Đại lý Kwangjin Vietnam,Khớp nối xoay KR6100-25A Kwangjin,KR6100-25A Kwangjin,Kwangjin Vietnam,Khớp nối xoay KR6100-25A,Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Đại lý Kwangjin Vietnam,Khớp nối xoay KR6100-25A Kwangjin

KR6100 

 Là sản phẩm được phát triển để sử dụng khí nén hoặc thủy lực tốc độ thấp.
  Trong ngành công nghiệp thép như dây chuyền rạch và dây chuyền tự động hóa báo chí
  được sử dụng rất nhiều

Phạm vi kích thước

25A (1 ")

Tối đa Sức ép

 

   Cho không khí

10kg / cm2 (150PSI)

   Đối với dầu thủy lực

210kg / ㎠ (3.000PSI)

Tối đa Tốc độ quay

250 vòng / phút

Tối đa Nhiệt độ

100 ℃ (210 ℉)

Phương tiện truyền thông

Không khí, dầu thủy lực

 

Giới thiệu về Kwang Jin Vietnam

Kwang Jin Vietnam là một trong những nhà sản xuất tiên tiến và đáng tin cậy nhất của Khớp quay, Khớp xoay được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Kể từ khi chúng tôi ra mắt thương hiệu KJC vào năm 1986, Kwang Jin Vietnam đã có danh tiếng tốt về chất lượng cao và cung cấp các sản phẩm của KJC cho ngành công nghiệp đóng tàu như POSCO, HYUNDAI HEAVY IND Industry.
Hơn nữa, dựa trên công nghệ đã được kiểm chứng của chúng tôi trong hầu hết các ngành công nghiệp, Kwang jin Vietnam đã tăng tốc mở rộng thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Kwang Jin Vietnam luôn tập trung vào phát triển và đầu tư cho công nghệ mới. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng do sự phát triển công nghiệp thay đổi nhanh chóng.

Kwang Jin Vietnam cam kết tiếp tục nhấn mạnh vào tính sáng tạo và độ tin cậy, luôn đi trước một bước trong công nghệ và nỗ lực tối đa để cùng khách hàng đạt được thành công trong kinh doanh.

List code Kwang Jin Vietnam

 

Tên sản phẩm

Tên TV

Hãng

Description

Models

Rotary Joint

Khớp nối xoay

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 1000

KR1011-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1011-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-15A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-65A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-15A-6A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1021-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1001-80A-40A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1021-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR1022-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1002-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1022-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1005-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR1025-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 2200

KR2211-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-20A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2211-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-6A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-65A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2212-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2215-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-15A-6A            

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR2221-32A-Ø20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-65A-Ø32, Ø40, Ø 48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2201-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2221-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-15A-6A   

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-32A-Ø20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-65A-Ø32, Ø40, Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2202-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2222-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-15A-6A           

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-15A-Ø9

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR2225-20A-Ø9, Ø13

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-25A-Ø13, Ø16

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-40A-Ø20, Ø26 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-50A-Ø26, Ø32

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-65A-Ø32, Ø40, Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2205-80A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR2225-80A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 2400

OR2415-25A-Ø300(For Continuos Ship Unloader Crane)

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3000

KR3011-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3011-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-15A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-15A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-15A-6A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3001-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-15A-6A     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-20A-8A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3002-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3005-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3005-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3200

KR3211-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3211-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3212-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-15A  

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3215-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3215-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3201-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-15A-6A     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-20A-8A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3202-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3202-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-15A-6A      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3205-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 3700

KR3711-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3711-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-15A       

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3712-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-15A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3715-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3721-32A-Ø22.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-40A-20

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3701-50A-25A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-50A-Ø34.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3701-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3721-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-15A-6A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

 KR3722-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-32A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-32A-Ø22.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-40A-20A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-50A-Ø34.5 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-65A-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3702-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3722-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-15A-6A            

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-15A-Ø11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-20A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-20A-Ø14.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-25A-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-25A-Ø18

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-40A-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-40A-Ø28

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-50A-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-50A-Ø34.5

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-65A-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-65A-Ø49

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3705-80A-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR3725-80A-Ø61

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 4000

KR4011-50A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-80A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-90A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4011-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-90A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4012-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-50A    

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-90A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-125A 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4015-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-50A-Ø33      

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-100A-Ø60

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4021-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-50A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-100A-Ø60

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-125A-Ø75

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4022-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-50A-Ø33     

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-65A-Ø33

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-80A-Ø42

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-90A-Ø48

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-100A-Ø60 

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-125A-Ø75

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR4025-150A-Ø88

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 5000

KR5005-10A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-20A-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A*2P-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR5005-25A*3P-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 6000

KR6100-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6106-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6701-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6706-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

BR6011-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

OR6200-15AX9P-11

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-12-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-12-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-12-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-12-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-20-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-20-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6314-20-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6313-20-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6364-30-1

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6363-30-1

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6364-30-2

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6363-30-2

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-10-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-10-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-15-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-15-A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6414-15-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6413-15-R

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-15Ax3P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-10Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-15Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6505-20Ax2P

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6605-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR6605-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 7200

KR7211-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7201-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7211-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7201-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KR7205-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 8000

OR8000

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 8100

OR8100

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Accessories

Journal Flange

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Syphon elbow

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Syphon Hose

 

Khớp nối xoay

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 100

KJ100-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ100-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ100-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 200

KJ200-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ200-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 300

KJ300-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ300-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 400

KJ400-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ400-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 410

KJ410-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ410-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 500

KJ500-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-200A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-250A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-300A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-350A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ500-400A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 600

KJ600-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-65A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-80A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-100A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-125A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ600-150A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 610

KJ610-8A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-10A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-15A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-20A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-25A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-32A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-40A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

KJ610-50A

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Rotary Joints , khớp nối xoay Kwang Jin

Series 700

OJ700

Hydraulic Expand

Hydraulic Expand

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Hydraulic Expand ,  Kwang Jin khớp nối xoay Hydraulic Expand

Shaft

KJC Hydraulic Expand Shaft

Press seat

Press seat

Kwang Jin Vietnam, đại lý Kwang Jin, Press seat , khớp nối xoay Press seat

Press seat

KJC Press Seat

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng KWANGJIN tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây