Đại lý AI TEK Vietnam,Speed sensor 70085-1010-330 AI TEK,AI TEK Vietnam, 70085-1010-330 AI TEK,Speed sensor 70085-1010-330,70085-1010-330 Speed sensor,70085-1010-005,Speed sensor

AI TEK Vietnam,Speed sensor 70085-1010-330,  70085-1010-005 AI TEK

70085 Series 

Dòng 70085

Các mạch điều khiển và bảo vệ đã dựa vào công nghệ biến trở trong nhiều năm. Với ít thành phần và không có bộ phận chuyển động, cảm biến tốc độ từ tính thụ động có thể cung cấp tín hiệu ở nhiệt độ cao từ tâm bánh xe ô tô ở độ rung và chấn động cao.

AI-TEK PASSIVE SPEED SENSOR UL/CSA Sensor VR Magnetic Pickup, Thread: 5/8 -18 UNF,Length 4.000 IN

70085-1010-330 | Ai-Tek Instruments | Passive Speed Sensor

70085-1010-330 | Nhạc cụ Ai-Tek | Cảm biến tốc độ thụ động

Cảm biến từ trở biến đổi AI-Tek 70085-1010-330 rất cần thiết cho các mạch điều khiển và bảo vệ. Cảm biến tốc độ từ tính thụ động có thể cung cấp tín hiệu từ bên trong động cơ máy bay ở nhiệt độ gần 425 ° C hoặc từ tâm của bánh xe ô tô ở độ rung và chấn động cao.

Đặc trưng: 

  • Độ tin cậy cao

  • Dễ dàng cài đặt

  • Không có bộ phận chuyển động hoặc tiếp điểm dẫn đến cảm biến lâu dài

  • Hoạt động tự cung cấp năng lượng

  • Nhiều loại hình dạng và kích thước

  • Căn chỉnh đơn giản

  • Cảm biến có thể được thiết kế cho hầu hết mọi môi trường

 

  • Có sẵn trong kho

  • Thời gian giao hàng ước tính: Thường giao hàng trong 1-5  ngày làm việc

  • Trọng lượng vận chuyển: 2 Kg

 

Chiều dài chủ đề:

4.000 in (101,6 mm)

Chiều dài cảm biến:

5,25 in (133,35 mm)

Điện áp đầu ra (Tiêu chuẩn):

54 V (PP)

Điện áp đầu ra (Điểm đảm bảo):

13,4 V (PP)

Kháng DC:

Tối đa 240 ohms

Nhiệt độ hoạt động:

-65 đến + 100 ° C

 

Product

Code

Brand

Active Hall Effect

DH1612-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-013 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-013 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1612-014 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-014 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-105 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-105 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-005

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-106 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-106 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-107 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-107 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-109 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-109 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-009 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-009 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-110 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-110 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1612-010 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-010 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-025 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-026 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-026 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1612-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1622-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-005

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-005

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-113

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-114

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-210 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-210

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-013 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1522-013 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1522-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1512-014 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-014 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM den nang luong mat troi

 DH1512-105 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1522-105

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1512-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1522-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-106 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1522-106 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1512-006

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1522-006

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-107 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1522-107 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1512-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1512-109 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-109 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-009 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1522-009 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1512-110 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-110 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-010 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-026 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-010 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-026 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-210 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-210 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-001 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-003 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-009 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 RH1320-010 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-012 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1320-006 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-026

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-026

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1512-027

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1522-027

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-026

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-026

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1612-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

RH1622-027 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-105    

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-106  

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-105

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 DH1512-106

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-106

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1512-107

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1522-107

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1612-105

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-105

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

DH1622-106

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Passive Speed Sensors

70085-1010-001

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-003 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-018 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-118 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-002

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-175 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-026 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-408 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-028 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-004 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-469 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-131 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-214

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-078

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-137

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-421 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-425 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-424 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-007 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-056

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-086 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-355 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-041 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-428 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-458

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-174 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-024 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-472 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-227 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-037 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-299 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-182 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-289 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-428 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-458

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-174 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 

70085-1010-004 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

 

70085-1010-469 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-131 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-214

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-078 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-137

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-081 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-411 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-329 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-330

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-412 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-413 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-005 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-327 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-328 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-414 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-404 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-544 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-406 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-417 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-420 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-541 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-542

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-540

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-543

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-403

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-415 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-416 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-1010-405 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-111 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-112 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-211 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-212 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-213 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-214 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-222 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-235 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-237 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-111 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-112 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-113 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-114 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-211 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-212 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-213 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-214 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-222 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-235 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

70085-3030-237 

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Accessories

Connectors and Cable Assemblies

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Split Gears

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Solid Gears

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Tachometer Transducers

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Taper-Lock

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Sleeve Type

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

Sensor Mounting Brackets

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

TACHPAK

T77510

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

T77530

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

TACHTROLL

10 & 30

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

20

AITEKINSTRUMENTS VIETNAM, AITEKINSTRUMENTS ANS VIETNAM, ANS VIETNAM

100% US Origin

AI-TEK Vietnam

Model: 70085-1010-330
Speed sensor

100% US Origin

AI-TEK Vietnam

Model: 70085-1010-005
Speed sensor

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng AI -TEK tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây