Shanghai Automation Vietnam,Bo mạch điều khiển SAIC 11F 1400 Shanghai Automation

MAIN PCB Control BoardDetails: 

Name:MAIN PCB Control Board

Model:SAIC 11F 1400

Quoted price:面议

 

Feature:SHANGHAI AUTOMATION INSTRUMENTATION CO. LTD NO. 11 AUTOMATION INSTRUMENTATION FACTORY Shanghai Yi Electric Actuator SHANGYI ELECTRIC ACTUATOR SHANGYI BRAND

 

SAIC 11F 1400 MAIN PCB Control Board

Product Description

SAIC 11F 1400 MAIN PCB Control Board
functions:Remote control setting functionActuator display functionTravel limit protectionTorque limit protectionStatus indication contact functions1 ) Limit midway2 ) The actuator is open3 ) The actuator is closed4) The actuator is running5 ) Local Stop6 ) local control7 ) Remote control8 ) Open interlock9 ) Close Interlock10 ) handwheel operation11 ) open the valve torque trip12 ) off the valve torque trip13 ) stroke torque tripValve alarm functiona, Guan direction over torqueb, over torque OPENc, omni-directional over-torque2)
The stall alarm functiona, Guan direction stallb, opening direction stallc, omnidirectional stallControl and alarm functions1 ) Emergency (ESD) protection alarm2 ) off the signal alarm protectionActuator alarm function1) The motor overheating protection2 ) Low battery protection3) Power failure protection4 ) power phase , out of phase protection5 ) Internal System Fault Protection6 ) The current valve position signal of loss of protection7 ) In situ wiring fault alarm

Product Specification / Models

14MI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 14MI/MOW5-40 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW5R-80 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW4-70 part-turn intelligent electric actuator, 11MI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 7MI/MOW3-70 part-turn intelligent electric actuator, 7MI/MOW3-40 part-turn intelligent electric actuator, 90AI/MOTF50 part-turn intelligent electric actuator, 70AI/MOTF50/s3.84 part-turn intelligent electric actuator, 70AI/MOPF65 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOTF50/s3.84 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOPF65 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOJF50 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOJF50 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOFF57 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOFF36 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MODF44 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOBF64 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOBF64 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOYF40 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOYF40 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW11R-360 part-turn intelligent electric actuator, 40AI/MOW10R-180 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW9R-180 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOW8R-180 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW7R-180 part-turn intelligent electric actuator, 30AI/MOW7-60 part-turn intelligent electric actuator, 16AI/MOW7-60 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOW6R-140 part-turn intelligent electric actuator, 14AI/MOW6-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5R-120 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5-40, 13AI/MOW5-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW5R-80 part-turn intelligent electric actuator, 13AI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW4-70 part-turn intelligent electric actuator, 11AI/MOW4-40 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOW3-70 part-turn intelligent electric actuator, 7AI/MOW3-40 part-turn intelligent electric actuator

40MI multi-turn intelligent electric actuator, 30MI multi-turn intelligent electric actuator, 16MI multi-turn intelligent electric actuator, 14MI multi-turn intelligent electric actuator, 11MI multi-turn intelligent electric actuator, 7MI multi-turn intelligent electric actuator, 90AI/IS15 multi-turn intelligent electric actuator, 70AI/IS15 multi-turn intelligent electric actuator, 95AI multi-turn intelligent electric actuator, 90AI multi-turn intelligent electric actuator, 70AI multi-turn intelligent electric actuator, 40AI multi-turn intelligent electric actuator, 30AI multi-turn intelligent electric actuator, 16AI multi-turn intelligent electric actuator, 14AI multi-turn intelligent electric actuator, 13AI multi-turn intelligent electric actuator, 11AI multi-turn intelligent electric actuator, 7AI multi-turn intelligent electric actuator

 

100%  China
Origin 

Shanghai Automation
Vietnam

Model: SAIC 11F 1400
MAIN PCB Control Board

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SHANGHAI AUTOMATION tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây