Vaisala Vietnam,Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm HPP272 AD0N0N Vaisala

Vaporized Hydrogen Peroxide, Humidity and Temperature Measurement HPP270 Series

 

Hydrogen Peroxide hóa hơi, Đo độ ẩm và nhiệt độ Dòng HPP270
cho các quá trình khử nhiễm sinh học

Các đầu dò dòng Vaisala PEROXCAP® Hydrogen Peroxide, Độ ẩm và Nhiệt độ HPP270 được thiết kế để khử nhiễm sinh học bằng hydrogen peroxide. Các đầu dò là lý tưởng ở bất cứ nơi nào mà phép đo lặp lại, ổn định và chính xác là điều cần thiết và phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau như bộ cách ly, nắp chuyển vật liệu và khử nhiễm sinh học trong phòng.

Tùy chọn đầu dò cơ bản HPP271 chỉ để đo nồng độ hơi H2O2. Đầu dò HPP272 tiên tiến đo tất cả các thông số liên quan trong quá trình khử nhiễm sinh học, bao gồm: hơi hydrogen peroxide, nhiệt độ và độ ẩm là độ bão hòa tương đối và độ ẩm tương đối, điểm sương và áp suất hơi.

Các đầu dò có thể được sử dụng như một thiết bị độc lập hoặc với các bộ phát Vaisala Indigo: bộ phát Indigo200 và bộ phát Indigo520. Để dễ dàng sử dụng truy cập vào cấu hình, hiệu chuẩn và điều chỉnh, đầu dò có thể được kết nối với phần mềm Vaisala Insight PC.

Đặc trưng
• Tùy chọn đầu dò cơ bản HPP271 cho
H2O2
 nồng độ hơi
đo đạc
• Tùy chọn đầu dò nâng cao HPP272:
đầu dò 3 trong 1 nhỏ gọn với phép đo thời gian thực của H2O2
 hơi nước
nồng độ, độ ẩm và
nhiệt độ
• Tính ổn định lâu dài vượt trội và
khả năng lặp lại với độc quyền
Công nghệ PEROXCAPâ
• Thép không gỉ chống ăn mòn
nhà ở (IP65)
• Chứng chỉ hiệu chuẩn có thể truy xuất nguồn gốc
• Đầu dò độc lập với kỹ thuật số
Modbus RTU trên RS-485 hoặc
2 đầu ra tương tự
• Tương thích với Vaisala Insight
Phần mềm PC và Indigo
máy phát sóng

Đầu dò Hydrogen Peroxide, Độ ẩm và Nhiệt độ Vaisala PEROXCAPâ
HPP271 và HPP272 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu khử trùng sinh học bằng hydrogen peroxide, nơi cần có phép đo lặp lại, ổn định và chính xác.
Các đầu dò dòng HPP270 phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau như bộ cách ly,
hầm chuyển vật liệu, và phòng khử nhiễm sinh học.

 

PRODUCT

CODE/SERIES

BRAND

Industrial Measurements

HMT331 

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

210697

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HMP247CG

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DTR502B

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17223SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

17225SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

219916

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

211339

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

214829

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215109

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

215094

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010281SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

DRW010276SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47280SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Industrial Measurements

HM47453SP

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT331

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT333

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT334

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT335

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT337

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT338

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters

HMT360

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT361

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT363

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT364

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT365

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT367

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT368

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT369

Vaisala VietNam, Vaisala

Intrinsically Safe Humidity and Temperature Transmitters

HMT370

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD60T T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70Y RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70U RH 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitters for Ducts in HVAC Applications

HMD70T T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT311

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT313

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT314

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT315 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT317 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMT318 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW82/83

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW88/89(D) 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD82/83(D)

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS82/83​

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW92 T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW93 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW92(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW93(D) RH+T

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW95(D) RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

TMW90 T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW90 RH+T 

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMW110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMD110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Humidity and Temperature Transmitter

HMS110/112

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

SHM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Portable

HM40

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP60

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMP110

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM100

Vaisala VietNam, Vaisala

Modules/OEM products

HMM105

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMT300TMK

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

DTR500

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

HMK15

Vaisala VietNam, Vaisala

Calibrators & Accessories

RDP100

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT340

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT242

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT345/DMT346

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT146

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT152

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DPT145

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT143

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DMT132

Vaisala VietNam, Vaisala

Dew Point

DSS70A

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB110

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB210

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTB330TS

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PTU300

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

SPH10/20

Vaisala VietNam, Vaisala

Pressure

PDT101

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM20

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM111

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMM112

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP343

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMT220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW90

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMK220

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMW80

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP231

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP252

Vaisala VietNam, Vaisala

Carbon Dioxide

GMP251

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT330

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MM70

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT162

Vaisala VietNam, Vaisala

Moisture in Oil

MMT310

Vaisala VietNam, Vaisala

Weather Measurement Instruments

WXT530

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

MHT410

Vaisala VietNam, Vaisala

DGA Monitors

OPT100

Vaisala VietNam, Vaisala

 

100% Finland Origin

Vaisala Vietnam

Code: HPP272 AD0N0N
 Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide and Humidity and Temperature Probe
 Parameter and scaling for analog output Ch1: H2O2 0...2000 ppm
 Parameter and scaling for analog output Ch2: RH (H2O only) 0...100%

 

 

Liên hệ & Báo giá chi tiết:

Sale ANS Vietnam:

thuyho@ansgroup.asia

  Trực tiếp FaceBook

 Trực tiếp Zalo: 0783698645 

  Snapchat QR

 

=====================================================

Click xem thêm ứng dụng sản phẩm khác

Đại lý phân phối chính hãng tại Vietnam 

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm hãng Vaisala tại đây

Xem thêm thông tin về thương hiệu khác tại đây

Xem thêm sản phẩm khác tại đây