Đaị lý MTS SENSOR Vietnam,RP5SA1500M01D701S1012B1 MTS SENSOR,MTS SENSOR Vietnam,RP5SA1500M01D701S1012B1 MTS,Code: Industrial Position Sensors R-Series V Position Sensors R-Series V RP5SA1500M01D701S1012B1 Temposonics® R-Series V Profile,

Đaị lý MTS SENSOR Vietnam,RP5SA1500M01D701S1012B1 MTS SENSOR

Code: RP5SA1500M01D701S1012B1 - Temposonics® R-Series V Profile

 

Thế hệ cảm biến vị trí kiểu cấu hình hiệu suất cao mới dành cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe, được gắn bên ngoài

  • Tương thích ngược

  • Tăng nhiệt độ hoạt động lên tới +85 °C (+185 °F)

  • Tăng khả năng chống sốc & rung

  • Cải thiện hiệu suất với độ chính xác và độ tin cậy cao

  • Đo đa vị trí với tối đa 30 nam châm

  • Đầu ra: Analog, SSI, PROFINET, EtherNet/IP™, POWERLINK, EtherCAT ®

  • Xuất thông tin trạng thái bổ sung của cảm biến vị trí thông qua trợ lý thông minh TempoLink ® hoặc trợ lý thông minh TempoGate ®

 

ẦU RA

ĐỘ DÀI HÀNH TRÌNH

NGHỊ QUYẾT

ĐA VỊ TRÍ

TRẠNG THÁI Ⓘ

PROFINET

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

EtherNet/IP™

25…6350 mm
(1…250 in.)

1 µm

Lên đến 20 vị trí

Tích cực

SSI

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,1 µm

-

Tích cực

LIÊN KẾT ĐIỆN

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

EtherCAT ®

25…6350 mm
(1…250 in.)

0,5 µm

Lên đến 30 vị trí

Tích cực

tương tự

25…6350 mm
(1…250 in.)

16 bit

Lên đến 2 vị trí

Tích cực

 

 

 

 

 

100% USA Origin

Temposonics Vietnam

Code: RP5SA1500M01D701S1012B1
Temposonics® R-Series V Profile
Note: RPS1500MD701S2B1100 is not longer

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA1200M02R101A100
 Temposonics®R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 1200 -> Stroke Length -> 1200 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS1200MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0400M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0400 -> Stroke Length -> 400 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0400MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RH5MA0100M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RH5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Rod
 M -> Housing Style -> Threaded flange M18×1.5-6g (standard) (RH)
 A -> Mechanical -> Standard
 0100 -> Stroke Length -> 100 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RHM0100MR10AA02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0500M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0500 -> Stroke Length -> 500 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0500MR101A02 is obsoleted

 

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67686-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34011
Description : Power Supply

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C37NBD
Soft Starter

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C85NBD
Soft Starter

100% European
Origin

Badotherm Holland
Vietnam

Model : BDT13-S
Badotherm differential Pressure Gauge

100% Germany Origin

Baumuller Reparaturwerk Vietnam

inverter as serial number 97305680
Item no: 503724
Inverter BUS 21-15/30-31-520
Producer no.: 00101572

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 4EES-6Y-40S
Compressor, Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2CES-4Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2DES-3Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% Netherlands Origin

BRONKHORST Vietnam

Model: F-203AI/F-213AI
Mass Flow Controlle

100% Japan Origin

CHINO Vietnam

Model: IR-AHS2
Handheld Type Digital Radiation Thermometers

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 510051 (SLV3640150)
Type: MK 25 DR NC
COAX 3/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 515259 (SLV3640136)
Type: FK 25 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting
coax valves

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
Inductive Dust/Gas-Ex intrinsically safe zone 0/20 M18x1 sn=5 mm
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 520330
Type: MK 10 NO
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 500473 (SLV3640221)
Type: 5-VMK-H 25 NC
COAX High Pressure Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc, Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc,
Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 531422
Type: ECD-H 10
COAX High Pressure Valve

100% UK Origin

E2S Vietnam

Model: BExCS110L2DPRDC024DS2A1R/R
Omni-directional ; Alarm Horn & LED Beacon

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

3508/CC/VH/X/XX/1/1/XXX/S/R4/R4/D6/XX/XX/XX/ENG/ENG/XXX
3508
MODEL (3508) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1250 0000X000X00
Position sensor - Cảm biến vị trí

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-9900-1P
P/N : 159001695 Transmitter

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : P51530-P0
PN : 198801620 Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Correct Model : 3-9900.398-1
Module (3-9900.388-1) ; Magmeter Flow Sensor
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2551-P0-42
Magmeter Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2839-1V
Conductivity Electrode

100% Germany Origin

Hartmann Vietnam

Model: ROLOFF TA 130 HA 220 VDC
Electric actuator

100% Sweden Origin

HMS Vietnam

Model: AB7568-F
Anybus X-gateway IIoT-Modbus Plus Slave

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.01 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.01 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.06 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.06 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.1 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~15 bar
Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 15 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.02 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.02 bar, signal output 4-20mA, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.1 bar, signal output 4-20mA, HART connection size 1/2" NPT, Element type Diaphragm)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1.5 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1.5 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 10 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-6 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0-6 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0Q1F0-H6,SM,1C, measuring range 0 ~ 10bar,
Conduit Connection 1/2" NPT (F), Output Signal 4 - 20 mA DC (HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-1.5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 1.5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-10 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 10 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-6 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-6 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: TP3231
Evaluation unit for PT100/PT1000 temperature sensors

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: OA0108
Description: Diffuse reflection sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IGS279
Description: Inductive sensor

100% Germany Origin

KNF Vietnam

Item: 308023/303313
Pumpe IP54-T 230V50HZ N87TT.9E
NOTE: This pump N87-TT-E-230/50 is already obsolete. New one is N87TT.9E

100% Germany Origin

KRAUSS MAFFEI Vietnam

Part Number: 4640558
Volumne Counter VC3.0

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Electronic Vibration Switch 440SR-2044-0000

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-316
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 16 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-208
Entry-level Unmanaged Ethernet Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: GHM1000MH021A0
Temposonics G-Serie

100% USA
Origin

Nordson
Vietnam

Item: 460246
Valve 3/2ways 24V/2,5W NC flg

100% Singapore/ Germany Origin

P+F

UC2000-30GM-IUR2-V15
Ultrasonic sensor

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002P10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 5-44 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C30
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 30-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 010G10
4-conductor, shielded, FEP cable, 10-ft, 4-socket plug to (3) BNC plugs (labeled X,Y,Z)

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 003G10
Low-noise coaxial cable, blue TFE jacket, 10-ft, 5-44 plug to 10-32 plug

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

Replacement by ET-208-TX-W00-DC-GL
(ET-75-B-RS422 is discontinued)
Gas explosion protection : II 2 G Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb Application range (zones) : 1 , 2 , 21 , 22

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

SPSPlusWin 6.xx
Configuration software SPSPlusWin For Device type Eagle and Raptor
Configuration software for the parameterization of Exicom terminals
Software requires Windows 7 or Windows 10

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822392304
CYLINDER

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822122004
CYLINDER

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% Germany
Origin

Scancon
Vietnam

Code: 2REX-H-1024-SR -M-14-30-6 7-10SS-A-01
Description: Encoder

100% Italy Origin

Soldo/ Rotork Vietnam

Limit switch SQ series
Model: SQN120E-20X21A7

100% US Origin

SSO2 Vietnam

Model: OMD-507-8-6-4
Oxygen Transmitter

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100EB L-1000mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 5K80A
In Equivalent with SN: A23933-001

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100 L-150mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V
In Equivalent with SN: A23932-003

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-101 L-500mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 10K80A
In Equivalent with SN: A23934-001

100% Germany Origin

VEGA Vietnam

Code: B83.AXLDTG5SZXKIMAX
Description: Pressure transmitter with metallic measuring cell
BR55.XXGQROZKMASX is replaced by B83.AXLDTG5SZXKIMAX

100% USA Origin

Vibco Vietnam

Model: SCR-200-230V
Adjustable Force & Frequency Electric Vibrator

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series
Model: 233.50

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

Digital temperature transmitter
Model: T32.1S with HART-protocol

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Diaphragm Pressure Gauges, Process Industry
Model: 433.30

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: Dụng cụ đo nhiệt T123-75W 150 L050 Clamp 1-1/2
T1233W0ET110910.

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Code: Dụng cụ đo áp suất P752S+P252-063A 10Bar Clamp 1-1/2
P752S7ADJH047E0.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MTS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA1200M02R101A100
 Temposonics®R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 1200 -> Stroke Length -> 1200 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS1200MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0400M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0400 -> Stroke Length -> 400 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0400MR101A02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RH5MA0100M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RH5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Rod
 M -> Housing Style -> Threaded flange M18×1.5-6g (standard) (RH)
 A -> Mechanical -> Standard
 0100 -> Stroke Length -> 100 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RHM0100MR10AA02 is obsoleted

100% USA Origin

MTS Sensor/Temposonics 

Replaced Code: RP5SA0500M02R101A100
 Temposonics® R-Series
 Details:
 RP5 -> Sensor Model -> Temposonics® R-Series V Profile
 S -> Housing Style -> Magnet slider, joint at top (part no. 252182) (RP)
 A -> Mechanical -> Standard
 0500 -> Stroke Length -> 500 mm
 M -> Unit Of Measure -> Millimeters
 02 -> Analog Multi Magnet Quantity-> 2 Magnets
 R10 -> Connection -> PVC Cable (530032)
 1 -> System -> Standard
 A -> Output -> Current
 1 -> Function-> Position (1 or 2 magnets/outputs)
 0 -> Options -> Standard
 0 -> Output Range-> 0...10VDC or 4...20mA
 Note: RPS0500MR101A02 is obsoleted

 

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67686-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34011
Description : Power Supply

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C37NBD
Soft Starter

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C85NBD
Soft Starter

100% European
Origin

Badotherm Holland
Vietnam

Model : BDT13-S
Badotherm differential Pressure Gauge

100% Germany Origin

Baumuller Reparaturwerk Vietnam

inverter as serial number 97305680
Item no: 503724
Inverter BUS 21-15/30-31-520
Producer no.: 00101572

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 4EES-6Y-40S
Compressor, Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2CES-4Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% EU
Origin

BITZER
Vietnam

Model: 2DES-3Y-40S
Compressor ; Máy nén Bitzer

100% Netherlands Origin

BRONKHORST Vietnam

Model: F-203AI/F-213AI
Mass Flow Controlle

100% Japan Origin

CHINO Vietnam

Model: IR-AHS2
Handheld Type Digital Radiation Thermometers

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 510051 (SLV3640150)
Type: MK 25 DR NC
COAX 3/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 515259 (SLV3640136)
Type: FK 25 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting
coax valves

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
Inductive Dust/Gas-Ex intrinsically safe zone 0/20 M18x1 sn=5 mm
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 520330
Type: MK 10 NO
COAX 2/2-Way Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 500473 (SLV3640221)
Type: 5-VMK-H 25 NC
COAX High Pressure Valve

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 526490 (SLV3640277-I10)
Type: FK 15 NC
COAX 2/2-Way Valve, Direct Acting

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc, Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 516348 (SLV3640286)
Type: ECD-H 10 NO
COAX High Pressure Valve
Connection: G3/8" Media: Heating oil 55 deg C
Voltage: 220VDC Pressure: 0-150 bar
Construction: NO (normally open), brass, 2 limit switch - inductive (B.), special voltage, inspection certificate 3.1, CE Ex nA II T3 / CE Ex tc IIIC T195 deg C, Ex II 3G Ex h IIC T3 Gc,
Ex II 3D Ex h IIIC T195 deg C Dc, terminal box

100% Germany Origin

Coax Valves Inc Viet Nam

Art No: 531422
Type: ECD-H 10
COAX High Pressure Valve

100% UK Origin

E2S Vietnam

Model: BExCS110L2DPRDC024DS2A1R/R
Omni-directional ; Alarm Horn & LED Beacon

100% Italy Origin

Eurotherm Vietnam

3508/CC/VH/X/XX/1/1/XXX/S/R4/R4/D6/XX/XX/XX/ENG/ENG/XXX
3508
MODEL (3508) Programmable Temperature Controller

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: PK-M-1250 0000X000X00
Position sensor - Cảm biến vị trí

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-9900-1P
P/N : 159001695 Transmitter

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : P51530-P0
PN : 198801620 Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Correct Model : 3-9900.398-1
Module (3-9900.388-1) ; Magmeter Flow Sensor
Note : recheck code khi order

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2551-P0-42
Magmeter Flow Sensor

100% USA
Origin

GF
Vietnam

Model : 3-2839-1V
Conductivity Electrode

100% Germany Origin

Hartmann Vietnam

Model: ROLOFF TA 130 HA 220 VDC
Electric actuator

100% Sweden Origin

HMS Vietnam

Model: AB7568-F
Anybus X-gateway IIoT-Modbus Plus Slave

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.01 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.01 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.06 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.06 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 0.1 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0~15 bar
Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0 ~ 15 bar, signal output 4-20mA HART, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.02 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.02 bar, signal output 4-20mA, connection size 1/2" NPT)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STD725-E1AC4AS-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range: 0-0.1 bar ; Transmitter
(STD924-A1A-00000- H6,M B,SM ,1C, Measure range 0-0.1 bar, signal output 4-20mA, HART connection size 1/2" NPT, Element type Diaphragm)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-1.5 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 1.5 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0- 10 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-2.5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-5 bar ; Transmitter

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-6 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0A1F0-H6,SM,1C, measuring range 0-6 bar, connection size 1/2" NPT (F), signal output 4-20mA HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STF735-X1AC4A-H1F-0-AHS-11S-A-00A0
Measuring range: 0-10 bar ; Transmitter
(STF932-W1A-0Q1F0-H6,SM,1C, measuring range 0 ~ 10bar,
Conduit Connection 1/2" NPT (F), Output Signal 4 - 20 mA DC (HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-1.5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 1.5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-10 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0- 10 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4 - 20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-5 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-5 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% USA
Origin

Honeywell
Vietnam

New model: STG74S-E1G000-1-0-AHS-11S-A-00A0
Measure range 0-6 bar ; Transmitter
(STG94L-E1G-00000-H6,MB,SM,1C, Measure range 0-6 bar, Conduit Connection 1/2" NPT (F), signal output 4-20 mA DC-HART)

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: TP3231
Evaluation unit for PT100/PT1000 temperature sensors

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: OA0108
Description: Diffuse reflection sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IGS279
Description: Inductive sensor

100% Germany Origin

KNF Vietnam

Item: 308023/303313
Pumpe IP54-T 230V50HZ N87TT.9E
NOTE: This pump N87-TT-E-230/50 is already obsolete. New one is N87TT.9E

100% Germany Origin

KRAUSS MAFFEI Vietnam

Part Number: 4640558
Volumne Counter VC3.0

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Electronic Vibration Switch 440SR-2044-0000

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-316
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 16 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: EDS-208
Entry-level Unmanaged Ethernet Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: GHM1000MH021A0
Temposonics G-Serie

100% USA
Origin

Nordson
Vietnam

Item: 460246
Valve 3/2ways 24V/2,5W NC flg

100% Singapore/ Germany Origin

P+F

UC2000-30GM-IUR2-V15
Ultrasonic sensor

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002P10
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 10-ft, 5-44 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 002C30
General purpose coaxial cable, white FEP jacket, 30-ft, 10-32 plug to BNC plug

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 010G10
4-conductor, shielded, FEP cable, 10-ft, 4-socket plug to (3) BNC plugs (labeled X,Y,Z)

100% USA Origin

PCB Piezotronics

Code: 003G10
Low-noise coaxial cable, blue TFE jacket, 10-ft, 5-44 plug to 10-32 plug

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

Replacement by ET-208-TX-W00-DC-GL
(ET-75-B-RS422 is discontinued)
Gas explosion protection : II 2 G Ex eb ib q [ib] IIC T4 Gb Application range (zones) : 1 , 2 , 21 , 22

100% Germany Origin

R.STAHL Vietnam

SPSPlusWin 6.xx
Configuration software SPSPlusWin For Device type Eagle and Raptor
Configuration software for the parameterization of Exicom terminals
Software requires Windows 7 or Windows 10

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822392304
CYLINDER

100% EU
Origin

Rexroth/Aventics

PN: 0822122004
CYLINDER

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% France
Origin

Ripack
Vietnam

Model: RIPACK 3000 (RIPACK Series 3000)
Shrink Gun

100% Germany
Origin

Scancon
Vietnam

Code: 2REX-H-1024-SR -M-14-30-6 7-10SS-A-01
Description: Encoder

100% Italy Origin

Soldo/ Rotork Vietnam

Limit switch SQ series
Model: SQN120E-20X21A7

100% US Origin

SSO2 Vietnam

Model: OMD-507-8-6-4
Oxygen Transmitter

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100EB L-1000mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 5K80A
In Equivalent with SN: A23933-001

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-100 L-150mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V
In Equivalent with SN: A23932-003

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: PRL-101 L-500mm
Rotary paddle switch ; Voltage: AC200/220V 10K80A
In Equivalent with SN: A23934-001

100% Germany Origin

VEGA Vietnam

Code: B83.AXLDTG5SZXKIMAX
Description: Pressure transmitter with metallic measuring cell
BR55.XXGQROZKMASX is replaced by B83.AXLDTG5SZXKIMAX

100% USA Origin

Vibco Vietnam

Model: SCR-200-230V
Adjustable Force & Frequency Electric Vibrator

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series
Model: 233.50

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

Digital temperature transmitter
Model: T32.1S with HART-protocol

100% Germany Origin

WIKA Vietnam

WIKA Diaphragm Pressure Gauges, Process Industry
Model: 433.30

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: Dụng cụ đo nhiệt T123-75W 150 L050 Clamp 1-1/2
T1233W0ET110910.

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Code: Dụng cụ đo áp suất P752S+P252-063A 10Bar Clamp 1-1/2
P752S7ADJH047E0.

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

support@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0911472255 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng MTS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây