Đại lý Sipos Vietnam,2SY5016 / 2SA5510-5CE00-4BB3-Z Sipos, Bộ truyền động Sipos,Sipos Vietnam,2SY5016 / 2SA5510-5CE00-4BB3-Z Sipos Vietnam,2SA5510-5CE00-4BB3-Z Sipos Vietnam,2SY5016 Sipos ,2SY5016,2SA5510-5CE00-4BB3-Z

SIPOS- valve actuators - Auma

Đại lý Sipos Vietnam,2SY5016 / 2SA5510-5CE00-4BB3-Z Sipos, Bộ truyền động Sipos

2SY5016 ,Type valve: 2SA5510-5CE00-4BB3-Z

THIẾT BỊ TRUYỀN ĐỘNG QUAY ĐIỆN 2SA7321-0CE00-4BB4-Z-B49+B99 Sipos      

Sipos

Code: 2SY5016

(Type valve: 2SA5510-5CE00-4BB3-Z)

Sipos

Code: 2SY5010 (Bao gồm IGBT)

(Type valve: 2SA5531-5EE00-4BB3-Z)

Sipos

Order No: 2SY5016

(Type valve: 2SA5021-0CE10-4BA3-Z)

Sipos

Order No: 2SY5010 (Bao gồm IGBT)

(Type vavle: 2SA5021-0CE10-4BA3-Z)

Sipos

Order No: 2SY5016

(Type valve: 2SA5031-0CE10-4BA3-Z )

Sipos

Order No: 2SY5010-0CT50-4BA3-Z  (Bao gồm IGBT)

(Type valve: 2SA5053-0CE10-4BA3-Z; B49+B00+H66)

Sipos

 

 

2SA5010-5CE10-4BB3-Z
2SA5021-5EE10-4BB3
2SA5021-9DD03-4AB3-Z
2SA5043
2SA5043-2CE10-3BA3-Z
2SA5043-2EE10-3BA3
-Z 2SA5053-5EE10-3BA4-Z
2SA5510-5 CE00-4BB3-Z
2sa5521- 5ce00-4bb3
2SA5521-5CE00-4BB3-Z
2SA5531-5EE00-4BB4-Z
2SX5300-4GA05
2SX9000-0AW16
2SX9000-1MR00 2SX9000-1WR00
2SY5010-0LB05 2SY5010-1LB05
2S
Y5013-2PB10
2SY5014-0RK10
2SY5016-2SB00
2SY5017-0PA00 2SY5220-5MG03 2SY5222-0LP10 2SY5225-0MD00 2YS5016-2SB00 IQ40-F25-B4 Q35-F16-B4 SA5064-2DE11-3BA4

SIPOS

2SA5511-5EE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5521-5EE00-4BB3-Z??20-60NM

 

SIPOS

2SA5521-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5531-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5031-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5511-0CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5543-2CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5043-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5531-2CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

aassf2SA5031-9DE10-4BB4-ZH4AY99??37--125Nm??S2-15 phút EN50034

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

2SA5031-5EE00-3BA4 +GS 160.3/GZ 160.3 4:1-F30-UN-F10-RR

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

2SA5531-5CE00-4BB4 + GS 160.3/GZ 160.3 4:1-F30-UN-F10-RR-BZ

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

2SA5031-5EE00-3BA4 +GS 125.3/VZ 4.3-F25-UN-F10-RR

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

2SA5531-5CE00-4BB4 +GS 125.3/VZ 4.3-F25-UN-F10-RR-BZ

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5010-5CE00-4BB3-Z

2SA501

SIPOS

GF50.3 với số:30079770

GF 50.3; số: 84834025

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS160.3-GZ160.3(4:1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS160.3-GZ160.3(4??1)

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5031-5EE00-3BA3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5EE00-4BB3+GS125.3-VZ4.3

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3-Z

2SA503

SIPOS

2SY5010-1LB02

 

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z KHÔNG N.630016160010 2SY5018

SIPOS

2SA5031-OCE13-3BA3-Z SỐ N.6300205500102 2SY5012

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z KHÔNG N.6300205500102 2SY5016

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z KHÔNG N.6300205500102 2SY5018

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z KHÔNG N.630016160010 2SY5016

SIPOS

2SA5054-2DE10-3BA3-Z KHÔNG N.630016160010 2SY5012

SIPOS

2SA5043-2CE10-3BA4-Z

 

SIPOS

2SA5031-5EE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

RSY5010-OLB02 220V

 

SIPOS

RSY5010-OLB04 380V

 

SIPOS

RSY5010-OLB05

 

SIPOS

2SA5031-2CE10-2BA3-Z/6300511800108

 

SIPOS Aktorik GmbH

Bảng điều khiển bộ truyền động/2SA5021-2CD10-4AB3-Z,20-60N.M,AC220V,5/7/10/14/20/28/50 1/phút

SIPOS Aktorik GmbH

Bảng nguồn bộ truyền động/cho bộ truyền động phân phối,2SA5021-2CD10-4AB3-Z,20-60N.M,AC220V,5/7/10/14/20/28/50 1/phút

SIPOS

2SA5064-9DE10-4DBB4-ZH4A

 

SIPOS

2SA5031-3BA3

 

Sipos

2SY5010-1LB05

 

Sipos

2SY5010-1LB04

 

SIPOS

GF160.3-GZ160.3

 

SIPOS

GF125.3-VZ4.3

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5531-5DE003-4BB3-Z380V

 

SIPOS

2SA5053-0CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5531-2CE00-4CB4-Z

 

SIPOS

DN25,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN40,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN50,2SA5511-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

DN65,2SA5521-2CE00-4BB3-Z = 1 bộ

 

SIPOS

2SA5521-5CE

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5010-0LB04

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5010-0LB05

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5016-1SB00

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SY5016-2SB00

 

SIPOS

5FLOSH25A5021-5EE00-4AB3-2B16

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5543-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5564-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS Aktorik GmbH

SA5533-2DE10-4BB4-ZY99-A99AY

 

SIPOS

2SA5521-5CE10-4BA3-Z

 

SIPOS

R657500

 

SIPOS

2SA5021-5ED00-4AB3-Z

 

sipo

750W,IP67,

 

SIPOS

GS80.3,

 

SIPOS

2SA5010-5CD00-4BB3+GF50.3(220V)

 

sipo

2SA5500-5.5-380-HY

 

sipo

2SA5500-1.5-380-HY

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5043-2CE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5021-5EE00-4AD3-Z

 

SIPOS

Y1LBG10AA101

 

SIPOS

Y1GAC10AA101

 

SIPOS

Y2LBG10AA101

 

SIPOS

Y2GAC10AA101

 

SIPOS

1LCQ10AA202

 

SIPOS

Y1LBG10AA101

 

SIPOS

Y1GAC10AA101

 

SIPOS

Y2LBG10AA101

 

SIPOS

Y2GAC10AA101

 

SIPOS

1LCQ10AA202

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5012-1LB55

 

sipo

2SA5511-2CE00-4BB3-Z B16

 

SIPOS

2SY5012-OLB15

 

Sipos

2SA5531-2CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5021-9DD03-4AB3-ZH4A

 

SIPOS

2SA5062

 

Sipos

2SA5064-2CE11-4AA3-z

 

SIPOS

2SA5011-5EE10-3BA3-Z

 

SIPOS

2SA5021-5CE10-4BB3-Z

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5012-2XD00 5.5KW

 

SIPOS

2SY5012-0LB15 1.5KW

 

SIPOS

2SY5012 1.5KW

 

SIPOS

cáp 10M CHO POS3

 

SIPOS

2SA5021-5EE01-3BA3-ZT+GS125.3 S41+R72

Sipos

2SA5010-2CD11-4DA4

 

Sipos

2SA5010-2CD11-4DA4

 

Sipos

2SA5031-2DE10-3BA3-A

 

SIPOS

2SA5521/GS125.3;380V

 

SIPOS

2SA5064-9DE10-4BB3-ZH4A+Y99+Y01+Y02-Y07+B00

Thiết bị truyền động FLASH SIPOS 5

2SA5031-9DE10-4BB3-ZH4A+Y99+Y01+Y02-Y07+B00

SIPOS

2SA5520-SY56-LU251

 

SIPOS

2SB15-ZK71-YCD02 380V

 

sipo

2SD15-ZK71-YCD02 380V

 

SIPOS

2SY5016-YD-01

 

SIPOS

2SY5014-YD

 

SIPOS

2SY5010-YD0LB05

 

SIPOS

26.600-6001-R-1-100-300-1-000, 0-6BAR,4-20MA,12-360DC

sipo

SIPOS:2SY5012-0LB15 ??1.5KW??

 

sipo

SIPOS:2SY5016-2SB00 dùng cho cửa điện??2SA5521-5CE00-4BB3-Z??

sipo

2SY5018-0PM15 ??1.5KW?? với silicone

sipo

2SY5016-1SB00 dùng cho điện ??2SA5064-2DE11-3BA4??

sipo

2SY5012-1LB55

 

sipo

2SY5018-0PM55 ??5.5KW?? với silicone

sipo

2SA5510-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SY5012-0LB15

 

SIPOS

2SY5016-2SB00

 

SIPOS

2SY5018-0PM15

 

SIPOS

2SY5016-1SB00

 

SIPOS

2SY5012-1LB55

 

SIPOS

2SY5018-0PM55

 

SIPOS

2SA5510-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

2SA5511/GF63.3S41+R72

 

SIPOS

2SA5531-5EE00-4BB3-ZB16 40-125NM

 

SIPOS

2sa5564-de10-zh

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(5.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(1.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(5.5KW,380V)

 

SIPOS

2SY5018-OPM55(1.5KW,380V)

 

sipo

R786590

 

sipo

ZSY5017

 

SIPOS

2SA5010-5CE00-4AB3-Z

 

SIPOS

2SA5010-2CD11-4DA3

 

SIPOS

2SA5021-5CE00-4BB3-Z

 

SIPOS

R786591/V1

 

SIPOS

2SA5521-5EEOO-4BB3-Z K51+BJ+GF125.3-VZ4.3

Sipos

2AS5510-5CE00-4BB3

 

SIPOS

2SA3532-2FA10-6ER5

 

SIPOS Aktorik GmbH

2SA5521-2CE00-4AB3-Z

 

SIPOS Aktorik GmbH

SI-070130

 

SIPOS Aktorik GmbH

BP-070208

 

SIPOS

2SA5021-5CE10-3BA3-Z??s-nr:6800464600101

sipo

2SA5521-5EE00-4BB3-ZB16

 

SIPOS

2SA5510-5CE00-4AB3+GF50.3 150-350Nm

SIPOS

2SA5531-5EE00-4AB4+GS160.3-GZ160.3+Phụ kiện kết nối Đèn flash 30S sipos5

SIPOS

2SA5521-5EE00-4CB4+GS125.3-VZ4.3 30S

SIPOS

2SA5521-2CD00-4BB3-Z,18-60NM

 

SIPOS Aktorik

2SB55110CD002AB0-Z

 

SIPOS Aktorik

2SY5012

 

SIPOS Aktorik

2SY5016 2SA5533 2CEOO-4AB3-2

 

SIPOS

2SA5511-5CD00-4BB3+GS63.3

 

Sipos

2SA5064-9DE10-4BB4-Z H4A Y99

 

SIPOS

R786573-V5 30.04FRI

 

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

EMAIL:  support@ansgroup.asia

 Trực tiếp Zalo: 0779 720 798

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng SIPOS tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây