Fine Suntronix Vietnam,Nguồn cấp VSF75-24 Fine Suntronix

MODEL

INPUT

OUTPUT1

OUTPUT2

OUTPUT3

Safety

 

VSFL50-24

 AC100-240V (AC90~264V or DC130~370V), 50/60Hz (47~440Hz or..

24

 

 

 

 

VSF75-24

 AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF220-24

  AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF300-24

 AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF400-24

  AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF300-28

  AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF75-28

  AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

24

 

 

 

 

VSF400-30

  AC100-120V / 200~240V (AC85~132V / 180~264v or DC240~370V), ..

30

 

 

 

 

VSF75-48

  AC100-120V / 200-240V (AC90~13

48

 

 

 

VSF300-48

  AC100-120V / 200-240V (AC90~132V / 180~264V or DC240~370V),..

48

 

 

 

 

100% Korea Origin

Fine Suntronix Vietnam

Code: VSF75-24
 Power Supply

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645