Đại lý Norgren Vietnam,F73C-3AN-AD0 Norgren,Excelon F73C Series, oil removal (coalescing) filter Norgren,Norgren Vietnam,F73C-3AN-AD0 Norgren Vietnam,Sê-ri Excelon F73C, bộ lọc loại bỏ dầu (kết hợp), cổng PTF 3/8", hệ thống xả tự động,F73C-3AN-AD0 Excelon F73C Series, oil removal (coalescing) filter

Đại lý Norgren Vietnam,F73C-3AN-AD0 Norgren,Excelon F73C Series, oil removal (coalescing) filter Norgren,Norgren Vietnam

F73C-3AN-AD0 Excelon F73C Series, oil removal (coalescing) filter

Sê-ri Excelon F73C, bộ lọc loại bỏ dầu (kết hợp), cổng PTF 3/8", hệ thống xả tự động, bát kim loại, có đèn báo tuổi thọ