Erhardt+Leimer Vietnam,Bộ điều khiển DC0340 - 00320444 Erhardt+Leimer

Erhardt+Leimer digital position controlle DC0340 - 00320444/ Bộ điều khiển DC0340 Erhardt+Leimer   

 • Tên thiết bị: Bộ điều khiển DC0340 Erhardt-Leimer

 • Mã đặt hàng: Erhardt+Leimer  DC0340 - 00320444

 • Nhà sản xuất: Erhardt + Leimer

 • Nhà cung cấp: ANS Việt Nam, Đại lý chính thức Erhardt + Leimer tại Việt Nam, Erhardt + Leimer Việt Nam.

 • Data sheet: (files đính kèm)

Mô tả sản phẩm Erhardt+Leimer DC0340 - 00320444

Bộ điều khiển Erhardt+Leimer  DC0340 - 00320444 cực kỳ nhỏ gọn với giai đoạn đầu ra tích hợp trước để điều khiển động cơ bánh răng DC. Cấu trúc điều khiển kiểu tầng để điều khiển độ chính xác của cơ cấu chấp hành tỷ lệ và tích hợp.  Công nghệ bus CAN phân phối với hệ thống dây rộng rãi, hỗ trợ các đầu nối cắm đơn giản. Nếu thiết bị điện tử điều khiển được tích hợp trong thiết bị truyền động, hệ thống dây điện hoàn toàn có tính năng hoạt động, tức là không cần tủ điều khiển riêng.

Đặc điểm chung Erhardt+Leimer DC0340

 • Erhardt+Leimer  DC0340 - 00320444 Bộ điều khiển vị trí kỹ thuật số cực kỳ nhỏ gọn với giai đoạn đầu ra tích hợp và Bộ xử lý 16 bit µ.

 • Có thể tải phần mềm qua CAN bus hoặc modem.

 • Thiết lập vận hành  được tích hợp trên thẻ điều khiển

 • Đầu vào và đầu ra digital và analog, các mô-đun có thể được kết nối qua SPI bus (giao diện bộ xử lý nối tiếp).

Thiết bị liên quan Erhardt+Leimer DC0340

 • Erhardt+Leimer  Input module (analog) AK 4002

 • Erhardt+Leimer  Input module (analog) AK 4014

 • Erhardt+Leimer Input and output module LK 4203

 • Erhardt+Leimer  Command device RT 4019

 • Erhardt+Leimer  Command station DO 2000

Product Code

Brand

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Thickness measurement EL-Thickness

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spreading system BCS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Edge spreading system BCS11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared broadband sensor FE 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profile measurement EL-TRISCAN TR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profil measurement EL-TRISCAN LS

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Tread length measurement EL-LENGTH

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line inspection system EL-Color Line Inspection

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 80

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 77

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Lever-arm-type-stretcher SP 09

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type stretcher SP 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 04

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire guide)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position sensor FE 075

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 20 (felt and wire tension)

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Alarm sensor FE 072

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric position controller DC 08/DC 28

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor SK 78

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 16

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 07

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator for felt and wire guiding SK 02

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Mechanical/pneumatic edge sensor FM 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 38

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Electromechanical edge sensor SH 89

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 80

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor EM 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension controller DC 04/DC 24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Fabric tension sensor PD 77

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Lever-arm-type-stretcher SP 09

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type-stretcher SP 10

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spindle-type stretcher SP 08

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Chain-type stretcher SP 15

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Digital display PA 1401

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor feedback PR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Thickness measurement EL-Thickness

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Spreading system BCS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Edge spreading system BCS11

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared broadband sensor FE 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 91

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS41

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Camera computer DO 82

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profile measurement EL-TRISCAN TR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Online profil measurement EL-TRISCAN LS

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Tread length measurement EL-LENGTH

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line inspection system EL-Color Line Inspection

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Print inspection NYSCAN-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

CIP – Contact Roller System for the Glue machine

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Process automation ELCORRUMATIC CSM

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

ELCORRUMATIC CCM

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Compensating roller ELCORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension control TENSIONMASTER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system SPLITWEB

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Bridge web guider CORRALIGNER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system ELTRAC

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

ELClean

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pattern inspection PGS-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web monitoring ELSCAN-CORR

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Follow-up control system TRIMMASTER

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Heating Plate

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension load cell PD 2718

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension load cell PD 2718

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS23

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Metal detector MDA01

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Metal detector MDS50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS23

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line sensor FE 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS24

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS12

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system Premium Line DRS22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support beam VS 46

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS61

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting roller system SRS51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 A array

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-500 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Surface weight measurement USM-200 UA traversing

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS71

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Pivoting frame system DRS31

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Ultrasonic edge sensor FX 42

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command station DO 40

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Support Beam VS 45

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Broadband sensor FR 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Color line sensor FE 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Infrared edge sensor FR 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 53

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 51

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuating drive WSS 52

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Position controller DC 03

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Line scan camera OL 60

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier with display PA 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Measuring amplifier CV 22

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 21

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Flange load cell PD 25

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Sensor roller PD 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Block load cell PD 50

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Web tension controller DC 62

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Actuator brushless AG 9

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer

Command Station DO 30

Erhardt Leimer Vietnam, Erhardt Leimer