Bihl+wiedemann Vietnam,Cổng ASi-3 PROFIBUS tích hợp Màn hình an toàn 2 ASi master BWU3275 Bihl+wiedemann

BWU3275 ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters

 

 

Mô tả Sản phẩm
Cổng ASi-3 PROFIBUS tích hợp Màn hình an toàn, 2 ASi chính, 1 nguồn cấp cho 2 mạng ASi, 6 đầu vào kỹ thuật số hoặc đầu vào an toàn 3 x 2 kênh (SIL 3, cat. 4), có thể mở rộng đến tối đa. Đầu vào an toàn 62 x 2 kênh, đầu vào an toàn 1922 x 2 kênh ở mức tối đa. cấu hình, 6 mạch giải phóng (6 x đầu ra an toàn điện tử), có thể mở rộng đến tối đa. 32 đầu ra an toàn, tối đa 992 đầu ra an toàn. cấu hình, Liên kết an toàn, chẩn đoán và cấu hình thông qua giao diện chẩn đoán Ethernet, nhận dạng địa chỉ trùng lặp, phát hiện lỗi ASi, lập trình trong C tùy chọn, IP20

Thông số kỹ thuật
Loại An toàn, PROFIBUS
Cổng mô hình với Màn hình an toàn tích hợp
Xếp hạng bảo vệ IP20
Giao diện Fieldbus PROFIBUS
Số lượng mạng ASi, số lượng mạng ASi Master 2 ASi, 2 ASi-3 Master
Tích hợp tách, đo dòng điện ASi trong cổng vào có, tối đa. Mạng 4 A / ASi
Giao diện chẩn đoán và cấu hình Chẩn đoán Ethernet
Nhận biết các địa chỉ ASi trùng lặp có
Máy dò lỗi ASi có
Lập trình bằng C tùy chọn

 

100% Germany Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
 ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor, 2 ASi masters

 

Products

Brand

BWU3080

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3079

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3058

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3053

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3051

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3050

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2944

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2919

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2833

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2828

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2822

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2818

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2805

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2804

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2798

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2797

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2794

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2793

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2775

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2742

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2729

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2720

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2647

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2642

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2615

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2611

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2602

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2598

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2588

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2579

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2546

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2545

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2544

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2479

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2421

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2383

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2381

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2380

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2379

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2338

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2330

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2317

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2307

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2281

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2273

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2267

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2239

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2238

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2237

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2215

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2214

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2206

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2204

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2202

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2188 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2187

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2164

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2163

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2162

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2004

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2003

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2002

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2001

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1955

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1912

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1891

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1823

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1822

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1821

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1820

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1819

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1818

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1774

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1773

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1746

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1643

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1642

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1641

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1569

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1568

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1567

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1488

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1416

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1371

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1253

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW3074

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW3000

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2726

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2695

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1611

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1610

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1922

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2087

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1911

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1228

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1229

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1230

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1670

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1588

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2176

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1554

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2783

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2723

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1938

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2759

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2721

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2490

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2800

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1926

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1907

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2565

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2077

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2078

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2555

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2556

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2552

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3077

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2620

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2725

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2767

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2487

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3032

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2594

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2547

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2713

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2728

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2626

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2617

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2684

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2810

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2645

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2853

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3020

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2983

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2619

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2770

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2651

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2652

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2313

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1897

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1345

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1412

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1727

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1364

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1365

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1933

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2243

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1366

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1367

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1232

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1233

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2240

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1234

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1235

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1254

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1509

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1893

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1894

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1963

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1964

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1895

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1917

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1853

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1359

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1360

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1363

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2532

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1722

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1361

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1362

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2857

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2028

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2029   

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2080

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2114

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2536

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2537

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2138

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2375

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2473

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2580

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2406

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2388

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2128

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2139

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2137

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2175

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2466

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2480

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1926

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1808

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1907

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2565

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2077

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2078

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2555

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2556

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2723

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1938

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2759

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2721

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2490

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2800

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2218 | AS-i Counter Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2219 | AS-i Counter Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2189 | AS-i Counter Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1723 | AS-i Counter Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1711 | AS-i Counter Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1908 | AS-i Analog Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1664 | AS-i Analog Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1931 | AS-i 3.0 Universal Module in IP65

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1187 | AS-i/AS-i Coupler

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1280 | AS-i/AS-i Coupler, IP65

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1527 | AS-i Code Block

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1898 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O OEM

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1899 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1900 | Circuit Board Module AS-i 16I/16O

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1901 | Circuit Board Module AS-i 16I/16O

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW1485 | AS-i Circuit Board Power Supply Module

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU1647 | Cylindrical AS-i Actuator 1I/3O

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2912 | AS-i Slave for SEW frequency inverters

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2956 | AS-i Slave for SEW frequency inverters

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2038 | AS-i Slave for SEW frequency inverters

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2437 | AS-i 3.0 Motor Modules

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2957 | AS-i 3.0 Motor Modules

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2767 | Digital module AS-i, IP67, M12

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU3032 | Digital Modules AS-i, IP67, M12

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2398 | AS-i 3.0 Motor Modules for 2 Roller Drives

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2575 | AS-i 3.0 Motor Modules for 2 Roller Drives

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2958 | AS-i 3.0 Motor Modules for 2 Roller Drives

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2765 | AS-i 3.0 Motor Modules for 2 Roller Drives

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2715 | AS-i 3.0 Motor Modules for 2 Roller Drives

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2478 | AS-i 3.0 Motor module for two motors

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2959 | AS-i 3.0 Motor module for two motors

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2766 | AS-i 3.0 Motor Modules for two motors

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2852 

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2700

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2567

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2512

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2822

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2793

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2602

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2202

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2204

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2206

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2002

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2692 | AS-i Safety Input Modules, IP20

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2538 | Speed Monitor head unit and Speed Monitor sine/cosine for 2 axis

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2849 | AS-i Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2427 | AS-i Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2595 | AS-i Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2852 | Safety Basic Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2700 | Safety Basic Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BWU2977 | Adapter for connecting 2 encoders

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2497 | Adapter for Speed Monitor, 9-pole

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2499 | Adapter for Speed Monitor, 15-pole

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

W2740 | Adapter for Speed Monitor, 15-pole

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW3046 | Adapter for Speed Monitor, 15-pole

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2991 | Connecting cable for Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2993 | Connecting cable for Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2494 | Connecting cable for Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2476 | Connecting cable for Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

BW2477 | Connecting cable for Speed Monitor

Bihl+Wiedemann VietNam, Bihl+Wiedemann

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Vaisala tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây