Rexroth Vietnam,Bơm biến đổi piston hướng trục R902449059 / A10VSO140DRS/32R-VPB22U99 Rexroth

Bơm biến thiên trục piston Rexroth A10VSO
 
Dòng 32
Cỡ 45 đến 180
Áp suất danh nghĩa 280 bar
Áp suất đỉnh 350 bar
Mạch hở
 
Máy bơm pít-tông hướng trục A10VSO Series 32 bổ sung cho gia đình Rexroth gồm các đơn vị và van thủy lực yên tĩnh.
 
Máy bơm piston hướng trục áp suất trung bình A10VSO Series 32 của Bosch Rexroth được chế tạo đặc biệt để giúp giảm tiếng ồn trong các hệ thống thủy lực tĩnh.
 
Máy bơm A10VSO Series 32 được thiết kế với sự hỗ trợ của máy tính để giảm độ ồn và độ rung trong khi vẫn mang lại tuổi thọ lâu dài. Ngoài việc êm hơn, máy bơm giảm xung áp suất trong khi cung cấp các đặc tính tạo lỗ hổng được cải thiện.
 
Máy bơm piston hướng trục giảm tiếng ồn của Rexroth bổ sung cho dòng van và đơn vị năng lượng yên tĩnh của công ty, do đó giúp loại bỏ tiếng ồn trong toàn bộ hệ thống năng lượng chất lỏng.

Material number

Designation

R902449006

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1648 BR-BEIJ-1

R902449007

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRS /32R-VPB12N00S1439 BR-BEIJ-1

R902450318

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DFR1/32R

R902450325

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRS/32R+A10VSO100DFR1/32R

R902450355

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO100DFR1/32R

R902450363

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DFR1/32R

R902450809

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO140DRS/32R

R902459469

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DFEH/32R+A10VSO100DFEH/32R

R902460332

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRG/32R+A10VSO100DRG/32R

R902460916

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRG/32R+A10VSO100DRG/32R

R902461683

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO180DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902463780

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO100DRF/32R

R902464156

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R

R902472458

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902473173

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA8DS/32R+A10VSO100LA9DS/32R

R902474873

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71LA6DS/32R+A10VSO45DFLR/31R

R902475114

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO100LA7DS/32R

R902476024

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRG/32R+A10VSO45DRG/31R

R902477110

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100LA7DS/32R+A10VSO100LA7DS/32R

R902477361

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRG/32R+A4VG5GEP4D1/32R

R902482811

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100LA6DS/32R+A10VSO100LA6DS/32R

R902485748

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DR/32R+A10VSO71DR/32R

R902486047

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRG/32R+A10VSO45DRG/31R

R902486904

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRG/32R+A10VSO18DRG/31R

R902489333

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DR/32R+A10VSO140DR/32R

R902490639

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO180DRG/32R+A10VSO100DRG/32R

R902490863

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO140LA7DS/32R

R902490865

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO18DFR1/31R

R902490899

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA6DG/32R+A10VSO140LA6DG/32R E

R902491913

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO45LA7DS/32R

R902492013

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO100DRF/32R

R902492688

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA7DS/32R+A10VSO18DFR1/31R

R902493867

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71LA6DS/32R+A10VSO71LA6DS/32R

R902495055

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902495326

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRF/32R+A10VSO140DRF/32R

R902496215

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRS/32R+A10VSO28DFR1/31R

R902496217

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO28DFR1/31R

R902496790

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R

R902501796

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DRS/32R

R902501804

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO100DRS/32R

R902501807

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R

R902501809

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO140DRS/32R

R902501820

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DRS/32R

R902501835

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R

R902501842

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRS/32R+A10VSO71DRS/32R

R902510576

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DR/32R+A10VSO140DR/32R

R902512315

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO180DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902512325

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO180DRF/32R+A10VSO45DRF/32R

R902512637

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO45DFR/31R

R902515438

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA6DS/32R+A10VSO100LA6DS/32R

R902534786

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902536306

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRG/32R+A10VSO100DRG/32R

R902543379

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRG/32R+A10VSO45DRG/31R

R902543946

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO45DRS/32R+A10VSO45DRS/32R

R902545248

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO100DRF/32R

R902545251

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRF/32R+A10VSO140DRF/32R

R902547138

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRF/32R+A10VSO100DRF/32R

R902556475

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DR/32R+A10FZO021/10R

R902557303

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71LA8DG/32R+A10FZO012/10R

R902557357

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRG/32R+AA10VSO45DRG/31R

R902560895

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRG+A10VSO100DRG/32R+AZPF-016

R902564021

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO180DR/32R+A10VSO71DR/32R

R902565917

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71DRF/32R+A10VSO71DRF/32R

R902565919

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DRF/32R+A10VSO71DRF/32R+A10VSO7

R902571829

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100DRG+A10VSO71DRG+A10VSO45DRG/32R

R902577757

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO100LA6DG/32R+A10VSO18DFR1/31R

R902578410

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140DFR/32R+A10VSO140DRF/32R

R902579089

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO140LA8DS/32L+A10VSO140LA6DS/32L

R902579739


A10VSO140DRF/32R+A10VSO45DRF/32R+PGF3

R902581619

AXIAL-PISTON PUMP
A10VSO71LA6D/32R+A10VSO71LA6D/32R

 

100% EU
 Origin

Rexroth Vietnam

Type: A A10VSO140DRS/32R-VPB22U99
 MNR: R902449059
 Axial piston variable pump

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Rexroth tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây