Heidenhain Vietnam,Biến tần - Mô-đun nguồn 667942-01 Heidenhain

Inverter Systems UV 1xx, UVR 1xx, UM 1xx, UEC 1xx, UE 2xx, UR 2xx For HEIDENHAIN Controls

Hệ thống biến tần của HEIDENHAIN phù hợp với các điều khiển HEIDENHAIN với
kiểm soát tốc độ kỹ thuật số. Chúng được thiết kế để vận hành đồng bộ và không đồng bộ
động cơ từ HEIDENHAIN.
Tập tài liệu này mô tả các hệ thống biến tần với UVR 1xx, UM 1xx, UE 2xx, UR 2xx, UEC 1xx,
và các phụ kiện của chúng để hoạt động với CC 61xx. Hệ thống biến tần ổ đĩa Gen 3 là
được mô tả trong một tập tài liệu riêng (ID 1303180-xx).

Mục đích sử dụng
Các sản phẩm được mô tả trong tập tài liệu này
• chỉ có thể được sử dụng cho NC được kiểm soát
công cụ máy móc
• chỉ có thể được sử dụng trong công nghiệp
môi trường, cho các ứng dụng thương mại
và trong các cơ sở nghiên cứu
• chỉ có thể được vận hành theo
các thông số kỹ thuật của sản phẩm (kỹ thuật
dữ liệu, dữ liệu xung quanh, hướng dẫn an toàn,
vân vân.)
• chỉ có thể được vận hành trong điện
buồng
Để sử dụng các thiết bị như một phần của
chức năng an toàn, nhà sản xuất máy
phải đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng
tất cả các yêu cầu của Chỉ thị về Máy móc
(2006/42 / EC).
Sử dụng không đúng cách
Các thiết bị này không dành cho
ứng dụng trong các lĩnh vực mà lỗi sẽ xảy ra
dẫn đến rủi ro đáng kể cho con người hoặc
môi trường.
Sử dụng trong môi trường dễ cháy nổ là
Cấm.
Kiểm tra hệ thống
Điều khiển, biến tần, động cơ và bộ mã hóa
từ HEIDENHAIN thường được tích hợp
như các thành phần trong các hệ thống lớn hơn. Trong những
các trường hợp, các bài kiểm tra toàn diện của
hệ thống hoàn chỉnh được yêu cầu, không phân biệt
các thông số kỹ thuật của cá nhân
các thiết bị.

 

100% EU
 Origin

Heidenhain Vietnam

667942-01
 Inverter - Power Module
 for two axes or one axis and one spindle
 With diagnostic functions and electronic ID lable
 Rated current 5 kHz: 15A-axis and 15A-axis or 20A-spindle
 Max. current at 5 kHz: 30A
 Type of heat removal: internal
 Connection for holding brakes: with connection
 Module width: 100.00 mm

100% EU
 Origin

Heidenhain Vietnam

667945-01
 Inverter - Power Module for one axis
 Rated current 5 kHz: 7.5A-axis
 Max. current at 5 kHz: 15A
 Type of heat removal: internally
 Connection for holding
 brakes: with connection
 Module width: 50.00 mm

 

LC 415

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 485

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 495S

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 495F

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 495M

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 495P

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LF 485

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LS 487

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LS 477

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 115

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 185

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 195S

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 195F

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 195M

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 195P

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 211

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 281

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 291F

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LC 291M

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LF 185

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LS 187

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LS 177

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

Đại lí HEIDENHAIN

LB 382

Linear Encoders

Bộ mã hóa tuyến tính

 

ND 200

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GAGE-CHEK 2000

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

ND 2100G GAGE-CHEK

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

EIB 700

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

IK 220

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

ND 280

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

ND 287

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GC 2013

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GC 2023

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GC 2093

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

ND 2104G

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

ND 2108G

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

EIB 741

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

EIB 742

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

IK 220

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GAGE-CHEK 2013

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GAGE-CHEK 2023

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

GAGE-CHEK 2093

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

EIB 700

Evaluation Electronics

Thiết bị điện tử

Đại lí HEIDENHAIN

TNC 640 HSCI

Connected Machining

 

Đại lí HEIDENHAIN

TNC 620 HSCI

Connected Machining

 

Đại lí HEIDENHAIN

TNC 320

Connected Machining

 

Đại lí HEIDENHAIN

iTNC 530 HSCI

Connected Machining

 

Đại lí HEIDENHAIN

iTNC 530

Connected Machining

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

 

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Heidenhain tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây