Piap Vietnam,Thiết bị kẹp chân không 9939074 / KVG600.60.N211.FR6.S2 Piap

Kenos Thiết bị kẹp chân không / bộ gắp chân không / vacuum gripper – Piap KVG600.60.N211.FR6.S2

Thiết bị kẹp chân không / bộ gắp chân không / vacuum gripper –KVG600.60.N211.FR6.S2 là thiết bị đặc biệt được thiết kế để giúp robot cầm nắm đồ vật thể.

Video : https://youtu.be/mw10quz9l1Q

Bộ gắp chân không / vacuum grippe Kenos® có nhiều hình dạng và hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng khác nhau. Dòng Piap KVG600 có thể nâng bao bì, gỗ, lon và lọ và nhiều sản phẩm khác. Có sẵn vật liệu bọt được FDA chấp thuận, các độ xốp khác nhau và các vật liệu bọt khác nhau để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Với các cốc hút, bạn có thể nâng mọi thứ từ giấy mỏng đến các tấm kim loại. Vì nó được chứng minh là có tuổi thọ cao hơn đáng kể so với đối thủ cạnh tranh, nó sẽ làm tăng năng suất trong ứng dụng. Có sẵn trong vật liệu được FDA và EU phê duyệt 1935/2004 và là cốc đựng thực phẩm có thể phát hiện được.