Bently Nevada Vietnam,Mô đun giám sát thiết bị đa năng 1900/65A-01-01-03-00-00 Bently Nevada

Mô đun giám sát thiết bị đa năng 1900/65A Bently Nevada General Purpose Equipment Monitor

Mô đun giám sát thiết bị đa năng 1900/65A là thiết bị được thiết kế để liên tục giám sát và bảo vệ thiết bị được sử dụng trong nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp. Chi phí thấp - giúp nó trở thành giải pháp lý tưởng cho các máy móc và quy trình đa năng có thể được hưởng lợi từ giám sát và bảo vệ liên tục

Mô đun giám sát Bently Nevada 1900/65A series cung cấp bốn bộ chuyển đổi đầu vào và bốn đầu vào nhiệt độ. Phần mềm có thể cấu hình từng bộ chuyển đổi để hỗ trợ gia tốc kế 2 và 3 dây, vận tốc cảm biến hoặc cảm biến tiệm cận. Mỗi đầu vào nhiệt độ hỗ trợ các cặp nhiệt điện loại E, J, K và T, và RTD 2 hoặc 3 dây

1900/65A cung cấp sáu đầu ra rơle, bốn thiết bị ghi tín hiệu đầu ra 4-20 mA và đầu ra có bộ đệm chuyên dụng. Người dùng có thể sử dụng phần mềm Cấu hình 1900 series để cấu hình rơle mở hoặc đóng theo trạng thái OK, Alert và Trạng thái nguy hiểm của bất kỳ kênh nào hoặc kết hợp các kênh, đồng thời cung cấp dữ liệu từ bất kỳ biến nào từ bất kỳ kênh nào trên bất kỳ đầu ra ghi tín hiệu. Đầu ra bộ đệm chuyên dụng có thể cung cấp tín hiệu cho mỗi đầu vào của bộ chuyển đổi

 

Ordering information

1900/65A General Purpose Equipment Monitor

1900/65A-AA-BB-CC-DD-EE

A: Power Option

00

18 to 36 Vdc

00

110 to 220 Vac @ 50 to 60 Hz (external supply)

B: Display Option

00

No display

01

Attached display (no cable)

02

Display with 10’ PVC cable

03

Display with 10’ unassembled PVC cable

04

Display with 10’ TEF cable

05

Display with 10’ unassembled TEF cable

C: Mounting Option

00

None

01

DIN rail mount

02

Bulkhead Mount

03

Fiberglass NEMA 4X/IP66 WP housing with window in door

04

1900/55 replacement kit (See "1900/65A General Purpose Equipment Monitor" above)*

07

ProTIM Housing, Wiring and Mounting HardwareSee "ProTIM Housing Dimensions" on page 21

D: Approvals Options   

00

None

01

Multiple approvals

E: Communications Option

00

None

01

Modbus communicationsw

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645