Endress Hauser Vietnam,Bộ chuyển đổi tín hiệu Transmitter FMU90-R11CA262AA1A Endress Hauser

FMU90-R11CA262AA1A Endress Hauser Transmitter Bộ chuyển đổi tín hiệu 

 

 

Tên thiết bị: Bộ chuyển đổi tín hiệu Transmitter

Mã đặt hàng: FMU90-R11CA262AA1A

Nhà sản xuất: Endress Hauser    

Nhà cung cấp: Endress Hauser Vietnam

Lĩnh vực ứng dụng FMU90-R11CA262AA1A Endress Hauser

Đo mức chất lỏng và vật liệu rời với 1 hoặc 2 cảm biến để đo

lên đến 45 m (148 ft) và phát hiện giới hạn mức. Kiểm soát bơm, kiểm soát cào và tùy chọn:

bổ sung chức năng điều khiển bơm.

• Các phép tính: trung bình, hiệu, tổng

• Lưu lượng ứng dụng: Đo lưu lượng trong các kênh mở và đập bằng 1 hoặc 2 cảm biến

• Đo lưu lượng với phát hiện nước ngược hoặc bùn

• Lên đến 3 bộ tổng và 3 bộ đếm

• Đếm hoặc đầu ra xung thời gian để điều khiển các đơn vị bên ngoài

• Máy phát có sẵn với vỏ hiện trường hoặc vỏ trên thanh ray cho tủ điều khiển thiết bị đo đạc

Lợi ích của bộ chuyển đổi FMU90-R11CA262AA1A

• Thao tác đơn giản, có hướng dẫn bằng menu với màn hình hiển thị văn bản thuần túy 6 dòng, 15 ngôn ngữ có thể lựa chọn

• Đường cong phủ trên màn hình để chẩn đoán đơn giản

• Dễ dàng vận hành, chẩn đoán và tài liệu về điểm đo với thiết bị được cung cấp

Chương trình vận hành "FieldCare"

• Hiệu chỉnh thời gian bay thông qua cảm biến nhiệt độ tích hợp hoặc bên ngoài

• Linearisation (lên đến 32 điểm, có thể cấu hình tự do) cho các loại khói phổ biến nhất và

weirs được lập trình trước và có thể lựa chọn

• Tính toán trực tuyến lưu lượng dòng chảy / đập thông qua các đường cong dòng chảy tích hợp

• Vỏ nhôm thân máy với chứng chỉ ATEX II 3D

Thông số kĩ thuật FMU90-R11CA262AA1A bộ chuyển đổi Endress Hauser:

010                 Phê duyệt:                       R           Khu vực không nguy hiểm

020                 Ứng dụng:                      1             Cấp + điều khiển bơm, xoay chiều

030                 Vỏ, Vật liệu:                   1             PC gắn tại hiện trường, IP66 NEMA4x

040                 Hoạt động:                      C            Màn hình được chiếu sáng + bàn phím

050                 Nguồn cung cấp             A            90-253VAC

060                 Đầu vào mức:                  2            cảm biến 2x FDU9x / 8x

070                 Đầu ra công tắc:               6            rơ le 6x, SPDT

080                 Đầu ra:                              2            2x 0 / 4-20mA HART

090                 Đầu vào bổ sung:              A           W / o

100                 Chức năng Datalog:          A           Một phiên bản cơ bản

110                  Ngôn ngữ:                        1            DE, EN, NL, FR, ES, IT, PT

120                  Tùy chọn bổ sung:            A           Phiên bản cơ bản

 

 

No.

Series

Vietnam Brand

1

Cerabar PMC11 / PMP11 / PMC21 / PMP21 / PMP23

Endress+Hauser Vietnam

2

Ceraphant PTC31B / PTP31B / PTP33B

Endress+Hauser Vietnam

3

Liquiphant FTL31 

Endress+Hauser Vietnam

4

Liquiphant FTL33

Endress+Hauser Vietnam

5

Liquipoint FTW23

Endress+Hauser Vietnam

6

Liquipoint FTW33

Endress+Hauser Vietnam

7

Nivotester FTW325

Endress+Hauser Vietnam

8

Nivotester FTL325N

Endress+Hauser Vietnam

9

Liquifloat T FTS20 

Endress+Hauser Vietnam

10

Micropilot FMR10

Endress+Hauser Vietnam

11

Prosonic T FMU30

Endress+Hauser Vietnam

12

Liquicap T FMI21

Endress+Hauser Vietnam

13

Soliswitch FTE20

Endress+Hauser Vietnam

14

Prosonic T FMU30

Endress+Hauser Vietnam

15

Proline Promag 10D

Endress+Hauser Vietnam

16

Flowphant T DTT31

Endress+Hauser Vietnam

17

Flowphant T DTT35

Endress+Hauser Vietnam

18

Easytemp TMR31

Endress+Hauser Vietnam

19

Easytemp TMR35

Endress+Hauser Vietnam

20

iTHERM TM401

Endress+Hauser Vietnam

21

Easytemp TSM187

Endress+Hauser Vietnam

22

Easytemp TSM487

Endress+Hauser Vietnam

23

Omnigrad T TST187

Endress+Hauser Vietnam

24

Omnigrad T TST487

Endress+Hauser Vietnam

25

Thermophant T TTR31

Endress+Hauser Vietnam

26

Thermophant T TTR35

Endress+Hauser Vietnam

27

Liquiline CM14

Endress+Hauser Vietnam

28

Ecograph T RSG35

Endress+Hauser Vietnam

29

RIA15

Endress+Hauser Vietnam

30

RMA42

Endress+Hauser Vietnam

31

RTA421

Endress+Hauser Vietnam

32

RN221N

Endress+Hauser Vietnam

33

RB223 

Endress+Hauser Vietnam

34

FTL31-AA1U2AAWB

Endress+Hauser Vietnam

35

FTL31-AA1U2AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

36

FTL31-AA1U2AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

37

FTL31-AA1U2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

38

FTL31-AA1U3AAWB

Endress+Hauser Vietnam

39

FTL31-AA1U3AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

40

FTL31-AA1U3AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

41

FTL31-AA1U3AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

42

FTL31-AA1U2BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

43

FTL31-AA1U2BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

44

FTL31-AA1U2BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

45

FTL31-AA1U2BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

46

FTL31-AA1U3BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

47

FTL31-AA1U3BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

48

FTL31-AA1U3BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

49

FTL31-AA1U3BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

50

FTL31-AA1V2AAWB

Endress+Hauser Vietnam

51

FTL31-AA1V2AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

52

FTL31-AA1V2AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

53

FTL31-AA1V2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

54

FTL31-AA1V3AAWB

Endress+Hauser Vietnam

55

FTL31-AA1V3AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

56

FTL31-AA1V3AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

57

FTL31-AA1V3AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

58

FTL31-AA1V2BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

59

FTL31-AA1V2BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

60

FTL31-AA1V2BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

61

FTL31-AA1V2BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

62

FTL31-AA1V3BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

63

FTL31-AA1V3BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

64

FTL31-AA1V3BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

65

FTL31-AA1V3BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

66

FTL31-AA4 M2AAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

67

FTL31-AA4 M2AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

68

FTL31-AA4M2AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

69

FTL31-AA4M2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

70

FTL31-AA4M2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

71

FTL31-AA4M3AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

72

FTL31-AA4M3AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

73

FTL31-AA4M3AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

74

FTL31-AA4M2BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

75

FTL31-AA4M2BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

76

FTL31-AA4M2BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

77

FTL31-AA4M2BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

78

FTL31-AA4M3BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

79

FTL31-AA4M3BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

80

FTL31-AA4M3BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

81

FTL31-AA4M3BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

82

FTL31-AA4U2AAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

83

FTL31-AA4U2AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

84

FTL31-AA4U2AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

85

FTL31-AA4U2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

86

FTL31-AA4U2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

87

FTL31-AA4U3AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

88

FTL31-AA4U3AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

89

FTL31-AA4U3AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

90

FTL31-AA4U2BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

91

FTL31-AA4U2BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

92

FTL31-AA4U2BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

93

FTL31-AA4U2BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

94

FTL31-AA4U3BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

95

FTL31-AA4U3BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

96

FTL31-AA4U3BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

97

FTL31-AA4U3BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

98

FTL31-AA4V2AAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

99

FTL31-AA4V2AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

100

FTL31-AA4V2AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

101

FTL31-AA4V2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

102

FTL31-AA4V2AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

103

FTL31-AA4V3AAW5J

Endress+Hauser Vietnam

104

FTL31-AA4V3AAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

105

FTL31-AA4V3AAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

106

FTL31-AA4V2BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

107

FTL31-AA4V2BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

108

FTL31-AA4V2BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

109

FTL31-AA4V2BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

110

FTL31-AA4V3BAWBJ

Endress+Hauser Vietnam

111

FTL31-AA4V3BAW5J

Endress+Hauser Vietnam

112

FTL31-AA4V3BAWDJ

Endress+Hauser Vietnam

113

FTL31-AA4V3BAWSJ

Endress+Hauser Vietnam

114

71258355

Endress+Hauser Vietnam

115

71258357

Endress+Hauser Vietnam

116

52001051

Endress+Hauser Vietnam

117

71258358

Endress+Hauser Vietnam

118

52010285

Endress+Hauser Vietnam

119

52006263

Endress+Hauser Vietnam

120

71267011

Endress+Hauser Vietnam

121

FTL33-AA 2ABW5J

Endress+Hauser Vietnam

122

FTL33-AA 2ABWSJ

Endress+Hauser Vietnam

123

FTL33-AA 2ABX2J

Endress+Hauser Vietnam

124

 FTL33-AA 3ABW5J

Endress+Hauser Vietnam

125

FTL33-AA 3ABWSJ

Endress+Hauser Vietnam

126

FTL33-AA 3ABX2J

Endress+Hauser Vietnam

127

 FTL33-AA 2ACW5J

Endress+Hauser Vietnam

128

 FTL33-AA 2ACWSJ

Endress+Hauser Vietnam

129

FTL33-AA 2ACX2J

Endress+Hauser Vietnam

130

 FTL33-AA 3ACW5J

Endress+Hauser Vietnam

131

 FTL33-AA 3ACWSJ

Endress+Hauser Vietnam

132

 FTL33-AA 3ACX2J

Endress+Hauser Vietnam

133

FTL33-AA4N2ABW5J

Endress+Hauser Vietnam

134

FTL33-AA4N2ABWSJ

Endress+Hauser Vietnam

135

FTL33-AA4N2ABX2J

Endress+Hauser Vietnam

136

 FTL33-AA4N3ABW5J

Endress+Hauser Vietnam

137

FTL33-AA4N3ABWSJ

Endress+Hauser Vietnam

138

 FTL33-AA4N3ABX2J

Endress+Hauser Vietnam

139

FTL33-AA4N2ACW5J

Endress+Hauser Vietnam

140

FTL33-AA4N2ACWSJ

Endress+Hauser Vietnam

141

FTL33-AA4N2ACX2J

Endress+Hauser Vietnam

142

FTL33-AA4N3ACW5J

Endress+Hauser Vietnam

143

 FTL33-AA4N3ACWSJ

Endress+Hauser Vietnam

144

FTL33-AA4N3ACX2J

Endress+Hauser Vietnam

145

71258355

Endress+Hauser Vietnam

146

71258357

Endress+Hauser Vietnam

147

52001051

Endress+Hauser Vietnam

148

71258358

Endress+Hauser Vietnam

149

52018763

Endress+Hauser Vietnam

150

52010285

Endress+Hauser Vietnam

151

52006263

Endress+Hauser Vietnam

152

71267011

Endress+Hauser Vietnam

153

 FTW23-AA4MWSJ

Endress+Hauser Vietnam

154

FTW23-AA4MWVJ

Endress+Hauser Vietnam

155

 FTW23-AA4MW5J

Endress+Hauser Vietnam

156

 FTW23-AA4MX2J

Endress+Hauser Vietnam

157

 FTW23-AA4NWSJ

Endress+Hauser Vietnam

158

 FTW23-AA4NWVJ

Endress+Hauser Vietnam

159

 FTW23-AA4NW5J

Endress+Hauser Vietnam

160

FTW23-AA4NX2J

Endress+Hauser Vietnam

161

71258355

Endress+Hauser Vietnam

162

71258357

Endress+Hauser Vietnam

163

52001051

Endress+Hauser Vietnam

164

71258358

Endress+Hauser Vietnam

165

52018763

Endress+Hauser Vietnam

166

52010285

Endress+Hauser Vietnam

167

52006263

Endress+Hauser Vietnam

168

71267011

Endress+Hauser Vietnam

169

 FTW33-AA4MWSJ

Endress+Hauser Vietnam

170

 FTW33-AA4MWV

Endress+Hauser Vietnam

171

FTW33-AA4MW5J

Endress+Hauser Vietnam

172

FTW33-AA4M1AJ

Endress+Hauser Vietnam

173

 FTW33-AA4M1CJ

Endress+Hauser Vietnam

174

FTW33-AA4M3CJ

Endress+Hauser Vietnam

175

 FTW33-AA4M3EJ

Endress+Hauser Vietnam

176

 FTW33-AA4NWSJ

Endress+Hauser Vietnam

177

FTW33-AA4NW5J

Endress+Hauser Vietnam

178

 FTW33-AA4N1A

Endress+Hauser Vietnam

179

 FTW33-AA4N1CJ

Endress+Hauser Vietnam

180

FTW33-AA4N3CJ

Endress+Hauser Vietnam

181

FTW33-AA4N3EJ

Endress+Hauser Vietnam

182

71258355

Endress+Hauser Vietnam

183

71258357

Endress+Hauser Vietnam

184

52001051

Endress+Hauser Vietnam

185

71258358

Endress+Hauser Vietnam

186

52018763

Endress+Hauser Vietnam

187

52010285

Endress+Hauser Vietnam

188

52006263

Endress+Hauser Vietnam

189

71267011

Endress+Hauser Vietnam

190

 FTW31-A1A2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

191

FTW31-A1A3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

192

FTW31-A1A5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

193

 FTW31-A1A2CA2A

Endress+Hauser Vietnam

194

 FTW31-A1A3CA2A

Endress+Hauser Vietnam

195

FTW31-A1A2CA4A

Endress+Hauser Vietnam

196

 FTW31-A1A3CA4A

Endress+Hauser Vietnam

197

FTW31-B1A2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

198

 FTW31-B1A3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

199

FTW31-B1A5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

200

FTW31-B1A2CA2A

Endress+Hauser Vietnam

201

FTW31-B1A3CA2A

Endress+Hauser Vietnam

202

FTW31-B1A2CA4A

Endress+Hauser Vietnam

203

 FTW31-B1A3CA4A

Endress+Hauser Vietnam

204

FTW31-D1A2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

205

FTW31-D1A3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

206

FTW31-D1A5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

207

 FTW31-D1A2CA8A

Endress+Hauser Vietnam

208

FTW31-D1A3CA8A

Endress+Hauser Vietnam

209

FTW31-A1A2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

210

 FTW31-A1A3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

211

FTW31-A1A5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

212

FTW31-A1A2DA2A

Endress+Hauser Vietnam

213

 FTW31-A1A3DA2A

Endress+Hauser Vietnam

214

 FTW31-A1A2DA4A

Endress+Hauser Vietnam

215

FTW31-A1A3DA4A

Endress+Hauser Vietnam

216

FTW31-B1A2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

217

FTW31-B1A3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

218

 FTW31-B1A5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

219

FTW31-B1A2DA2A

Endress+Hauser Vietnam

220

FTW31-B1A3DA2A

Endress+Hauser Vietnam

221

FTW31-B1A2DA4A

Endress+Hauser Vietnam

222

FTW31-B1A3DA4A

Endress+Hauser Vietnam

223

FTW31-D1A2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

224

FTW31-D1A3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

225

 FTW31-D1A5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

226

 FTW31-D1A2DA8A

Endress+Hauser Vietnam

227

 FTW31-D1A3DA8A

Endress+Hauser Vietnam

228

52014146

Endress+Hauser Vietnam

229

FTW32-A1D2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

230

FTW32-A1D3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

231

 FTW32-A1D5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

232

FTW32-A1D2CA2A

Endress+Hauser Vietnam

233

 FTW32-A1D3CA2A

Endress+Hauser Vietnam

234

FTW32-A1D2CA4A

Endress+Hauser Vietnam

235

FTW32-A1D3CA4A

Endress+Hauser Vietnam

236

FTW32-B1D2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

237

 FTW32-B1D3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

238

FTW32-B1D5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

239

FTW32-B1D2CA2A

Endress+Hauser Vietnam

240

FTW32-B1D3CA2A

Endress+Hauser Vietnam

241

 FTW32-B1D2CA4A

Endress+Hauser Vietnam

242

FTW32-B1D3CA4A

Endress+Hauser Vietnam

243

FTW32-D1D2CA0A

Endress+Hauser Vietnam

244

FTW32-D1D3CA0A

Endress+Hauser Vietnam

245

 FTW32-D1D5CA0A

Endress+Hauser Vietnam

246

 FTW32-D1D2CA8A

Endress+Hauser Vietnam

247

 FTW32-D1D3CA8A

Endress+Hauser Vietnam

248

FTW32-A1D2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

249

 FTW32-A1D3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

250

 FTW32-A1D5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

251

 FTW32-A1D2DA2A

Endress+Hauser Vietnam

252

FTW32-A1D3DA2A

Endress+Hauser Vietnam

253

 FTW32-A1D2DA4A

Endress+Hauser Vietnam

254

 FTW32-A1D3DA4A

Endress+Hauser Vietnam

255

FTW32-B1D2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

256

FTW32-B1D3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

257

FTW32-B1D5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

258

FTW32-B1D2DA2A

Endress+Hauser Vietnam

259

 FTW32-B1D3DA2A

Endress+Hauser Vietnam

260

 FTW32-B1D2DA4A

Endress+Hauser Vietnam

261

FTW32-B1D3DA4A

Endress+Hauser Vietnam

262

FTW32-D1D2DA0A

Endress+Hauser Vietnam

263

 FTW32-D1D3DA0A

Endress+Hauser Vietnam

264

 FTW32-D1D5DA0A

Endress+Hauser Vietnam

265

 FTW32-D1D2DA8A

Endress+Hauser Vietnam

266

FTW32-D1D3DA8A

Endress+Hauser Vietnam

267

52014146

Endress+Hauser Vietnam

268

FTW325-A2A1A

Endress+Hauser Vietnam

269

 FTW325-B2A1A

Endress+Hauser Vietnam

270

FTW325-C2A1A

Endress+Hauser Vietnam

271

FTW325-A2B1A

Endress+Hauser Vietnam

272

 FTW325-B2B1A

Endress+Hauser Vietnam

273

 FTW325-C2B1A

Endress+Hauser Vietnam

274

52010132

Endress+Hauser Vietnam

275

FTL325N-F1A1

Endress+Hauser Vietnam

276

FTL325N-F3A3

Endress+Hauser Vietnam

277

FTL325N-F1E1

Endress+Hauser Vietnam

278

FTL325N-F3E3

Endress+Hauser Vietnam

279

52010132

Endress+Hauser Vietnam

280

 FMU30-AAGEAAGGF

Endress+Hauser Vietnam

281

FMU30-AAGEABGHF

Endress+Hauser Vietnam

282

FMU30-AAHEAAGGF

Endress+Hauser Vietnam

283

FMU30-AAHEABGHF

Endress+Hauser Vietnam

284

FMU30-BBGEAAGGF

Endress+Hauser Vietnam

285

FMU30-BBGEABGHF

Endress+Hauser Vietnam

286

FMU30-BBHEAAGGF

Endress+Hauser Vietnam

287

FMU30-BBHEABGHF

Endress+Hauser Vietnam

288

FMI21-A1A1B1

Endress+Hauser Vietnam

289

FMI21-A1A1C1

Endress+Hauser Vietnam

290

FMI21-A1B1B1

Endress+Hauser Vietnam

291

FMI21-A1B1C1

Endress+Hauser Vietnam

292

FMI21-A1C1B1

Endress+Hauser Vietnam

293

FMI21-A1C1C1

Endress+Hauser Vietnam

294

FMI21-B1A1B1

Endress+Hauser Vietnam

295

FMI21-B1A1C1

Endress+Hauser Vietnam

296

FMI21-B1B1B1

Endress+Hauser Vietnam

297

FMI21-B1B1C1

Endress+Hauser Vietnam

298

FMI21-B1C1B1

Endress+Hauser Vietnam

299

FMI21-B1C1C1

Endress+Hauser Vietnam

300

52014146

Endress+Hauser Vietnam

301

52024300

Endress+Hauser Vietnam

302

52025604

Endress+Hauser Vietnam

303

52025605

Endress+Hauser Vietnam

304

FTE20-BI13AF41

Endress+Hauser Vietnam

305

FTE20-BI13AF21

Endress+Hauser Vietnam

306

 FTE20-BI13AF11

Endress+Hauser Vietnam

307

FTC260-AA2D1

Endress+Hauser Vietnam

308

FTC260-BA2J1

Endress+Hauser Vietnam

309

FTC260-AA4D1

Endress+Hauser Vietnam

310

 FTC260-BA4J1

Endress+Hauser Vietnam

311

FTC262-AA32D1

Endress+Hauser Vietnam

312

FTC262-BA32J1

Endress+Hauser Vietnam

313

FTC262-AA34D1

Endress+Hauser Vietnam

314

FTC262-BA34J1

Endress+Hauser Vietnam

315

FTC262-AA42D1

Endress+Hauser Vietnam

316

 FTC262-BA42J1

Endress+Hauser Vietnam

317

FTC262-AA44D1

Endress+Hauser Vietnam

318

FTC262-BA44J1

Endress+Hauser Vietnam

319

FTC262-AA62D1

Endress+Hauser Vietnam

320

FTC262-BA62J1

Endress+Hauser Vietnam

321

FTC262-AA64D1

Endress+Hauser Vietnam

322

FTC262-BA64J1

Endress+Hauser Vietnam

323

943 201-1001

Endress+Hauser Vietnam

324

 943 215-1001

Endress+Hauser Vietnam

325

943 215-1021

Endress+Hauser Vietnam

326

52005918

Endress+Hauser Vietnam

327

918 098-0000

Endress+Hauser Vietnam

328

 918 098-0140

Endress+Hauser Vietnam

329

 918 098-1000

Endress+Hauser Vietnam

330

918 098-1140

Endress+Hauser Vietnam

331

71329077

Endress+Hauser Vietnam

332

71329083

Endress+Hauser Vietnam

333

DTT31-A1A111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

334

DTT31-A1B111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

335

DTT31-A1C111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

336

 DTT31-A2A111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

337

 DTT31-A1A111AB2AAB

Endress+Hauser Vietnam

338

 DTT31-A1B111AB2AAB

Endress+Hauser Vietnam

339

DTT31-A1C111AB2AAB

Endress+Hauser Vietnam

340

DTT31-A2A111AB2AAB

Endress+Hauser Vietnam

341

DTT31-A1A111AE2AAB

Endress+Hauser Vietnam

342

 DTT31-A1B111AE2AAB

Endress+Hauser Vietnam

343

DTT31-A1C111AE2AAB

Endress+Hauser Vietnam

344

DTT31-A2A111AE2AAB

Endress+Hauser Vietnam

345

 DTT31-A1A111AB2CAB

Endress+Hauser Vietnam

346

 DTT31-A1B111AB2CAB

Endress+Hauser Vietnam

347

DTT31-A1C111AB2 CAB

Endress+Hauser Vietnam

348

DTT31-A2A111AB2CAB

Endress+Hauser Vietnam

349

DTT31-A1A111AE2CAB

Endress+Hauser Vietnam

350

 DTT31-A1B111AE2CAB

Endress+Hauser Vietnam

351

DTT31-A1C111AE2CAB

Endress+Hauser Vietnam

352

DTT31-A2A111AE2CAB

Endress+Hauser Vietnam

353

51004751

Endress+Hauser Vietnam

354

TA50-HP

Endress+Hauser Vietnam

355

51005148

Endress+Hauser Vietnam

356

52006263

Endress+Hauser Vietnam

357

 TXU10-AA

Endress+Hauser Vietnam

358

51006327

Endress+Hauser Vietnam

359

RNB130-A1A

Endress+Hauser Vietnam

360

TMR31-A1XAAAAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

361

TMR31-A1XABBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

362

TMR31-A1XBAAAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

363

TMR31-A1XBBBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

364

TMR31-A11AAAAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

365

TMR31-A11ABBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

366

TMR31-A1XBAAAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

367

TMR31-A1XBBBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

368

TMR31-A11BAAAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

369

TMR31-A11BBBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

370

51004751

Endress+Hauser Vietnam

371

51004752

Endress+Hauser Vietnam

372

TA50-HP

Endress+Hauser Vietnam

373

TXU10-BA

Endress+Hauser Vietnam

374

51005148

Endress+Hauser Vietnam

375

TMR35-A11BDBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

376

 TMR35-A11BDMAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

377

TMR35-A11BMBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

378

 TMR35-A11BPHAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

379

TMR35-A11BLBAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

380

TMR35-A11BACAX1AAA

Endress+Hauser Vietnam

381

TMR35-A11CR1BB1AAA

Endress+Hauser Vietnam

382

TMR35-A11CR1WC1AAA

Endress+Hauser Vietnam

383

 TMR35-A11CR1CB3AAA

Endress+Hauser Vietnam

384

 TMR35-A11CR1TB3AAA

Endress+Hauser Vietnam

385

60021387

Endress+Hauser Vietnam

386

52018765

Endress+Hauser Vietnam

387

TXU10-BA

Endress+Hauser Vietnam

388

51005148

Endress+Hauser Vietnam

389

TSM187-ADD

Endress+Hauser Vietnam

390

TSM187-BDD

Endress+Hauser Vietnam

391

TSM187-CDD

Endress+Hauser Vietnam

392

TSM187-DDD

Endress+Hauser Vietnam

393

TSM187-AFE

Endress+Hauser Vietnam

394

TSM187-BFE

Endress+Hauser Vietnam

395

TSM187-CFE

Endress+Hauser Vietnam

396

TSM187-DFE

Endress+Hauser Vietnam

397

TSM187-AFH

Endress+Hauser Vietnam

398

TSM187-BFH

Endress+Hauser Vietnam

399

TSM187-CFH

Endress+Hauser Vietnam

400

TSM187-DFH

Endress+Hauser Vietnam

401

TSM487-ADD

Endress+Hauser Vietnam

402

TSM487-BDD

Endress+Hauser Vietnam

403

TSM487-BDD

Endress+Hauser Vietnam

404

TSM487-DDD

Endress+Hauser Vietnam

405

TSM487-AFE

Endress+Hauser Vietnam

406

TSM487-BFE

Endress+Hauser Vietnam

407

TSM487-CFE

Endress+Hauser Vietnam

408

TSM487-DFE

Endress+Hauser Vietnam

409

TSM487-AFH

Endress+Hauser Vietnam

410

TSM487-BFH

Endress+Hauser Vietnam

411

TSM487-CFH

Endress+Hauser Vietnam

412

TSM487-DFH

Endress+Hauser Vietnam

413

TST187-1A2A

Endress+Hauser Vietnam

414

TST187-1A2B

Endress+Hauser Vietnam

415

TST187-1A2C

Endress+Hauser Vietnam

416

TST187-1A2D

Endress+Hauser Vietnam

417

TST187-1A3A

Endress+Hauser Vietnam

418

TST187-1A3B

Endress+Hauser Vietnam

419

TST187-1A3C

Endress+Hauser Vietnam

420

TST187-1A3D

Endress+Hauser Vietnam

421

TST487-1A2A

Endress+Hauser Vietnam

422

TST487-1A2B

Endress+Hauser Vietnam

423

TST487-1A2C

Endress+Hauser Vietnam

424

TST487-1A2D

Endress+Hauser Vietnam

425

TST487-1A3A

Endress+Hauser Vietnam

426

TST487-1A3B

Endress+Hauser Vietnam

427

TST487-1A3C

Endress+Hauser Vietnam

428

TST487-1A3D

Endress+Hauser Vietnam

429

TTR31-A1A111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

430

TTR31-A2A111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

431

TTR31-A1A111AA2EAB

Endress+Hauser Vietnam

432

TTR31-A1A111AB2EAB

Endress+Hauser Vietnam

433

TTR31-A1A111AE2EAB

Endress+Hauser Vietnam

434

 TTR31-A2A111AA2EAB

Endress+Hauser Vietnam

435

TTR31-A2A111AB2EAB

Endress+Hauser Vietnam

436

TTR31-A2A111AE2EAB

Endress+Hauser Vietnam

437

TTR31-A1B111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

438

 TTR31-A1B111AA2EAB

Endress+Hauser Vietnam

439

 TTR31-A1B111AB2EAB

Endress+Hauser Vietnam

440

TTR31-A1B111AE2EAB

Endress+Hauser Vietnam

441

TTR31-A1C111AA2CAB

Endress+Hauser Vietnam

442

TTR31-A1C111AA2EAB

Endress+Hauser Vietnam

443

TTR31-A1C111AB2EAB

Endress+Hauser Vietnam

444

TTR31-A1C111AE2EAB

Endress+Hauser Vietnam

445

51004751

Endress+Hauser Vietnam

446

TA50-HP

Endress+Hauser Vietnam

447

51005148

Endress+Hauser Vietnam

448

 TXU10-AA

Endress+Hauser Vietnam

449

52006263

Endress+Hauser Vietnam

450

51006327

Endress+Hauser Vietnam

451

 RNB130-A1A

Endress+Hauser Vietnam

452

71136420

Endress+Hauser Vietnam

453

71136421

Endress+Hauser Vietnam

454

71136419

Endress+Hauser Vietnam

455

71136251

Endress+Hauser Vietnam

456

71136252

Endress+Hauser Vietnam

457

71136253

Endress+Hauser Vietnam

458

71136585

Endress+Hauser Vietnam

459

RSG35-B1AAA

Endress+Hauser Vietnam

460

RSG35-B1BAA

Endress+Hauser Vietnam

461

RSG35-C1AAA

Endress+Hauser Vietnam

462

RSG35-C1BAA

Endress+Hauser Vietnam

463

RSG35-D1AAA

Endress+Hauser Vietnam

464

RSG35-D1BAA

Endress+Hauser Vietnam

465

RSG35-A1CAA

Endress+Hauser Vietnam

466

RSG35-A1DAA

Endress+Hauser Vietnam

467

RSG35-B1AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

468

RSG35-B1BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

469

RSG35-C1AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

470

RSG35-C1BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

471

RSG35-D1AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

472

RSG35-D1BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

473

RSG35-A1CAAE1

Endress+Hauser Vietnam

474

RSG35-A1DAAE1

Endress+Hauser Vietnam

475

RSG35-B2AAA

Endress+Hauser Vietnam

476

RSG35-B2BAA

Endress+Hauser Vietnam

477

RSG35-C2AAA

Endress+Hauser Vietnam

478

RSG35-C2BAA

Endress+Hauser Vietnam

479

RSG35-D2AAA

Endress+Hauser Vietnam

480

RSG35-D2BAA

Endress+Hauser Vietnam

481

RSG35-A2CAA

Endress+Hauser Vietnam

482

RSG35-A2DAA

Endress+Hauser Vietnam

483

RSG35-B2AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

484

RSG35-B2BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

485

RSG35-C2AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

486

RSG35-C2BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

487

RSG35-D2AAAE1

Endress+Hauser Vietnam

488

RSG35-D2BAAE1

Endress+Hauser Vietnam

489

RSG35-A2CAAE1

Endress+Hauser Vietnam

490

RSG35-A2DAAE1

Endress+Hauser Vietnam

491

RSG35-B1AAAG2

Endress+Hauser Vietnam

492

RSG35-B1BAAG2

Endress+Hauser Vietnam

493

 RSG35-C1BAAG2

Endress+Hauser Vietnam

494

RSG35-D1AAAG2

Endress+Hauser Vietnam

495

RSG35-D1BAAG2

Endress+Hauser Vietnam

496

RSG35-A1CAAG2

Endress+Hauser Vietnam

497

RSG35-A1DAAG2

Endress+Hauser Vietnam

498

RSG35-B1AAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

499

RSG35-B1BAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

500

RSG35-C1AAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

501

RSG35-C1BAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

502

RSG35-D1AAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

503

RSG35-D1BAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

504

RSG35-A1CAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

505

RSG35-A1DAAE1G2

Endress+Hauser Vietnam

506

RIA15-AAA1

Endress+Hauser Vietnam

507

RIA15-AAB1+NA

Endress+Hauser Vietnam

508

RIA15-AAC1+NA

Endress+Hauser Vietnam

509

RIA15-BAA1

Endress+Hauser Vietnam

510

RIA15-BAB1+NA

Endress+Hauser Vietnam

511

RIA15-BAC1+NA

Endress+Hauser Vietnam

512

RIA15-AAA2

Endress+Hauser Vietnam

513

RIA15-AAB2+NA

Endress+Hauser Vietnam

514

RIA15-AAC2+NA

Endress+Hauser Vietnam

515

RIA15-BAA2

Endress+Hauser Vietnam

516

 RIA15-BAB2+NA

Endress+Hauser Vietnam

517

RIA15-BAC2+NA

Endress+Hauser Vietnam

518

RIA45-A1A1

Endress+Hauser Vietnam

519

RIA45-A1B1

Endress+Hauser Vietnam

520

RIA45-A1C1

Endress+Hauser Vietnam

521

RIA45-A1D1

Endress+Hauser Vietnam

522

RIA45-B1A1

Endress+Hauser Vietnam

523

RIA45-B1B1

Endress+Hauser Vietnam

524

RIA45-B1C1

Endress+Hauser Vietnam

525

RIA45-B1D1

Endress+Hauser Vietnam

526

RIA46-A1A1A

Endress+Hauser Vietnam

527

RIA46-A1B1A

Endress+Hauser Vietnam

528

RIA46-A1C1A

Endress+Hauser Vietnam

529

RIA46-A1D1A

Endress+Hauser Vietnam

530

RIA46-B1A2A

Endress+Hauser Vietnam

531

RIA46-B1B2A

Endress+Hauser Vietnam

532

RIA46-B1C2A

Endress+Hauser Vietnam

533

RIA46-B1D2A

Endress+Hauser Vietnam

534

 TXU10-AC

Endress+Hauser Vietnam

535

RIA14-AA3C

Endress+Hauser Vietnam

536

 RIA14-AA3CI4

Endress+Hauser Vietnam

537

 RIA14-BA3C

Endress+Hauser Vietnam

538

RIA14-BA3CI4

Endress+Hauser Vietnam

539

RIA16-AA1AE1

Endress+Hauser Vietnam

540

RIA16-AA1AE1I2

Endress+Hauser Vietnam

541

RIA16-AA2AE1

Endress+Hauser Vietnam

542

RIA16-AA2AE1I2

Endress+Hauser Vietnam

543

RIA16-BA2AE1

Endress+Hauser Vietnam

544

RIA16-BA2AE1I2

Endress+Hauser Vietnam

545

71089844

Endress+Hauser Vietnam

546

TXU10-AC

Endress+Hauser Vietnam

547

RID14-AA3C1

Endress+Hauser Vietnam

548

RID14-AA3C2

Endress+Hauser Vietnam

549

RID14-BA3C1

Endress+Hauser Vietnam

550

RID14-BA3C2

Endress+Hauser Vietnam

551

RID16-AA1A1

Endress+Hauser Vietnam

552

RID16-AA1A2

Endress+Hauser Vietnam

553

 RID16-BA2A1

Endress+Hauser Vietnam

554

RID16-BA2A2

Endress+Hauser Vietnam

555

RIA452-A111A11A

Endress+Hauser Vietnam

556

RIA452-A112A11A

Endress+Hauser Vietnam

557

RIA452-A113A11A

Endress+Hauser Vietnam

558

RIA452-A114A11A

Endress+Hauser Vietnam

559

RIA452-A115A11A

Endress+Hauser Vietnam

560

 RIA452-A121A11A

Endress+Hauser Vietnam

561

RIA452-A122A11A

Endress+Hauser Vietnam

562

RIA452-A123A11A

Endress+Hauser Vietnam

563

RIA452-A124A11A

Endress+Hauser Vietnam

564

RIA452-A125A11A

Endress+Hauser Vietnam

565

RIA452-B111A11A

Endress+Hauser Vietnam

566

RIA452-B112A11A

Endress+Hauser Vietnam

567

RIA452-B113A11A

Endress+Hauser Vietnam

568

RIA452-B114A11A

Endress+Hauser Vietnam

569

RIA452-B115A11A

Endress+Hauser Vietnam

570

RIA452-A211A11A

Endress+Hauser Vietnam

571

RIA452-A212A11A

Endress+Hauser Vietnam

572

RIA452-A213A11A

Endress+Hauser Vietnam

573

RIA452-A214A11A

Endress+Hauser Vietnam

574

RIA452-A215A11A

Endress+Hauser Vietnam

575

 RIA452-A221A11A

Endress+Hauser Vietnam

576

RIA452-A222A11A

Endress+Hauser Vietnam

577

RIA452-A223A11A

Endress+Hauser Vietnam

578

RIA452-A224A11A

Endress+Hauser Vietnam

579

RIA452-A225A11A

Endress+Hauser Vietnam

580

RIA452-B211A11A

Endress+Hauser Vietnam

581

RIA452-B212A11A

Endress+Hauser Vietnam

582

RIA452-B213A11A

Endress+Hauser Vietnam

583

RIA452-B214A11A

Endress+Hauser Vietnam

584

RIA452-B215A11A

Endress+Hauser Vietnam

585

TXU10-AA

Endress+Hauser Vietnam

586

51009957

Endress+Hauser Vietnam

587

RMA42-AAA

Endress+Hauser Vietnam

588

RMA42-AAB

Endress+Hauser Vietnam

589

RMA42-AAC

Endress+Hauser Vietnam

590

RMA42-AAD

Endress+Hauser Vietnam

591

RMA42-BHA

Endress+Hauser Vietnam

592

RMA42-BHB

Endress+Hauser Vietnam

593

RMA42-BHC

Endress+Hauser Vietnam

594

RMA42-BHD

Endress+Hauser Vietnam

595

TXU10-AC

Endress+Hauser Vietnam

596

52010132

Endress+Hauser Vietnam

597

RTA421-A11A

Endress+Hauser Vietnam

598

RTA421-A21A

Endress+Hauser Vietnam

599

 RTA421-A31A

Endress+Hauser Vietnam

600

RTA421-A12A

Endress+Hauser Vietnam

601

RTA421-A22A

Endress+Hauser Vietnam

602

RTA421-A32A

Endress+Hauser Vietnam

603

52010132

Endress+Hauser Vietnam

604

RN221N-A1

Endress+Hauser Vietnam

605

RN221N-B1

Endress+Hauser Vietnam

606

RN221N-A3

Endress+Hauser Vietnam

607

RN221N-B3

Endress+Hauser Vietnam

608

RB223-A1A

Endress+Hauser Vietnam

609

RB223-A2A

Endress+Hauser Vietnam

610

RB223-B1A

Endress+Hauser Vietnam

611

RB223-B1B

Endress+Hauser Vietnam

612

RB223-B2A

Endress+Hauser Vietnam

613

RB223-B2B

Endress+Hauser Vietnam

614

HAW562-AAA

Endress+Hauser Vietnam

615

HAW562-AAB

Endress+Hauser Vietnam

616

HAW562-AAC

Endress+Hauser Vietnam

617

HAW562-AAD

Endress+Hauser Vietnam

618

HAW562-AAE

Endress+Hauser Vietnam

619

HAW562-8DA

Endress+Hauser Vietnam

620

HAW569-AA2B

Endress+Hauser Vietnam

621

HAW569-AA2B

Endress+Hauser Vietnam

622

HAW569-CB2C

Endress+Hauser Vietnam

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng E+H tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây