức Bacnet/Ethernet và Bacnet/IP. Kết nối với BACnet được thực hiện qua Ethernet. HD67056-MSTP hỗ trợ BACnet MSTP. Kết nối với BACnet được thực hiện qua RS485. Bộ chuyển đổi hỗ trợ từ 20 thiết bị đến 250 thiết bị.

Thông số kỹ thuật thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-20:

 • Cổng: 1 cổng M-bus, 1 cổng Bacnet

 • Hỗ trợ 20 thiết bị đầu cuối

 • Tốc độ M-bus:  38400bps

 • Tốc độ Bacnet: 10/100 base T

 • Đầu nối M-bus: Vít cố định hai chiều

 • Đấu nối Bacnet: RJ45

 • Cấp điện: 15 … 21V AC; 18 … 35V DC

 • Nhiệt độ hoạt động -40 ° C / + 80 ° C (-40 ° F / + 185 ° F)

 • Kích thước 71x60x95 (DxWxH)

 • Trọng lượng khoảng 200g

 • Dạng: Din Rail 35mm

 

Specifications:

Ports:

1xM-Bus; 1xBACnet;

Data Rates M-Bus

Up to 38400 bps

M-Bus Connector

2way 5mm fixed screw terminal

Data Rates BACnet

10/100 Base-T Autosensing

BACnet Connector

RJ45

Power supply

15...21V AC ; 18...35V DC

Operating temperature

-40蚓/+80蚓 (-40蚌/+185蚌)

Dimensions

71x60x95 (DxWxH)

Weight

200g approx

Mechanical fixing

DIN Rail montage

Software

SW67056

ORDER CODE:

HD67056-B2-20

 

Thiết bị chuyển đổi M-bus sang Bacnet HD67056-B2-160

Code: HD67056-B2-160

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện Code: HD67714-IP-A1

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu Code: HD67056-B2-80

Description : Converter

Bộ chuyển đổi tín hiệu Code: HD67032-B2-40

Description : Converter

 

Code: HD67056-B2-20

Description : Converter

 

Code: HD67608-A1

Description : Converter

 

Code:  HD67181R

Description : Repeater

 

Code:  HD67075-A1

Description : Converter

 

Code: HD67580-A1

Description : Converter

         

 

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện

Code:  HD67024-B2-80

Description : Converter

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Code: HD67316-U-D1

Analyzer with the interface port: USB. Code: HD67908-5-A1

 

Description : Converter

 

 

No.

Item

Series

Vietnam Brand

1

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

2

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

3

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

4

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

5

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

6

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

7

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

8

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

9

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

10

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67002 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

11

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

12

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

13

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

14

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

15

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

16

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

17

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

18

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

19

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus

ADF Web Vietnam

20

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-2 - Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

21

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

22

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

23

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

24

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

25

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

26

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

27

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

28

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

29

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

30

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

31

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

32

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

33

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

34

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

35

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

36

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

37

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

38

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

39

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

40

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

41

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

42

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

43

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

44

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

45

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

46

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

47

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

48

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master

ADF Web Vietnam

49

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

50

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus  

ADF Web Vietnam

51

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

52

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

53

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

54

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

55

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

56

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

57

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

58

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

59

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

60

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

61

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

62

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232  

ADF Web Vietnam

63

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  

ADF Web Vietnam

64

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

65

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial

ADF Web Vietnam

66

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

67

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

68

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

69

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

70

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

71

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

72

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67324-B2-E-232-2GB 

ADF Web Vietnam

73

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

74

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

75

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs232

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

76

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

77

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

78

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

79

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

80

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67511 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

81

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

82

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

83

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67012 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

84

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

85

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

86

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

87

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

88

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

89

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67502 - CANopen / Modbus   

ADF Web Vietnam

90

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

91

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

92

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

93

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

94

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

95

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

96

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

97

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232  

ADF Web Vietnam

98

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485  

ADF Web Vietnam

99

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

100

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67590 - EtherNet/IP / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

101

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

102

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter 

ADF Web Vietnam

103

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

104

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

105

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

106

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

107

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

108

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

109

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

110

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67212 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

111

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

112

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

113

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67050 -J1939 / Modbus 

ADF Web Vietnam

114

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

115

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

116

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

117

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

118

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

119

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

120

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

121

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

122

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

123

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

124

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

125

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

126

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

127

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

128

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

129

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485  

ADF Web Vietnam

130

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485 

ADF Web Vietnam

131

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

132

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

133

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

134

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

135

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

136

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

137

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

138

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

139

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master  

ADF Web Vietnam

140

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

141

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

142

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

143

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

144

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

145

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

146

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

147

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs485

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

148

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

149

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

150

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67501-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus - Converter 

ADF Web Vietnam

151

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67521-422-A1 -– RS232/RS422 / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

152

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67507-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter 

ADF Web Vietnam

153

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

154

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67733-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

155

232/485/422 Serial Products-Adapters -Rs422

|_ HD67734-4-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

156

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232 

ADF Web Vietnam

157

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

158

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67112 - Modbus Datalogger Master 

ADF Web Vietnam

159

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67113 - Modbus Datalogger Slave 

ADF Web Vietnam

160

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave 

ADF Web Vietnam

161

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

162

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

163

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-232-2GB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

164

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

165

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

166

232/485/422 Serial Products-Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

167

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67238 -232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

168

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

169

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

170

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

171

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

172

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

173

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

174

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

175

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

176

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67072-B2 - RS232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

177

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67073-B2 - RS485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

178

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67074-B2 - USB / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

179

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

180

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

181

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

182

232/485/422 Serial Products-Optic Fiber Cover

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

183

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

184

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

185

 Analyzers /Sniffers-CAN tools

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

186

 Analyzers /Sniffers-CAN Open tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer/Scanner CANopen 

ADF Web Vietnam

187

 Analyzers /Sniffers-DeviceNet tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

188

 Analyzers /Sniffers-Ethernet tools

|_ HD67316-E-A1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

189

 Analyzers /Sniffers-J1939 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

190

 Analyzers /Sniffers-M-bus tools

|_ HD67031 -Analyzer/Sniffer/Scanner M-Bus 

ADF Web Vietnam

191

 Analyzers /Sniffers-M-bus wireless tools

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

192

 Analyzers /Sniffers-NMEA 2000 tools

|_ HD67216 -Analyzer/Sniffer CAN 

ADF Web Vietnam

193

 Analyzers /Sniffers-USB tools

|_ HD67316-U-D1 -Analyzer/Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

194

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67115 - 232 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

195

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

196

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67290 - CAN / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

197

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

198

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

199

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

200

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

201

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

202

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

203

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

204

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

205

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

206

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

207

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

208

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

209

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

210

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

211

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

212

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

213

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

214

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

215

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - converter

ADF Web Vietnam

216

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

217

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

218

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67033 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

219

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67034 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

220

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

221

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

222

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

223

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

224

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

225

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

226

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67021 -M-Bus / 232 

ADF Web Vietnam

227

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

228

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

229

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

230

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

231

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

232

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

233

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

234

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

235

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

236

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

237

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

238

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

239

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

240

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

241

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

242

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

243

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

244

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

245

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

246

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 232

ADF Web Vietnam

247

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

248

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 232 

ADF Web Vietnam

249

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

250

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67932 - RS232 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

251

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67733-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

252

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-232 Adapters

|_ HD67734-2-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

253

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67116 - 485 / 422 - Converter

ADF Web Vietnam

254

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67118 - 485 / 232 - Converter

ADF Web Vietnam

255

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

256

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

257

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

258

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

259

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus

ADF Web Vietnam

260

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

261

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

262

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

263

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

264

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

265

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus

ADF Web Vietnam

266

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

267

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

268

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

269

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

270

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

271

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

272

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-2 -Ethernet / 232

ADF Web Vietnam

273

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67038-5 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

274

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

275

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

276

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

277

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

278

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

279

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67238 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

280

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67035 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

281

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67036 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

282

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

283

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

284

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67212 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

285

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

286

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

287

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67050 -J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

288

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67022 -M-Bus / 485 

ADF Web Vietnam

289

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67029 -M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

290

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507 -Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

291

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

292

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

293

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

294

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

295

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

296

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

297

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

298

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

299

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

300

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

301

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

302

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

303

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67222 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

304

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67452 -NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

305

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67045 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

306

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67561 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

307

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67562 -PROFIBUS / 485

ADF Web Vietnam

308

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

309

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67149 - 485 / 485 Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

310

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485

ADF Web Vietnam

311

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

312

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67932 - RS485 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

313

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67733-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

314

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-485 Adapters

|_ HD67734-5-A1 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

315

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

316

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

317

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

318

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

319

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

320

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

321

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

322

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

323

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

324

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

325

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

326

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

327

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

328

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

329

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

330

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

331

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

332

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

333

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

334

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

335

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

336

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

337

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

338

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

339

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

340

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

341

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

342

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

343

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

344

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

345

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

346

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

347

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

348

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

349

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

350

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

351

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

352

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

353

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

354

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

355

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet/IP Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

356

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

357

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

358

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

359

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

360

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

361

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

362

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

363

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

364

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

365

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

366

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

367

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

368

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

369

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

370

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

371

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

372

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

373

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

374

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

375

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

376

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

377

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

378

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

379

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

380

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

381

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

382

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

383

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

384

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

385

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

386

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

387

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

388

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

389

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

390

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

391

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

392

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter 

ADF Web Vietnam

393

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

394

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

395

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

396

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter

ADF Web Vietnam

397

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

398

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

399

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

400

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67042 - CANopen / CAN  

ADF Web Vietnam

401

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

402

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67235 - DeviceNet / CAN

ADF Web Vietnam

403

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

404

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

405

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

406

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

407

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

408

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67513 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

409

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67413 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

410

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

411

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

412

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

413

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

414

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

415

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

416

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

417

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

418

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

419

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

420

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67011 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

421

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

422

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67411 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

423

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67012 - Modbus / CAN  

ADF Web Vietnam

424

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus  

ADF Web Vietnam

425

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

426

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

427

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

428

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

429

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

430

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

431

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

432

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67606 -PROFINET / CAN

ADF Web Vietnam

433

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

434

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67418 - PROFINET / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

435

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN

ADF Web Vietnam

436

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN  

ADF Web Vietnam

437

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

438

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

439

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN

ADF Web Vietnam

440

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

441

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

442

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

443

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

444

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

445

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

446

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB  

ADF Web Vietnam

447

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

448

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

449

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

450

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67420 - CAN / SNMP  

ADF Web Vietnam

451

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

452

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

453

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CAN Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

454

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

455

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

456

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

457

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67042 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

458

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

459

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter  

ADF Web Vietnam

460

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

461

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

462

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

463

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

464

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67121 - CANopen Bridge 

ADF Web Vietnam

465

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

466

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

467

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

468

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

469

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

470

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67503 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

471

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

472

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

473

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

474

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen

ADF Web Vietnam

475

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

476

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

477

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

478

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN 

ADF Web Vietnam

479

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

480

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

481

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67051 - M-Bus / CANopen

ADF Web Vietnam

482

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67001 - Modbus / CANopen 

ADF Web Vietnam

483

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67002 - Modbus / CANopen  

ADF Web Vietnam

484

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

485

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

486

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

487

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

488

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

489

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

490

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

491

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

492

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

493

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67551 - PROFIBUS Slave / CANopen

ADF Web Vietnam

494

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen

ADF Web Vietnam

495

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen  

ADF Web Vietnam

496

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen  

ADF Web Vietnam

497

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

498

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

499

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

500

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen

ADF Web Vietnam

501

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

502

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

503

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

504

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

505

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

506

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

507

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

508

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

509

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

510

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager  

ADF Web Vietnam

511

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

512

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-CANopen Adapters

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

513

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

514

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter

ADF Web Vietnam

515

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

516

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

517

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

518

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

519

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

520

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

521

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

522

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

523

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam

524

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

525

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

526

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

527

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

528

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

529

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

530

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

531

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam

532

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DALI Adapters

|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter

ADF Web Vietnam

533

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

534

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

535

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

536

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67235 - CAN / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

537

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet  

ADF Web Vietnam

538

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

539

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

540

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

541

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet

ADF Web Vietnam

542

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

543

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

544

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

545

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

546

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

547

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

548

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

549

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

550

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

551

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

552

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

553

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

554

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

555

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

556

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master

ADF Web Vietnam

557

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

558

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

559

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67574-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

560

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

561

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

562

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

563

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet

ADF Web Vietnam

564

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

565

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

566

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

567

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

568

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

569

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

570

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

571

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

572

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

573

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

574

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DeviceNet Adapters

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

575

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

576

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

577

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

578

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

579

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

580

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

581

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

582

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

583

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

584

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

585

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

586

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

587

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

588

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

589

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

590

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

591

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

592

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

593

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

594

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

595

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-DMX Adapters

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

596

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet

ADF Web Vietnam

597

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 (automotive)

ADF Web Vietnam

598

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 (automotive)

ADF Web Vietnam

599

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

600

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

601

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi  

ADF Web Vietnam

602

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

603

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67413 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

604

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

605

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67513 - CAN / Ethernet  

ADF Web Vietnam

606

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

607

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

608

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67503 - CANopen / Ethernet 

ADF Web Vietnam

609

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

610

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

611

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

612

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

613

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter  

ADF Web Vietnam

614

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet

ADF Web Vietnam

615

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

616

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

617

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

618

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

619

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter  

ADF Web Vietnam

620

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

621

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

622

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

623

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

624

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

625

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master (automotive)

ADF Web Vietnam

626

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN  

ADF Web Vietnam

627

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

628

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

629

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet

ADF Web Vietnam

630

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

631

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

632

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

633

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67213 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

634

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

635

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

636

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet  

ADF Web Vietnam

637

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

638

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

639

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

640

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

641

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

642

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

643

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

644

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

645

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

646

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

647

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

648

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

649

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

650

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

651

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

652

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / Ethernet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

653

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

654

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter

ADF Web Vietnam

655

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN (automotive)

ADF Web Vietnam

656

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

657

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

658

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen (automotive)

ADF Web Vietnam

659

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

660

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

661

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

662

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

663

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter

ADF Web Vietnam

664

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam

665

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

666

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

667

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

668

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

669

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

670

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

671

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter

ADF Web Vietnam

672

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 (automotive)

ADF Web Vietnam

673

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 - Converter

ADF Web Vietnam

674

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter

ADF Web Vietnam

675

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

676

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

677

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67590 - EtherNet/P / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

678

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

679

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial - Converter (automotive)

ADF Web Vietnam

680

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

681

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

682

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

683

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET

ADF Web Vietnam

684

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master

ADF Web Vietnam

685

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

686

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67159 - EtherNet/IP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

687

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

688

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67174 - EtherNet/IP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

689

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

690

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

691

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

692

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Ethernet/ IP Adapters

|_ HD67091 - Ethernet/IP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

693

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

694

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

695

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

696

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-IEC 61850 Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

697

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

698

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

699

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

700

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

701

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

702

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

703

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

704

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

705

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

706

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

707

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

708

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

709

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

710

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

711

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

712

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

713

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

714

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

715

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

716

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

717

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

718

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

719

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

720

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

721

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

722

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

723

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-KNX Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

724

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

725

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

726

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

727

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

728

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

729

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

730

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

731

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

732

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

733

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

734

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

735

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

736

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

737

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber |_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

738

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

739

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

740

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

741

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

742

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

743

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485  

ADF Web Vietnam

744

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

745

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

746

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

747

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

748

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

749

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

750

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

751

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

752

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67060 - Looping fiber 

ADF Web Vietnam

753

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67061 - Looping redundancy  

ADF Web Vietnam

754

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

755

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

756

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN  

ADF Web Vietnam

757

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

758

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet  

ADF Web Vietnam

759

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

760

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67685 - BACNet / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

761

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

762

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67121 - Bridge J1939 

ADF Web Vietnam

763

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67150 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

764

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

765

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

766

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

767

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 

ADF Web Vietnam

768

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / J1939 

ADF Web Vietnam

769

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67213 -Ethernet / J1939

ADF Web Vietnam

770

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939

ADF Web Vietnam

771

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

772

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67212 - Modbus / J1939

ADF Web Vietnam

773

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67050 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

774

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

775

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

776

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939

ADF Web Vietnam

777

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

778

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939

ADF Web Vietnam

779

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

780

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

781

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

782

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

783

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

784

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939

ADF Web Vietnam

785

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

786

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

787

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

788

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

789

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-J1939 Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

790

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

791

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

792

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

793

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

794

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

795

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

796

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus

ADF Web Vietnam

797

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67051 - CANopen / M-Bus

ADF Web Vietnam

798

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus

ADF Web Vietnam

799

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

800

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

801

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

802

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

803

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus

ADF Web Vietnam

804

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

805

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus

ADF Web Vietnam

806

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67029 - Modbus / M-Bus

ADF Web Vietnam

807

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus

ADF Web Vietnam

808

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus

ADF Web Vietnam

809

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

810

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

811

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

812

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

813

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

814

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

815

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

816

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

817

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

818

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet

ADF Web Vietnam

819

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET

ADF Web Vietnam

820

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/I

ADF Web Vietnam

821

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP

ADF Web Vietnam

822

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen

ADF Web Vietnam

823

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet

ADF Web Vietnam

824

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX 

ADF Web Vietnam

825

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

826

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

827

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

828

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

829

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

830

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

831

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

832

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

833

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

834

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67411 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

835

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

836

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

837

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

838

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

839

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67421 - CANopen / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

840

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67422 - CANopen / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

841

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67502 - CANopen / Modbus  

ADF Web Vietnam

842

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

843

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

844

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

845

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

846

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

847

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

848

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

849

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

850

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus

ADF Web Vietnam

851

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

852

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485

ADF Web Vietnam

853

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

854

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters

ADF Web Vietnam

855

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters 

ADF Web Vietnam

856

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

857

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

858

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232

ADF Web Vietnam

859

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 

ADF Web Vietnam

860

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

861

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|- HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

862

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232  

ADF Web Vietnam

863

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

864

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

865

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

866

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67212 - J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

867

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

868

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

869

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

870

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

871

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

872

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

873

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67029 - M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

874

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

875

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

876

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

877

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

878

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

879

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

880

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

881

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

882

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

883

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

884

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

885

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

886

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

887

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

888

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

889

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

890

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

891

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus Slaves 

ADF Web Vietnam

892

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

893

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus

ADF Web Vietnam

894

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus

ADF Web Vietnam

895

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

896

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial (automitive)

ADF Web Vietnam

897

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

898

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

899

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

900

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

901

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

902

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

903

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

904

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

905

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

906

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

907

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

908

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

909

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

910

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

911

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

912

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

913

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

914

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

915

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

916

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

917

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

918

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

919

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

920

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

921

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

922

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

923

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

924

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

925

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

926

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

927

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

928

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

929

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

930

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67140 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

931

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67139 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

932

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67152 - DeviceNet / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

933

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

934

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

935

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

936

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

937

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

938

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

939

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

940

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

941

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

942

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

943

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

944

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

945

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

946

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

947

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

948

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

949

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

950

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

951

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

952

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

953

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

954

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

955

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

956

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP  

ADF Web Vietnam

957

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

958

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

959

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

960

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

961

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

962

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

963

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

964

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

965

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

966

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

967

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67083 -M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

968

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67844-B2 - Modbus TCP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

969

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67845-B2 - Modbus TCP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

970

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

971

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

972

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

973

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Modbus TCP Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

974

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

975

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

976

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

977

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

978

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

979

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

980

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

981

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

982

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

983

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

984

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

985

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

986

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

987

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

988

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

989

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

990

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

991

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67932 - Serial / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

992

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

993

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

994

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67935 - Modubus TCP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

995

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67936 - Modubus TCP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

996

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter |_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

997

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

998

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

999

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1000

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1001

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1002

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1003

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-MQTT Adapters

|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1004

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67683 - BACNet / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1005

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67723 - BACNet Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1006

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1007

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67250 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1008

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67461 - CANopen / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1009

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67251 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1010

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67462 - DeviceNet / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1011

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1012

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67223 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1013

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Ethernet / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1014

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1015

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / NMEA 2000, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1016

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67222 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1017

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67452 - Modbus / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1018

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67225 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1019

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67455 - Modbus TCP / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1020

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-2 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1021

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67948-5 - NMEA 0183 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1022

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67949 - NMEA 2000 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1023

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67252 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1024

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67457 - PROFIBUS / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1025

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1026

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1027

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1028

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1029

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1030

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67459 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1031

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1032

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000

ADF Web Vietnam

1033

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1034

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-NMEA 2000/ 0183 Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender NMEA 2000, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1035

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1036

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1037

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1038

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1039

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1040

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1041

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1042

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter 

ADF Web Vietnam

1043

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67600 - PROFINET / NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1044

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67615 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1045

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67615-422 - PROFINET / NMEA 0183 

ADF Web Vietnam

1046

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

1047

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

1048

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial

ADF Web Vietnam

1049

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

1050

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1051

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1052

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1053

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1054

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1055

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67611-A1 - PROFINET / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1056

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67612-A1 - PROFINET / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1057

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B76 - PROFINET Master / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1058

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67952 - PROFINET / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1059

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B80 - PROFINET Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1060

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master 

ADF Web Vietnam

1061

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1062

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B72 - PROFINET Master / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1063

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67606 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1064

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

1065

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67418 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1066

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

1067

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

1068

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen 

ADF Web Vietnam

1069

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67608 - PROFINET / DeviceNet Master 

ADF Web Vietnam

1070

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67609 - PROFINET / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1071

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1072

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

1073

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67660 - PROFINET / EtherNet/IP 

ADF Web Vietnam

1074

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B78 - PROFINET Master / EtherNet/IP

ADF Web Vietnam

1075

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

1076

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1077

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B77 - PROFINET Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1078

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1079

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1080

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1081

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67848-B2 - PROFINET / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1082

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFINET Adapters

|_ HD67090 - PROFINET / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1083

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1084

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1085

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1086

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1087

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1088

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1089

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67045 - 232/485 / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1090

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67552 - CAN / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1091

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN 

ADF Web Vietnam

1092

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1093

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1094

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67551 - CANopen / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1095

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67571 - CANopen / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1096

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen 

ADF Web Vietnam

1097

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen 

ADF Web Vietnam

1098

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67554 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1099

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67574-A1 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1100

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1101

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1102

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67555 - DeviceNet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1103

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67563 - Ethernet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1104

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67575-A1 - Ethernet / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1105

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

1106

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Master - Converter

ADF Web Vietnam

1107

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNet/IP / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1108

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1109

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67553 - J1939 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1110

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1111

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1112

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1113

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1114

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67053 - M-Bus / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1115

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67561 - Modbus / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1116

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67562 - Modbus / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1117

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67580-A1 -PROFIBUS Master / Modbus Slave  

ADF Web Vietnam

1118

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67564 - Modbus TCP / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1119

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67565 - Modbus TCP / PROFIBUS  

ADF Web Vietnam

1120

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1121

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67950 - PROFIBUS Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1122

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67951 - PROFIBUS Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1123

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67252 - NMEA 2000 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1124

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67457 - NMEA 2000 / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1125

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67604 - PROFINET / PROFIBUS Master 

ADF Web Vietnam

1126

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67605 - PROFINET / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1127

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67B72 - PROFINET Master / PROFIBUS Slave 

ADF Web Vietnam

1128

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1129

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67169 - PROFIBUS Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1130

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-PROFIBUS Adapters

|_ HD67177 - PROFIBUS Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1131

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67693 - BACnet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1132

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67170 - BACnet Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1133

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67726 - BACnet Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1134

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1135

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67420 - CAN / SNMP 

ADF Web Vietnam

1136

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1137

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1138

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1139

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

1140

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1141

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1142

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1143

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1144

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1145

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1146

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter 

ADF Web Vietnam

1147

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

1148

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter 

ADF Web Vietnam

1149

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1150

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1151

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

1152

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1153

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1154

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

1155

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1156

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1157

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1158

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1159

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1160

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1161

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67166 - Modbus TCP Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1162

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67167 - Modbus TCP Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1163

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67176 - Modbus TCP Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1164

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67953 - SNMP Manager / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1165

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67954 - SNMP Agent / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1166

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67168 - PROFIBUS Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1167

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67169 - PROFIBUS Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1168

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67177 - PROFIBUS Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1169

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67613 - PROFINET / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1170

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67B77 - PROFINET Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1171

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67178 - PROFINET / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1172

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1173

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67849-B2 - SNMP Manager / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1174

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67850-B2 - SNMP Agent / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1175

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-SNMP Adapters

|_ HD67092 - SNMP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1176

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-USP Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 

ADF Web Vietnam

1177

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-USP Adapters

|_ HD67390-U-D1 - CAN / USB  

ADF Web Vietnam

1178

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Wifi Adapters

|_ HD67507-WiFi - Modbus / WiFi - Converter  

ADF Web Vietnam

1179

Adapters (Gateway - Converter - Bridge )-Wifi Adapters

|_ HD67644-WiFi-B2 - CAN / WiFi Converter 

ADF Web Vietnam

1180

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67677-IP - BACNet IP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1181

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67717-IP - BACNet IP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1182

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67678-IP - BACNet/IP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1183

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67718-IP - BACNet/IP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1184

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67680-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1185

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67681-IP - BACNet/IP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1186

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67721-IP - BACNet/IP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1187

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

1188

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter 

ADF Web Vietnam

1189

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

1190

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1191

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACNet/IP Slave / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1192

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1193

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67056-IP - BACNet/IP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1194

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1195

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67086-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1196

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1197

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1198

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1199

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1200

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67683-IP - BACNet/IP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1201

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67723-IP - BACNet/IP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1202

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67685-IP - BACNet/IP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1203

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67725-IP - BACNet/IP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1204

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67675-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1205

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67676-IP - BACNet/IP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1206

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67679-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Slave converter 

ADF Web Vietnam

1207

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67B81-IP - BACNet/IP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1208

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1209

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1210

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67937-IP - BACnet IP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1211

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67938-IP - BACnet IP Slave/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1212

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67716-IP - BACNet/IP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1213

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67719-IP - BACNet/IP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1214

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACNet/IP Master / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1215

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67686 - BACnet IP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1216

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1217

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1218

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67693 - BACnet IP Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1219

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67170 - BACnet IP Slave / SNMP manager

ADF Web Vietnam

1220

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67726 - BACnet IP Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1221

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67832-IP-B2 - BACnet/IP Master / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1222

BACNet products-BACNet/IP Adapters

|_ HD67833-IP-B2 - BACnet/IP Slave / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1223

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67677-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1224

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67717-MSTP - BACNet MS/TP Master / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1225

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67678-MSTP - BACNet MS/TP Slave / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1226

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67718-MSTP - BACNet MS/TP Master / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1227

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67680-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1228

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67681-MSTP - BACNet MS/TP Slave / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1229

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67721-MSTP - BACNet MS/TP Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1230

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1231

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67689-MSTP - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1232

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1233

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1234

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MS/TP Slave / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1235

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67086-MSTP - BACnet MS/TP Slave / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1236

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1237

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1238

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1239

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1240

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67683-MSTP - BACNet MS/TP Slave / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1241

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67723-MSTP - BACNet MS/TP Master / NMEA 2000 Converter 

ADF Web Vietnam

1242

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67685-MSTP - BACNet MS/TP Slave / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1243

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67725-MSTP - BACNet MS/TP Master / J1939 Converter 

ADF Web Vietnam

1244

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67675-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Master Converter 

ADF Web Vietnam

1245

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67676-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1246

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67679-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1247

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67B81-MSTP - BACNet MS/TP Slave / PROFINET Master Converter 

ADF Web Vietnam

1248

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1249

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1250

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67716-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFIBUS Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1251

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67719-MSTP - BACNet MS/TP Master / PROFINET Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1252

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACNet MS/TP Master / EtherNetIP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1253

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67686 - BACnet MS/TP Slave / BACnet MSTP Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1254

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67937-MSTP - BACnet MS/TP Master/ MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1255

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67938-MSTP - BACnet MS/TP Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1256

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67693 - BACnet MS/TP Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1257

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67170 - BACnet MS/TP Slave / SNMP manager

ADF Web Vietnam

1258

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67726 - BACnet MS/TP Master / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1259

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1260

BACNet products-BACNet MS/TP Adapters

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1261

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1262

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67677 - BACNet / CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1263

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67717 - BACNet Master/ CAN Converter 

ADF Web Vietnam

1264

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator/Extender

ADF Web Vietnam

1265

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1266

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1267

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter

ADF Web Vietnam

1268

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1269

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67042 - CAN / CANopen

ADF Web Vietnam

1270

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

1271

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1272

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67235 - DeviceNet / CAN

ADF Web Vietnam

1273

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1274

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67644-WiFi - CAN / WiFi 

ADF Web Vietnam

1275

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67048 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1276

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67413 - CAN / Ethernet

ADF Web Vietnam

1277

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67513 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1278

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67595-A1 - EtherNet/IP / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1279

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67645 - EtherNet/IP Master/ CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1280

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN 

ADF Web Vietnam

1281

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1282

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1283

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1284

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1285

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67011 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1286

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1287

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67411 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1288

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67012 - Modbus / CAN 

ADF Web Vietnam

1289

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1290

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67514 - Modbus TCP / CAN 

ADF Web Vietnam

1291

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1292

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67415 - CAN / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1293

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67515 - Modbus TCP / CAN  

ADF Web Vietnam

1294

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67939 - CAN / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1295

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67250 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1296

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1297

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67606 -PROFINET / CAN

ADF Web Vietnam

1298

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67B73 -PROFINET Master / CAN

ADF Web Vietnam

1299

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67418 - PROFINET / CAN 

ADF Web Vietnam

1300

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67552 -PROFIBUS / CAN

ADF Web Vietnam

1301

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67577 -PROFIBUS / CAN 

ADF Web Vietnam

1302

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67416 - CAN / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1303

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67417 - CAN / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1304

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67181 - Repeater/Isolator/Extender CAN

ADF Web Vietnam

1305

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1306

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1307

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1308

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1309

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67701-C -CAN / Optic Fiber  

ADF Web Vietnam

1310

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67702-C -CAN / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1311

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67155 - CAN / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1312

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67420 - CAN / SNMP 

ADF Web Vietnam

1313

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67171 - CAN / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1314

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67449 - CAN / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1315

CAN Products-Adapters CAN bus

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1316

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer CAN

ADF Web Vietnam

1317

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port USB 

ADF Web Vietnam

1318

CAN Products-Analyzers and Tools CAN

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN;Download port Ethernet 

ADF Web Vietnam

1319

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1320

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1321

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1322

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1323

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1324

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1325

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1326

CAN Products-Optic Fiber CAN Products

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1327

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67181 - CAN Repeater/Isolator

ADF Web Vietnam

1328

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67401-E4 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,Mini-Fit connectors

ADF Web Vietnam

1329

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67401-E7 - CAN Repeater/Isolator/Extender triple 4kV isolation,AMP SuperSeal 1.5 connectors

ADF Web Vietnam

1330

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67221 - CAN Repeater/Isolator

ADF Web Vietnam

1331

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67405 - CAN Bridge, Repeater and Data Filter Triple Galvanic Isolation: 4KV

ADF Web Vietnam

1332

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67181F - Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1333

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67221F - Optic Fiber / CAN, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1334

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1335

CAN Products-Repeators/ Isolators CAN

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN

ADF Web Vietnam

1336

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1337

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67678 - BACNet / CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1338

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67718 - BACNet Master/ CANopen Converter 

ADF Web Vietnam

1339

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1340

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67042 - CANopen / CAN 

ADF Web Vietnam

1341

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD674-A031 - CAN / CANopen 

ADF Web Vietnam

1342

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221 - CANopen, Repeater and Data Filter 

ADF Web Vietnam

1343

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67121 - CANopen Bridge 

ADF Web Vietnam

1344

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

1345

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67134 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1346

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67153 - DeviceNet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1347

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67048 - Ethernet / CANopen

ADF Web Vietnam

1348

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67503 - Ethernet / CANopen 

ADF Web Vietnam

1349

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

1350

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67424 - CANopen / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1351

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67425 - CANopen / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1352

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67117F - Optic Fiber / CANopen

ADF Web Vietnam

1353

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221F -Optic Fiber / CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1354

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67150 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1355

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1356

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67051 - M-Bus / CANopen

ADF Web Vietnam

1357

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67001 - Modbus / CANopen

ADF Web Vietnam

1358

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67002 - Modbus / CANopen 

ADF Web Vietnam

1359

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67504 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1360

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67505 - Modbus TCP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1361

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67940 - CANopen / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1362

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67250 - NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1363

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67461 -NMEA 2000 / CANopen

ADF Web Vietnam

1364

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67551 - PROFIBUS Slave/ CANopen

ADF Web Vietnam

1365

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67571 - PROFIBUS Master/ CANopen

ADF Web Vietnam

1366

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67426 - PROFIBUS Master / CANopen 

ADF Web Vietnam

1367

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67427 - PROFIBUS Slave/ CANopen 

ADF Web Vietnam

1368

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67607 -PROFINET / CANopen

ADF Web Vietnam

1369

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67B74 -PROFINET Master / CANopen

ADF Web Vietnam

1370

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67428 - PROFINET / CANopen 

ADF Web Vietnam

1371

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67117 - Repeater/Isolator/Extender CANopen

ADF Web Vietnam

1372

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

1373

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1374

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1375

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1376

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen

ADF Web Vietnam

1377

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67156 - CANopen / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1378

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67430 - CANopen / SNMP 

ADF Web Vietnam

1379

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67172 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1380

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67450 - CANopen / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1381

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1382

CANopen Products-Adapters CANopen

|_ HD67093 -CANopen / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1383

CANopen Products-Analyzers and Tools CANopen

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer CANopen

ADF Web Vietnam

1384

CANopen Products-Optic Fiber Products

|_ HD67117F/FS - Repeater CANopen / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1385

CANopen Products-Optic Fiber Products

|_ HD67221F - CANopen / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1386

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67117 - CANopen Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1387

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67402 - Repeater/Isolator/Extender CANopen, triple 4kV isolation

ADF Web Vietnam

1388

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67221 - CANopen Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1389

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1390

CANopen Products-Repeators/ Isolators CANopen

|_ HD67221F - CANopen / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1391

DALI-Adapters DALI

|_ HD67831-4-B2 - DALI / RS485 - Converter

ADF Web Vietnam

1392

DALI-Adapters DALI

|_ HD67832-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1393

DALI-Adapters DALI

|_ HD67833-IP-B2 - DALI / BACnet/IP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1394

DALI-Adapters DALI

|_ HD67832-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1395

DALI-Adapters DALI

|_ HD67833-MSTP-B2 - DALI / BACnet/MSTP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1396

DALI-Adapters DALI

|_ HD67834-B2 - DALI / CAN - Converter

ADF Web Vietnam

1397

DALI-Adapters DALI

|_ HD67835-B2 - DALI / CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1398

DALI-Adapters DALI

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1399

DALI-Adapters DALI

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1400

DALI-Adapters DALI

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

1401

DALI-Adapters DALI

|_ HD67839-B2 - DALI / Ethernet - Converter

ADF Web Vietnam

1402

DALI-Adapters DALI

|_ HD67840-B2 - DALI / Ethernet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1403

DALI-Adapters DALI

|_ HD67844-B2 - DALI / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1404

DALI-Adapters DALI

|_ HD67845-B2 - DALI / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1405

DALI-Adapters DALI

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

1406

DALI-Adapters DALI

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1407

DALI-Adapters DALI

|_ HD67941 - DALI / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1408

DALI-Adapters DALI

|_ HD67848-B2 - DALI / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1409

DALI-Adapters DALI

|_ HD67849-B2 - DALI / SNMP Manager - Converter

ADF Web Vietnam

1410

DALI-Adapters DALI

|_ HD67850-B2 - DALI / SNMP Agent - Converter

ADF Web Vietnam

1411

Data Loggers-M-Bus Data Loggers

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1412

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67112 - Modbus Datalogger Master 

ADF Web Vietnam

1413

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67113 - Modbus Datalogger Slave 

ADF Web Vietnam

1414

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67123 - Datalogger Modbus/JBus Slave 

ADF Web Vietnam

1415

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-U-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232

ADF Web Vietnam

1416

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-U-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

1417

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-E-232-xGB - Datalogger Modbus over RS232 

ADF Web Vietnam

1418

Data Loggers-Modbus Data loggers

|_ HD67324-B2-E-485-xGB - Datalogger Modbus over RS485

ADF Web Vietnam

1419

Data Loggers-CAN Data Loggers

|_ HD67324-B2-U-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

1420

Data Loggers-CAN Data Loggers

|_ HD67324-B2-E-CAN-2GB - Datalogger CAN

ADF Web Vietnam

1421

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67680 - BACNet / DeviceNet Master Converter 

ADF Web Vietnam

1422

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67681 - BACNet / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1423

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67721 - BACNet Master / DeviceNet Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1424

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67235 - CAN / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1425

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67134 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1426

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67153 - CANopen / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1427

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67043 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1428

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67154 - Ethernet / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1429

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1430

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1431

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1432

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180F - Optic Fiber / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1433

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221F - Optic Fiber / DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1434

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67137 - J1939 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1435

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67058 - M-Bus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1436

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67138 - Modbus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1437

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67141 - Modbus / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1438

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67151 - Modbus / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1439

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67140 - Modbus TCP / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1440

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67139 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1441

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67152 - Modbus TCP / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1442

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67942 - DeviceNet Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1443

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67943 - DeviceNet Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1444

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67251 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1445

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67462 - NMEA 2000 / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1446

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67608 -PROFINET / DeviceNet Master

ADF Web Vietnam

1447

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67609 -PROFINET / DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1448

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67B75 -PROFINET Master/ DeviceNet Slave

ADF Web Vietnam

1449

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67554 - PROFIBUS / DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1450

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67574-A1 - DeviceNet / PROFIBUS 

ADF Web Vietnam

1451

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67570-A1 - PROFIBUS / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1452

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67440 - PROFIBUS Master / DeviceNet Slave|_ HD67555 - PROFIBUS / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1453

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet

ADF Web Vietnam

1454

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1455

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1456

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67160 - DeviceNet Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1457

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67161 - DeviceNet Slave / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1458

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67173 - DeviceNet Slave / SNMP Manager

ADF Web Vietnam

1459

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1460

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1461

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67094 -DeviceNet / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1462

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67836-B2 - DALI / DeviceNet Master - Converter

ADF Web Vietnam

1463

DeviceNet Products-Analyzers and Tools

|_ HD67837-B2 - DALI / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1464

DeviceNet Products-Optic Fiber Products

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer 

ADF Web Vietnam

1465

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1466

DeviceNet Products-Adapter DeviceNet

|_ HD67221F - DeviceNet / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1467

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67180 - DeviceNet Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1468

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67221 - DeviceNet Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1469

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67403 - Repeater/Isolator/Extender DeviceNet 

ADF Web Vietnam

1470

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1471

DeviceNet Products-Repeators/ Isolators DeviceNet

|_ HD67221F - DeviceNet / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1472

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67670 - DMX / BACnet - Converter

ADF Web Vietnam

1473

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A030 - DMX / BACnet - Converter 

ADF Web Vietnam

1474

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67704 - DMX / BACnet Master- Converter

ADF Web Vietnam

1475

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A034 - DMX / BACnet Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1476

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67838-B2 - DALI / DMX - Converter

ADF Web Vietnam

1477

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

1478

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter 

ADF Web Vietnam

1479

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1480

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter 

ADF Web Vietnam

1481

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1482

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

1483

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

1484

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1485

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

1486

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67944 - DMX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1487

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67614 - DMX / PROFINET - Converter

ADF Web Vietnam

1488

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A028 - DMX / PROFINET - Converter 

ADF Web Vietnam

1489

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67040 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1490

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A029 - DMX / SNMP - Converter

ADF Web Vietnam

1491

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD67041 - DMX / SNMP Manager- Converter

ADF Web Vietnam

1492

DMX Products-Adapters DMX

|_ HD674-A033 - DMX / SNMP Manager- Converter 

ADF Web Vietnam

1493

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67038 - 232 / 485 / Ethernet

ADF Web Vietnam

1494

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

1495

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

1496

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

1497

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67644-A1 - Ethernet / CAN 

ADF Web Vietnam

1498

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1499

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67390-E-A1 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1500

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67513 - CAN / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1501

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1502

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1503

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67503 - CANopen / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1504

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67423 - CANopen / Ethernet

ADF Web Vietnam

1505

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67504 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1506

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67505 - CANopen / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1507

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67039 - DMX / EtherNet - Converter

ADF Web Vietnam

1508

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A025 - DMX / EtherNet - Converter 

ADF Web Vietnam

1509

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP - Converter

ADF Web Vietnam

1510

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674-A026 - DMX / EtherNet/IP - Converter 

ADF Web Vietnam

1511

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67030 - M-Bus / Ethernet

ADF Web Vietnam

1512

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67044 - M-Bus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1513

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67507 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1514

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

1515

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1516

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1517

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1518

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

1519

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67510 - Modbus / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1520

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master  

ADF Web Vietnam

1521

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1522

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1523

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1524

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67223 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1525

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67453 - NMEA 2000 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1526

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67225 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1527

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67455 - NMEA 2000 / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1528

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67048 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1529

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67213 - J1939 / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1530

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67215 - J1939 / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1531

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67563 - PROFIBUS / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1532

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67575-A1 - PROFIBUS / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1533

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67576-A1 - PROFIBUS Slave / Ethernet Client 

ADF Web Vietnam

1534

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67564 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1535

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67565 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1536

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67579-A1 - PROFIBUS / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1537

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet

ADF Web Vietnam

1538

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1539

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1540

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

1541

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67839-B2 - Ethernet / DALI - Converter

ADF Web Vietnam

1542

Ethernet Products-Ethernet Adapters

|_ HD67930 - Ethernet / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1543

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67682-IP - BACnet/IP Slave / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1544

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67689-IP - BACNet/IP Slave / EtherNet/IP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1545

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67722-IP - BACnet/IP Mater / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1546

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67682-MSTP - BACnet MS/TP Slave / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1547

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67689-MSTp - BACNet MS/TP Slave / EtherNet/IP Master Converter

ADF Web Vietnam

1548

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67722-MSTP - BACnet MS/TP Master / EtherNet/IP Slave 

ADF Web Vietnam

1549

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67419 - EtherNet/IP / CAN 

ADF Web Vietnam

1550

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67596-A1 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1551

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67646 - EtherNet/IP Master/ CANopen - Converter

ADF Web Vietnam

1552

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67429 - EtherNet/IP / CANopen 

ADF Web Vietnam

1553

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67597-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Master 

ADF Web Vietnam

1554

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67598-A1 - EtherNet/IP / DeviceNet Slave 

ADF Web Vietnam

1555

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67588 - DMX / EtherNet/IP 

ADF Web Vietnam

1556

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67647-A1 - EtherNet/IP Master / DeviceNet Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1557

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus 

ADF Web Vietnam

1558

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1559

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1560

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1561

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1562

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave |_ HD67945 - Ethernet/IP / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1563

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67955 - Ethernet/IP Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1564

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1565

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1566

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67589-A1 - EtherNet/IP /NMEA 2000 

ADF Web Vietnam

1567

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67593-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1568

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67594-A1 - EtherNetìIP / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1569

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67643-A1 - EtherNet/IP Master / PROFIBUS Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1570

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67590 - EtherNetìIP / Serial 

ADF Web Vietnam

1571

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67667 - EtherNet/IP Master / Serial - Converter

ADF Web Vietnam

1572

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD674-A021 - EtherNet/IP / Serial

ADF Web Vietnam

1573

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67663-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Slave 

ADF Web Vietnam

1574

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67665-A1 - EtherNet/IP Master / Modbus TCP Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1575

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67664-A1 - EtherNet/IP / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1576

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67660 - EtherNet/IP / PROFINET

ADF Web Vietnam

1577

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67B78 - EtherNet/IP / PROFINET Master

ADF Web Vietnam

1578

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67661 - EtherNet/IP Master / PROFINET

ADF Web Vietnam

1579

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67159 - EtherNetìIP / SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1580

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67158 - EtherNet/IP Master/ SNMP Agent

ADF Web Vietnam

1581

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67174 - EtherNetìIP / SNMP manager 

ADF Web Vietnam

1582

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1583

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67807 - EtherNetìIP / KNX 

ADF Web Vietnam

1584

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67840-B2 - Ethernet/IP / DALI 

ADF Web Vietnam

1585

Ethernet /IP Products-Ethernet /IP Adapters

|_ HD67091 - EthernetìIP / M-Bus Wireless

ADF Web Vietnam

1586

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67238 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1587

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67033 - 232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1588

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67034 - 232 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1589

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67035 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1590

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67036 - 485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1591

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-2 -Optic Fiber / 232

ADF Web Vietnam

1592

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-2 -Optic Fiber / 232 

ADF Web Vietnam

1593

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-4 -Optic Fiber / 485 

ADF Web Vietnam

1594

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-4 -Optic Fiber / 485

ADF Web Vietnam

1595

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67181F - CAN / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1596

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67221F - CAN / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1597

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67117F - CANopen / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1598

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67180F - DeviceNet / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1599

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1600

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67060 - Looping fiber

ADF Web Vietnam

1601

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67061 - Looping redundancy fiber

ADF Web Vietnam

1602

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67182F - NMEA 2000 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1603

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67072-B2 - RS232 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1604

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67073-B2 - RS485 / Optic Fiber

ADF Web Vietnam

1605

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67074-B2 - USB / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1606

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1607

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-C -Optic Fiber / CAN 

ADF Web Vietnam

1608

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67701-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1609

Optic Fiber Products-Optic Fiber Adapters

|_ HD67702-E -Optic Fiber / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1610

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67801-BIP-B2 - BACNet IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1611

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67802-BIP-B2 - BACNet IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1612

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67801-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1613

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67802-BMSIP-B2 - BACNet MS/IP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1614

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67803 - CAN / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1615

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67804 - CANOpen / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1616

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67806 - EtherNet/IP Master/ KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1617

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67807 - EtherNet/IP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1618

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67808 - DeviceNet Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1619

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67809 - DeviceNet Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1620

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1621

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1622

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1623

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1624

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1625

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1626

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1627

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67814-B2 - Modbus TCP Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1628

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67815-B2 - Modbus TCP Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1629

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67818 - PROFINET / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1630

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67B79 - PROFINET Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1631

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67820 - SNMP / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1632

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67821 - DMX / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1633

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67825 - Ethernet / KNX - Interface

ADF Web Vietnam

1634

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67830 - NMEA 2000 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1635

KNX Product-KNX Adapters

|_ HD67947 - KNX / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1636

GSM Product - GSM Modem

|_ HD67302 - GSM I/O and Alarms Modem

ADF Web Vietnam

1637

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

1638

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1639

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67735 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1640

 IEC 61850 Products- IEC 61850 Adapters

|_ HD67736 -IEC 61850 Server/ Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1641

 

|_ HD67290 - 232 / CAN

ADF Web Vietnam

1642

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67121 - Bridge J1939 

ADF Web Vietnam

1643

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67685 - BACNet / J1939 

ADF Web Vietnam

1644

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67725 - BACNet Master/ J1939 

ADF Web Vietnam

1645

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67150 - CANopen / J1939

ADF Web Vietnam

1646

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67438 - J1939 / CANopen

ADF Web Vietnam

1647

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67439 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1648

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67047 - J1939 / CAN

ADF Web Vietnam

1649

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67137 - DeviceNet / J1939 

ADF Web Vietnam

1650

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67048 - Ethernet / J1939

ADF Web Vietnam

1651

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67213 -Ethernet / J1939 

ADF Web Vietnam

1652

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67599-A1 - EtherNet/IP / J1939 - Converter

ADF Web Vietnam

1653

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67447 - EtherNet/IP / J1939 

ADF Web Vietnam

1654

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67182F - Optic Fiber / J1939

ADF Web Vietnam

1655

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67221F - Optic Fiber / J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1656

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67212 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

1657

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67050 - Modbus / J1939 

ADF Web Vietnam

1658

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

1659

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1660

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67215 - Modbus TCP / J1939

ADF Web Vietnam

1661

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67946 - J1939 / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1662

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67553 - PROFIBUS / J1939

ADF Web Vietnam

1663

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67436 - J1939 / PROFIBUS Master

ADF Web Vietnam

1664

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67437 - J1939 / PROFIBUS Slave

ADF Web Vietnam

1665

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67610 - PROFINET / J1939

ADF Web Vietnam

1666

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67182 - Repeater/Isolator/Extender J1939

ADF Web Vietnam

1667

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1668

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67221 - Repeater/Isolator/Extender J1939, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1669

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67162 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1670

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67448 - J1939 / SNMP 

ADF Web Vietnam

1671

J1939 Products-J1939  Adapters

|_ HD67810 - J1939 / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1672

J1939 Products-Analyzers and Tools

|_ HD67216 - Analyzer / Sniffer 

ADF Web Vietnam

1673

J1939 Products-Optic Fiber Products

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1674

J1939 Products-Optic Fiber Products

|_ HD67221F - J1939 / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1675

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1939

|_ HD67182 - J1939 Repeater/Isolator 

ADF Web Vietnam

1676

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1940

|_ HD67404 - Repeater/Isolator/Extender J1939 

ADF Web Vietnam

1677

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1941

|_ HD67221 - J1939 Repeater/Isolator, with Data Filter 

ADF Web Vietnam

1678

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1942

|_ HD67182F - J1939 / Optic Fiber 

ADF Web Vietnam

1679

J1939 Products-Repeaters/ Isolators J1943

|_ HD67221F - J1939 / Optic Fiber, with Data Filter

ADF Web Vietnam

1680

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67018 -M-Bus Slave/ Serial 

ADF Web Vietnam

1681

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67020-B2 -M-Bus / 232 Small version

ADF Web Vietnam

1682

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67021 - 232 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1683

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67024 -M-Bus / USB 

ADF Web Vietnam

1684

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67063-232 - 232 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

1685

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67022 - 485 / Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1686

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67063-485 - 485 / MultiMaster M-Bus 

ADF Web Vietnam

1687

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67051 - CANopen / M-Bus 

ADF Web Vietnam

1688

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67054 - Concentrator Master M-Bus

ADF Web Vietnam

1689

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67056 - BACNet / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1690

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67056-MSTP - BACNet MSTP / M-Bus Converter 

ADF Web Vietnam

1691

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67694-IP - BACnet IP Slave / M-Bus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1692

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

1693

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67058 - DeviceNet / M-Bus

ADF Web Vietnam

1694

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67078 - PROFINET / M-Bus

ADF Web Vietnam

1695

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67030 - Ethernet / M-Bus

ADF Web Vietnam

1696

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67077-B2 - EtherNet/IP / M_Bus - Converter

ADF Web Vietnam

1697

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67029 - Modbus / M-Bus

ADF Web Vietnam

1698

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67044 - Modbus TCP / M-Bus

ADF Web Vietnam

1699

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67053 - PROFIBUS / M-Bus

ADF Web Vietnam

1700

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

1701

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67163 - M-BUS / SNMP 

ADF Web Vietnam

1702

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67811 - MBus Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1703

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67811-xxxMHz - MBus/ MBus Wireless / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1704

M-Bus Products-M-Bus Adapters

|_ HD67931 - M-bus / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1705

M-Bus Products-Analyzers/Tools/ Scanner

|_ HD67031 - Analyzer & Scanner M-Bus

ADF Web Vietnam

1706

M-Bus Products-Concentrator M-Bus

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1707

M-Bus Products-Concentrator M-Bus

|_ HD67057 - Gateway Ethernet M-Bus Concentrator 

ADF Web Vietnam

1708

M-Bus Products-Datalogger M-Bus

|_ HD67054 - Concentrator Logger M-Bus

ADF Web Vietnam

1709

M-Bus Products-Repeaters/Isolators M-Bus

|_ HD67032 - Repeater/Isolator/Extender M-Bus

ADF Web Vietnam

1710

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67084 -M-Bus Wireless / Ethernet 

ADF Web Vietnam

1711

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

1712

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67083 - M-Bus Wireless / Modbus TCP

ADF Web Vietnam

1713

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67085 - M-Bus Wireless / Repeaters

ADF Web Vietnam

1714

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67086 -M-Bus Wireless / BACnet

ADF Web Vietnam

1715

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67090 -M-Bus Wireless / PROFINET

ADF Web Vietnam

1716

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67091 -M-Bus Wireless / Ethernet/IP

ADF Web Vietnam

1717

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67092 -M-Bus Wireless / SNMP

ADF Web Vietnam

1718

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67093 -M-Bus Wireless / CANopen

ADF Web Vietnam

1719

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67094 -M-Bus Wireless / DeviceNet

ADF Web Vietnam

1720

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67811 - MBus/ MBus Wireless / KNX

ADF Web Vietnam

1721

M-Bus Wireless Products-M-Bus wireless Adapters

|_ HD67931 xxx - M-bus Wireless / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1722

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67671-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1723

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67672-IP - BACNet/IP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1724

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67712-IP - BACNet/IP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1725

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67671-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1726

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67672-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1727

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67712-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1728

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67011 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1729

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67511 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1730

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67411 - Modbus / CAN

ADF Web Vietnam

1731

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67012 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1732

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67412 - CAN / Modbus 

ADF Web Vietnam

1733

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67001 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

1734

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67002 - CANopen / Modbus 

ADF Web Vietnam

1735

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67291 - CANopen / RS232 / RS485

ADF Web Vietnam

1736

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67138 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1737

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67141 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1738

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67151 - DeviceNet / Modbus 

ADF Web Vietnam

1739

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67509 - DMX / Modbus TCP - Converter

ADF Web Vietnam

1740

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A027 - DMX / Modbus TCP - Converter 

ADF Web Vietnam

1741

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67519 - DMX / Modbus TCP Master - Converter

ADF Web Vietnam

1742

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A032 - DMX / Modbus TCP Master- Converter 

ADF Web Vietnam

1743

Modbus Products-Modbus Adapters

|_  HD67038 - Ethernet / 232 / 485 for Modbus

ADF Web Vietnam

1744

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-2 - Ethernet / 232 

ADF Web Vietnam

1745

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A020-4 - Ethernet / 485 

ADF Web Vietnam

1746

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67648 - Ethernet / Serial

ADF Web Vietnam

1747

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67506 - Ethernet / Modbus RTU Masters

ADF Web Vietnam

1748

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A001 - Ethernet / Modbus RTU Masters 

ADF Web Vietnam

1749

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67591 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter

ADF Web Vietnam

1750

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A004 - EtherNet/IP / Modbus Master - Converter 

ADF Web Vietnam

1751

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67592 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1752

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67669 - EtherNet/IP Master / Modbus Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1753

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A005 - EtherNet/IP / Modbus Slave - Converter 

ADF Web Vietnam

1754

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67812-232-B2 - Modbus 232 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1755

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67813-232-B2 - Modbus 232 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1756

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67812-485-B2 - Modbus 485 Master / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1757

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67813-485-B2 - Modbus 485 Slave / KNX - Converter

ADF Web Vietnam

1758

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67033 - Optic Fiber for Modbus 232

ADF Web Vietnam

1759

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67034 - Optic Fiber for Modbus 232 

ADF Web Vietnam

1760

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67035 - Optic Fiber for Modbus 485 

ADF Web Vietnam

1761

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67036 - Optic Fiber for Modbus 485

ADF Web Vietnam

1762

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67212 - J1939 / Modbus

ADF Web Vietnam

1763

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67431 - J1939 / Modbus Master

ADF Web Vietnam

1764

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67432 - J1939 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1765

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67029 - M-Bus / Modbus 

ADF Web Vietnam

1766

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67146 -Modbus Master / Modbus MultiSlave

ADF Web Vietnam

1767

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67147 -Modbus Slave / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1768

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67507 - Modbus TCP / Modbus 

ADF Web Vietnam

1769

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67507-WIFI - Modbus TCP Slave / Modbus Master - Converter , Port Wi-Fi

ADF Web Vietnam

1770

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A002 - Modbus TCP Slave / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1771

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1772

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1773

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67508-A1-422 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter 

ADF Web Vietnam

1774

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67510 - Modbus TCP / Modbus Slaves 

ADF Web Vietnam

1775

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-232 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1776

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67516-A1-485 -Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1777

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674_A003 - Modbus Slave / Modbus TCP Master 

ADF Web Vietnam

1778

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67075-A1 - Modbur RTU / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

1779

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67522 - Modbur TCP / Modbus ASCII 

ADF Web Vietnam

1780

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67063-232 - MultiMaster M-Bus / Rs232

ADF Web Vietnam

1781

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67063-485 - MultiMaster M-Bus / Rs485

ADF Web Vietnam

1782

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67616 - NMEA 0183 / Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1783

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67617- - NMEA 0183 / Modbus TCP Slave

ADF Web Vietnam

1784

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67222 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

1785

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67452 - NMEA 2000 / Modbus

ADF Web Vietnam

1786

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67561 - PROFIBUS / Modbus 

ADF Web Vietnam

1787

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67562 - PROFIBUS / Modbus 

ADF Web Vietnam

1788

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67119 - USB / Rs485 for Modbus

ADF Web Vietnam

1789

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67601 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

1790

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A022 - PROFINET / Serial 

ADF Web Vietnam

1791

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67B70 - PROFINET Master / Serial 

ADF Web Vietnam

1792

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67602 - PROFINET / Modbus Master 

ADF Web Vietnam

1793

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A006 - PROFINET / Modbus Master

ADF Web Vietnam

1794

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67603 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1795

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A007 - PROFINET / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1796

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67B71 - PROFINET Master / Modbus Slave 

ADF Web Vietnam

1797

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67164 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1798

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A008 - Modbus Master / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1799

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67165 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1800

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A009 - Modbus Slave / SNMP Agent 

ADF Web Vietnam

1801

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67175 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1802

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD674-A010 - Modbus Slave / SNMP Manager 

ADF Web Vietnam

1803

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67082 -M-Bus Wireless / Modbus

ADF Web Vietnam

1804

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67324-B2-E-232-2GB - Datalogger Modbus over RS232

ADF Web Vietnam

1805

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67324-B2-E-485-2GB - Datalogger Modbus over RS485 

ADF Web Vietnam

1806

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67842-B2 - DALI / Modbus RTU Master - Converter

ADF Web Vietnam

1807

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67843-B2 - DALI / Modbus RTU Slave - Converter

ADF Web Vietnam

1808

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67933 - Modubus Master / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1809

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67934 - Modubus Slave / MQTT Converter 

ADF Web Vietnam

1810

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67733 -IEC 61850 Server/ Modbus Master

ADF Web Vietnam

1811

Modbus Products-Modbus Adapters

|_ HD67734 -IEC 61850 Server/ Modbus Slave

ADF Web Vietnam

1812

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1813

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-IP - BACNet/IP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1814

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-IP - BACNet/IP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1815

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67673-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Master Converter 

ADF Web Vietnam

1816

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67674-MSTP - BACNet MS/TP Slave / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1817

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67714-MSTP - BACNet MS/TP Master / Modbus TCP Slave Converter 

ADF Web Vietnam

1818

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67514 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1819

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67515 - CAN / Modbus TCP 

ADF Web Vietnam

1820

Modbus Products-Modbus TCP Adapters

|_ HD67414 - CAN / Modbus TCP Master

ADF Web Vietnam

1821

Modbus Products-Modbus TC