Bently Nevada Vietnam,Power Supply 3500/15-05-05-00 Bently Nevada

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330780-91-CN
 Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 146031-01
 I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330425-02-CN SENSOR
 Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330780-91-00
 Proximitor Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330425-02-00 SENSOR
 Accelerometer Acceleration Tranducer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330180-52-00
 Proximity Sensor

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330103-03-05-10-02-00 Proximity Sensor
 Proximity Probes

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 330130-040-00-00
 Extension Cable

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/22-01-01-00
 Transient Data Interface

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/92-04-01-00
 Communication Gateway

100% USA/ China Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/15-05-05-00
 Power Supply
 Note: 3500/15-02-02-00 upgraded to 3500/15-05-05-00
 China origin

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/25-01-01-00
 Enhanced Keyphasor Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 136483-01
 I/O Module

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/50-01-00 Tachometer/ENCODER
 Tachometer

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/53-03-00
 Electronic Overspeed Detection System

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Model: 3500/40-01-00 Proximitor Sensor/ Proximitor Sensing
 Proximitor Monitor

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Bently Nevada tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây