UNION Vietnam,Nguồn Hàn Trở Kháng UAR-26+C19W7+537+439C / UAR-26 UNION

Union UAR-26+C19W7+537+439C Resistance Welding Power Supply – Nguồn Hàn Trở Kháng 

Mã đặt hàng: UAR-26+C19W7+537+439C / UAR-26

Nhà sản xuất: Union

Nhà cung cấp: ANS Vietnam

Single phase AC welding power supply controller UAR-26/UAR-40 Unicon - Bộ điều khiển nguồn điện hàn xoay chiều một pha UAR-26 / UAR-40

Vì 4 loại chế độ điều khiển công suất được bao gồm, tùy theo công việc, bạn có thể chọn một chế độ

[bù biến thiên điện áp sơ cấp nửa chu kỳ],

[bù biến thiên điện áp sơ cấp một chu kỳ],

[đa chu kỳ bù biến thiên điện áp sơ cấp] và [dòng điện tương đối đa chu kỳ].

  • UAR-26/UAR-40 Union với chức năng giám sát dòng điện liên tục, tự động theo dõi dòng điện hàn, dải nào được cài đặt trước và có thể quản lý thuận tiện.

  • Tự động / thủ công cài đặt dòng điện tối đa, chỉ có thử nghiệm điện mới có thể thiết lập dòng điện tối đa, việc sử dụng thiết bị hiệu quả sẽ được thực hiện.

  • Một loạt các tín hiệu đầu ra thuận tiện cho việc mang theo thiết bị.

Phiên bản của Resistance Welding Power Supply

Model: UAR-26/UT-C19W6 UHD-537+UHD-439

Model: UAR-26/UT-C19W6 UHD-601

INPUT POWER              

AC200V260V(50Hz)    /AC90V~130V(60Hz) (Optional) Single-phase

 CONTRO MODE          

half cycle primary    voltage variation compensation

single cycle primary voltage variation compensation    SINGLE CYCLE

Multi cycle of compensating voltage fluctuation MULTI CYCLE V              

Multi cycle secondary constant current MULTI CYCLE A              

 TIME SETTING              

a. Squeeze time (SQ):00~99(cycle)
 b.   Up slope 1: 00~99 (included in the welding time)
 c.   Welding time 1:00~99(cycle)
 d.Down slope 1:00~99(cycle)
 e.    Cooling time::00~99(cycle)
 f.   Up slope 2: 00~99(Cycle)                                                
 g.   Welding time 1:00~99(cycle)
 h. Down slope 2 :00~99 (included in the welding time)
 i. (HOLD):00~99(cycle)
 j. (PUL):1~9(order)Multiple-pulse
 k.   Current    set:10.0%~99.9%(voltage variation compensation)/0.20-9.99KA(constant current)    

 MAXIMUM OUTPUT CURRENT

0.50~9.99 KA  Maximum Output Current

 MONITORING INTERVAL

00.0~10.0 (cycle)

 MONITOR SCHEDULE            

Current

0.00~9.99 KA (OVERRUN KA )
OVERRUN-.-- KA )-.-- KA )        

Conduction    Angle              

000~180 deg

Good count              

000000~999999  count good weld only

Input power    frequency              

45~60Hz

 NO DETECTION SET              

00.0~99

 CURRENT/VOLTAGE DETECTION PRECISION

Full Range±3%

 COMMUNICATION SET

Printout Set

You can set the serial communication output.

Baudrate Set              

You can choose the baud rate from 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit.

 THE USE OF THE ENVIRONMENT

Temperature 5~40℃、Humidity90% below(no dew)

POWER  MAXIMUM OUTPUT POWER

20KW (duty factor13% AC220V)              

 MATCHING              

The    current detection coil UCT-S40              

 DIMENSION          

240(H)×163(W)×230(L)
 (Without projecting parts)              

WEIGHT              

5.5kg (no accessory)              

 

Products

Code

Series

Model No.

Brand

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CM Series

F24CM

UPF24S24CM

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CM Series

F24CM

UPF24S48CM

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CM Series

F30CM

UPF30S24CM

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CM Series

F30CM

UPF30S48CM

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CF Series

F24CF

UPF24S24CF

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CF Series

F24CF

UPF24S48CF

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CF Series

F30CF

UPF30S24CF

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UPF-CF Series

F30CF

UPF30S48CF

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UP-J Series

24J

UP24S12J

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

INDOOR LIGHT CONVERTER

UP-J Series

24J

UP24S24J

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WH Series

60WH

UP60S12WH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WH Series

100WH

UP100S12WH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WH Series

120WH

UP120S12WH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP(F)-MH Series

120MH

UP120S12MH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP(F)-MH Series

180MH

UPF180S12MH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-TH Series

60TH

UP60S12TH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W1 Series

40W1

UP40S12W1

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W1 Series

60W1

UP60S12W1

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W1 Series

100W1

UP100S12W1

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W1 Series

150W1

UP150S12W1

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2S Series

100W2S

UP100S12W2S

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2S Series

150W2S

UP150S12W2S

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2S Series

200W2S

UP200S12W2S

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2S Series

300W2S

UP300S12W2S

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

10W2(V1)

UP10S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

10W2(V1)

UP10S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

20W2(V1)

UP20S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

20W2(V1)

UP20S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

30W2(V1)

UP30S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

30W2(V1)

UP30S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

30W2F

UP30S12W2F

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

40W2(V1)

UP40S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

40W2(V1)

UP40S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2(V1)

UP60S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2(V1)

UP60S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2F

UP60S12W2F(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2F

UP60S24W2F(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

100W2(V1)P

UP100S12W2(V1)P

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

40W2(V1)M

UP40S12W2(V1)M

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

40W2(V1)M

UP40S24W2(V1)M

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2(V1)M

UP60S12W2(V1)M

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

60W2(V1)M

UP60S24W2(V1)M

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

80W2(V1)

UP80S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

100W2(V1)

UP100S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

100W2(V1)

UP100S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

150W2(V1)

UP150S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

150W2(V1)

UP150S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

200W2(V1)

UP200S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

200W2(V1)

UP200S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

300W2(V1)

UP300S12W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-W2(V1) Series

300W2(V1)

UP300S24W2(V1)

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WQ Series

40WQ

UP40S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WQ Series

60WQ

UP60S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WQ Series

100WQ

UP100S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UP-WQ Series

150WQ

UP150S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F100WQ

UPF100S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F100WQ

UPF100S24WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F150WQ

UPF150S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F150WQ

UPF150S24WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F200WQ

UPF200S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F200WQ

UPF200S24WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F300WQ

UPF300S12WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-WQ Series

F300WQ

UPF300S24WQ

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F30CQHP

UPF30S36CQHP

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F30CQH

UPF30S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F30CQH

UPF30S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F40CQH

UPF40S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F40CQH

UPF40S24CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F40CQH

UPF40S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F40CQH

UPF40S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F60CQH

UPF60S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F60CQH

UPF60S24CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F60CQH

UPF60S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F60CQH

UPF60S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F80CQH

UPF80S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F80CQH

UPF80S24CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F80CQH

UPF80S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F80CQH

UPF80S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F100CQH

UPF100S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F100CQH

UPF100S24CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F100CQH

UPF100S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F100CQH

UPF100S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F150CQH

UPF150S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F150CQH

UPF150S24CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F150CQH

UPF150S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F150CQH

UPF150S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F185CQH

UPF185S36CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F185CQH

UPF185S48CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F250CQH

UPF250S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQH[D] Series

F250CQH

UPF250S12CQH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F80CQ2

UPF80S36CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F80CQ3

UPF80S48CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F100CQ2

UPF100S36CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F100CQ3

UPF100S48CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F150CQ2

UPF150S36CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F150CQ3

UPF150S48CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F200CQ2

UPF200S36CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-CQ2[D] Series

F200CQ3

UPF200S48CQ2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-C7[D] Series

F60C7

UPF60S60-C7

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-C7[D] Series

F80C7

UPF80S90-C7

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-C7[D] Series

F100C7

UPF100S120-C7

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-C7[D] Series

F150C7

UPF150S180-C7

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-C7[D] Series

F200C7

UPF200S240-C7

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F30CQHD-EX

UPF30S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F60CQHD-EX

UPF60S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F80CQHD-EX

UPF80S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F100CQHD-EX

UPF100S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F150CQHD-EX

UPF150S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

WATERPROOF CONVERTER

UPF-EX Series

F200CQHD-EX

UPF200S36CQHD-EX

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DIN-RAIL POWER SUPPLY

UP-R Series

50R

UP50S24R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DIN-RAIL POWER SUPPLY

UP-R Series

75R

UP75S24R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DIN-RAIL POWER SUPPLY

UP-R Series

120R

UP120S24R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DIN-RAIL POWER SUPPLY

UP-R Series

240R

UPF240S24R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L2 Series

50L2

UP50S12L2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L2 Series

75L2

UP75S12L2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L2 Series

100L2

UP100S12L2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L2 Series

200L2

UP200S12L2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L2 Series

350L2

UP350S12L2

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

15L

UP15S05L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

15L

UP15S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

15L

UP15S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

30L

UP30S05L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

30L

UP30S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

30L

UP30S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

50L

UP50S05L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

50L

UP50S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

50L

UP50S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

75L

UP75S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

75L

UP75S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

100L

UP100S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

100L

UP100S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

150L

UP150S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

150L

UP150S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

200L

UP200S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

200L

UP200S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

350L

UP350S12L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

LOW COST POWER SUPPLY

UP-L Series

350L

UP350S24L

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

15S

UP15S05

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

15S

UP15S09

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

15S

UP15S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

15S

UP15S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

15S

UP15S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

30S

UP30S05

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

30S

UP30S09

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

30S

UP30S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

30S

UP30S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

30S

UP30S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

50S

UP50S05

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

50S

UP50S09

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

50S

UP50S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

50S

UP50S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

50S

UP50S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

75S

UP75S05

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

75S

UP75S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

75S

UP75S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

75S

UP75S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

100S

UP100S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

100S

UP100S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

100S

UP100S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

150S

UP150S05

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

150S

UP150S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

150S

UP150S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

150S

UP150S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

200S

UP200S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

200S

UP200S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

200S

UP200S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

220S

UP220S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

220S

UP220S15

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

220S

UP220S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

300S

UP300S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

300S

UP300S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

400S

UP400S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

400S

UP400S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

500S

UP500S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

500S

UP500S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

600S

UP600S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

600S

UP600S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

750S

UP750S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

750S

UP750S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

850S

UP850S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

850S

UP850S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

1000S

UP1000S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

1000S

UP1000S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

1200S

UP1200S12

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

1200S

UP1200S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP- Series

1500S

UP1500S24

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DAC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DAD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DAE

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DBB

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DCC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

15D

UP15DDD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DAA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DAC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DAE

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DCC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DDD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DCA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

30D

UP30DEA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DAA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DAC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DAE

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DCC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DDD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DCA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-D Series

50D

UP50DEA

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

15T

UP15TACC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

15T

UP15TADD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

30T

UP30TACC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

30T

UP30TADD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

50T

UP50TACC

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

GENERAL POWER SUPPLY

UP-T Series

50T

UP50TADD

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

15N

UP15S05N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

15N

UP15S09N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

15N

UP15S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

15N

UP15S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

30N

UP30S05N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

30N

UP30S09N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

30N

UP30S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

30N

UP30S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

50N

UP50S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

50N

UP50S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

75N

UP75S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

75N

UP75S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

100N

UP100S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

100N

UP100S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

150N

UP150S12N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

OPEN FRAM POWER SUPPLY

UP-N Series

150N

UP150S24N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount

PDD0

PDD0-103N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount

PDD1

PDD0-105N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-208NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-215NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-220NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-608NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-615NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-620NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-108NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

PCB Mount with heatsink

PDD0-HS

PDD0-115NHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-2

SDD0-210N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-3

SDD0-220N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-4

SDD0-230N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-5

SDD0-240N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-6

SDD0-610N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-7

SDD0-620N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-8

SDD0-630N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-9

SDD0-640N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-1

SDD0-110N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-2

SDD0-120N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-3

SDD0-130N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

DC-OUTPUT TYPE

Panel Mount with heatsink

SDD0-4

SDD0-140N

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA1

PDA1-202Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA2

PDA1-203Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA3

PDA1-205Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA4

PDA1-208Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA5

PDA1-202R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA6

PDA1-203R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA7

PDA1-205R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount

PDA8

PDA1-208R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HS

PDA1-208ZHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HS

PDA1-215ZHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HS

PDA1-225ZHS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HL

PDA1-208ZHL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HL

PDA1-215ZHL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount with heatsink

PDA1-HL

PDA1-225ZHL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-2

SDA1-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-3

SDA1-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-4

SDA1-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-5

SDA1-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-6

SDA1-215R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-7

SDA1-225R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-8

SDA1-240R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-9

SDA1-250R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-4

SDA1-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-5

SDA1-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-6

SDA1-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-7

SDA1-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-8

SDA1-415R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-9

SDA1-425R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-10

SDA1-440R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SDA1-11

SDA1-450R

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-2

SAA1-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-3

SAA1-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-4

SAA1-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-5

SAA1-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-4

SAA1-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-5

SAA1-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-6

SAA1-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount with heatsink

SAA1-7

SAA1-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-2

SDA2-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-3

SDA2-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-4

SDA2-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-5

SDA2-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-4

SDA2-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-5

SDA2-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-6

SDA2-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SDA2-7

SDA2-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-2

SAA2-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-3

SAA2-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-4

SAA2-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-5

SAA2-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-4

SAA2-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-5

SAA2-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-6

SAA2-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

2-Phase type

 

SAA2-7

SAA2-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-2

SDA3-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-3

SDA3-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-4

SDA3-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-5

SDA3-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-4

SDA3-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-5

SDA3-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-6

SDA3-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SDA3-7

SDA3-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-2

SAA3-215Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-3

SAA3-225Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-4

SAA3-240Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-5

SAA3-250Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-4

SAA3-415Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-5

SAA3-425Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-6

SAA3-440Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

 

SAA3-7

SAA3-450Z

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount/pin-termianal

SPN

UF3SPN

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

PCB Mount/pin-termianal

SPN

UF6SPN

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/tab-termianal

STS

UF3STS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/tab-termianal

STS

UF6STS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/wire-termianal

SLS

UF3SLS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/wire-termianal

SLS

UF6SLS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF5SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF6SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF10SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF15SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF20SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF30SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF40SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF50SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF60SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF80SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF100SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF120SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF150SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF200SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF300SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

1-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal

SBS

UF400SBS

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF10TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF20TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF30TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF40TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF50TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF60TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF80TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF100TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF120TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF150TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF200TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF250TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF300TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for low-volt.

TBL

UF450TBL

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF10TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF20TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF30TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF40TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF50TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF60TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF80TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF100TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF120TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF150TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF200TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF250TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF300TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for high-volt.

TBH

UF450TBH

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF10TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF20TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF30TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF40TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF60TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF80TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF100TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF120TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF150TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF190TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF260TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF380TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF450TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF660TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF750TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF880TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

3-Phase type

Panel Mount/bolt-termianal for inverter.

TBI

UF1000TBI-□□

UNION ELECOM VietNam, UNION ELECOM

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Union tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây