Pilz Vietnam,Electronic module PSSu E F 4DI Pilz

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 312087
 Description: PSSu H FS2 SN SD
 head module with increased performance

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 313111
 Description: PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
 connector set for supply voltage

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 312200
 Description: PSSu E F 4DI
 electronic module

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 312210
 Description: PSSu E F 4DO 0.5
 electronic module

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 312601
 Description: PSSu BP 1/8 C
 base module for electronic modules

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 380400
 Description: SafetyNET p Connector RJ45s
 plug-in connector

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 380000
 Description: SafetyNET p Cable

100% EU Origin

Pilz Vietnam

Code: 312071
 Description: PSSu H PLC1 FS DP SN SD
 head module

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Pilz tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây